ปฏิทินงานซ่อมบำรุง เรื่องเล็กๆ ที่อาจนำมาสู่การขาดทุนจำนวนมหาศาล เพราะการผลิตต้องหยุดชะงัก

เครื่องจักรโรงงาน ระบบจัดการงานซ่อมบำรุง CMMS แอปซ่อมบำรุง โปรแกรมซ่อมบำรุง ซ่อมโรงงาน ซ่อมเครื่องจักร แผน PM Computerized Maintenance Management Systemระบบจัดการงานซ่อมบำรุง CMMSฟ แอปซ่อมบำรุง โปรแกรมซ่อมบำรุง ซ่อมโรงงาน ซ่อมเครื่องจักร แผน PM Computerized Maintenance Management System Sottware ระบบซ่อมบำรุงออนไลน์ AI มอเตอร์เครื่องจักร ประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม อะไหล่เครื่องจักร อะไหล่เครื่องจักรโรงงาน ปฏิทินงานซ่อมบำรุง

ปฏิทินงานซ่อมบำรุง หมายถึง แผนงานที่กำหนดเวลาและกิจกรรมสำหรับการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ในองค์กร โดยมีการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับเวลาที่จะทำการบำรุงรักษา ประเภทของการบำรุงรักษา งานที่ต้องทำ และผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ การจัดทำปฏิทินงานซ่อมมีจุดประสงค์เพื่อให้การซ่อมบำรุงเป็นไปอย่างมีระบบและต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

องค์ประกอบหลักของปฏิทินงานซ่อมบำรุง :

องค์ประกอบหลักของปฏิทินงานซ่อมบำรุง
 1. รายชื่อเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ต้องได้รับการบำรุงรักษา
 2. วันที่และเวลาที่จะทำการบำรุงรักษา เช่น รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี
 3. งานที่ต้องทำในการบำรุงรักษา เช่น การตรวจสอบ การทำความสะอาด การเปลี่ยนชิ้นส่วน หรือการปรับแต่ง
 4. บุคคลหรือทีมที่รับผิดชอบในการดำเนินงานบำรุงรักษา
 5. การจดบันทึกผลการดำเนินงานแต่ละครั้งเพื่อให้สามารถติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลได้

ปฏิทินงานซ่อมบำรุง มีความสำคัญอย่างไรต่ออุตสาหกรรม

มีความสำคัญอย่างไรต่ออุตสาหกรรม

ในอุตสาหกรรม การใช้งานเครื่องจักรและอุปกรณ์อย่างต่อเนื่องมักทำให้เกิดการสึกหรอและสภาพเสื่อมสภาพ การจัดทำปฏิทินงานซ่อมช่วยในการรักษาสมรรถภาพของเครื่องจักรเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

นอกจากนี้การบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องจักรตามกำหนดช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการหยุดชะงักที่ไม่คาดคิด และลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือการแทนที่อุปกรณ์ รวมถึงช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุหรือการสูญเสียทรัพย์สินได้อีกด้วยค่ะ

การละเลยปฏิทินงานซ่อมบำรุงอาจนำไปสู่การสูญเสียมูลค่าหลักล้านในกระบวนการผลิต ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามอย่างยิ่ง

ปฏิทินงานซ่อมบำรุง แบบไหนที่ควรใช้ในอุตสาหกรรม

ปฏิิทินงานซ่อมแบบไหนที่ทุกโรงงานควรใช้

การใช้ปฏิทินงานซ่อมบำรุงแบบออนไลน์หรือซอฟต์แวร์ที่มีคุณสมบัติในการอัปเดตรวดเร็วและสามารถแจ้งเตือนการซ่อมได้ทันทีผ่านมือถือจะเป็นทางเลือกที่ดี เช่น ระบบจัดการงานซ่อมบำรุง (CMMS) ที่มีความสามารถในการบันทึกและติดตามงานซ่อม

แจ้งเตือนทันทีเมื่อมีงานซ่อมเข้ามา และสามารถเข้าถึงได้ผ่านอินเตอร์เน็ตหรือแอปพลิเคชันบนมือถือได้อย่างสะดวกสบาย การใช้ปฏิทินงานซ่อมแบบนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบำรุงรักษาและดำเนินงานในอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ

การใช้ ปฏิทินงานซ่อมบำรุง แบบเดิมมีข้อดีและข้อเสีย ดังนี้

ข้อดี:

 1. การใช้ปฏิทินงานซ่อมแบบเดิมทำให้ง่ายต่อการบันทึกและติดตามงานซ่อม โดยไม่ต้องใช้เทคโนโลยีหรือซอฟต์แวร์เพิ่มเติม
 2. ไม่ต้องใช้เงินลงทุนในการซื้อหรือใช้งานซอฟต์แวร์หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
 3. ไม่ต้องมีการอบรมหรือการฝึกในการใช้งานเพิ่มเติม เนื่องจากการใช้งานมีความเข้าใจและเป็นไปตามวิธีการที่เคยใช้

ข้อเสีย:

 1. การอัปเดตและปรับปรุงข้อมูลบน ปฏิทินงานซ่อมบำรุง แบบเดิมอาจล่าช้า ซึ่งอาจทำให้ข้อมูลไม่สมบูรณ์หรือไม่สะท้อนความเป็นจริงในขณะที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในงานซ่อม
 2. ข้อมูลที่บันทึกบนกระดาษมักมีความยากต่อการแชร์ข้อมูลต่อ
 3. กระดาษมีความเสี่ยงที่จะสูญหายหรือถูกทำลายได้ง่าย ซึ่งอาจเป็นข้อผิดพลาดต่อการดำเนินงานเมื่อข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับงานซ่อมหายไป
 4. ข้อมูลบนกระดาษมักจะกระจัดกระจายในหลายที่ และมักมีการอัปเดตและบันทึกแบบไม่เป็นระบบ ซึ่งอาจทำให้เกิดความยุ่งเหยิงและความสับสนในการจัดการข้อมูล

แล้วการใช้ ปฏิทินงานซ่อมบำรุง แบบออนไลน์มีข้อดีและข้อเสีย แตกต่างกันอย่างไร?

ข้อดี:

 1. ปฏิทินงานซ่อมบำรุงออนไลน์สามารถอัปเดตได้ทันที เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงในงานซ่อม ทุกคนในทีมสามารถเข้าถึงข้อมูลล่าสุดได้ทันที
 2. สามารถเข้าถึงปฏิทินงานซ่อมได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านทางอินเตอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นผ่านคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ต
 3. ระบบสามารถแจ้งเตือนผู้ใช้เมื่อมีงานซ่อมใกล้เข้ามา หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในการตารางงานซ่อม เพื่อให้ผู้ใช้สามารถรับทราบและปรับตารางการทำงานได้อย่างทันท่วงที
 4. ะบบปฏิทินงานซ่อมออนไลน์มักมีความสามารถในการสร้างรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลที่ช่วยให้ผู้บริหารเข้าใจและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสีย:

 1. การใช้งานระบบออนไลน์ต้องการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เสถียร หากไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ การเข้าถึงข้อมูลและการใช้งานระบบอาจถูกขัดจังหวะได้
 2. การใช้ระบบปฏิทินงานซ่อมออนไลน์อาจมีค่าใช้จ่าย

ปฏิทินงานซ่อมบำรุง ถูกละเลย จะส่งผลอย่างไรต่อการผลิตสินค้า?

หากปฏิทินงานซ่อมบำรุงถูกละเลยจะส่งผลเสียอย่างไร?

หากปฏิทินงานซ่อมบำรุงถูกละเลยหรือมีข้อผิดพลาดอาจส่งผลต่อการผลิตสินค้าอย่างรุนแรง เนื่องจากการซ่อมบำรุงเป็นส่วนสำคัญของการรักษาความพร้อมในการผลิต และประสิทธิภาพของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ในกระบวนการผลิต

หากเครื่องจักรหรืออุปกรณ์มีปัญหาและไม่ได้รับการแก้ไขทันที อาจหยุดชะงักได้ทันทีในการผลิตที่ไม่คาดคิด ซึ่งสามารถทำให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและการสูญเสียทางการผลิต นอกจากนี้หากสินค้าไม่สามารถผลิตตามแผนการผลิตเนื่องจากปัญหาในการซ่อมบำรุง ลูกค้าอาจไม่พอใจและมีความไม่พอใจต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ได้รับ

จริงหรือไม่? เครื่องจักรหยุดการผลิตไป 1 นาที จะสร้างความเสียหายให้กับองค์กร เหตุการณ์นี้ควรป้องกันอย่างไร?

ในปัจจุบันที่เทคโนโลยีได้พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว FACTORIUM CMMS เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยให้คุณสามารถวางแผนงาน PM (Preventive Maintenance) ได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โดยจะช่วยให้องค์กรของคุณมีการบำรุงรักษา (PM) เครื่องจักรได้อย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากระบบนี้มีคุณสมบัติที่ช่วยในการวางแผนและติดตามการ PM โดยระบบจะทำการแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาที่ต้อง PM เครื่องจักร

ซึ่งทำให้องค์กรสามารถดำเนินการ PM ได้อย่างสม่ำเสมอและตรงตามกำหนดได้อย่างแม่นยำ ทั้งนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานของเครื่องจักร ลดความเสียหายและความเสี่ยงในกระบวนการผลิตได้ทันที

มั่นใจได้ว่า Factorium CMMS ช่วยดูแลทุกงาน PM ของคุณได้อย่างแท้จริง การันตีได้จากคำพูดของลูกค้าเรา

” Factorium CMMS ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ทำให้ทำงานซ่อมบำรุงได้อย่างรวดเร็ว และมีต้นทุนที่ไม่แพงคุ้มค่ากับการทำงาน”

คำพูดจากผู้ใช้งานจริง บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด

ระบบซ่อมบำรุงออนไลน์สื่อสารได้รวดเร็ว แจ้งเดี๋ยวนี้ขึ้นเดี๋ยวนี้ สามารถดึง Report ย้อนหลังเข้ามาดูได้ ว่าการทำงานของปีที่แล้วเป็นอย่างไร การทำงานของเดือนที่แล้วเป็นอย่างไร ตัวอย่างเช่นเครื่องปรับอากาศที่มีการซ่อมหลายๆครั้ง ก็สามารถนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อหาวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมต่อได้อย่างรวดเร็ว

คำพูดจากผู้ใช้งานจริง บริษัท โตโยต้ากาญจนบุรี 1995

ระบบ CMMS เป็นระบบที่เราใช้กันสากลอยู่แล้ว Factorium CMMS ก็เป็นหนึ่งใน Application ที่ ตอบโจทย์ในเรื่องของการบำรุงรักษา การ Control Stock การทำสอบเทียบ เพราะเป็น Application ที่ครบครันมาก เพื่อนๆที่สนใจก็สามารถทดลองใช้งานก่อนได้นะครับ

คำพูดจากผู้ใช้งานจริง บริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด สาขา 0065

เราไม่เพียงแต่เป็นระบบที่ตอบโจทย์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้น มหาวิทยาลัย โรงแรม หรือห้างสรรพสินค้า Factorium CMMS ก็สามารถช่วยให้การทำงานของคุณทำงานได้อย่างรวดเร็ว ลดอัตราการใช้กระดาษได้ในทันที เก็บข้อมูลออนไลน์ และสามารถเรียกดูข้อมูลได้ทันที

หลายบริษัท”กล้า”ที่จะเปลี่ยน แล้วคุณ”พร้อม”ที่จะเปลี่ยนจากการทำงานแบบเดิมๆมาสู่การทำงานที่ใช้เทคโนโลยีแล้วหรือยัง?

No Change No Growth

หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็จะไม่มีการเจริญเติบโต

แนวคิดที่ว่าหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็จะไม่มีการเจริญเติบโต การใช้เทคโนโลยี CMMS จาก Factorium CMMS เพื่อการทำงานที่ดีกว่าเดิมเป็นการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ โดย CMMS หรือ Computerized Maintenance Management System เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้โรงงานสามารถบริหารจัดการและดูแลรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การใช้ Factorium CMMS เพื่อการทำงานที่ดีกว่าเดิมช่วยให้โรงงานสามารถดำเนินการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ CMMS ยังช่วยให้โรงงานอุตสาหกรรมสามารถวางแผนการซื้ออะไหล่อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการสต็อกเกิน และป้องกันอะไหล่หมดอายุการใช้งานได้

ด้วย Factorium CMMS โรงงานสามารถมั่นใจได้ในคุณภาพและประสิทธิภาพของการทำงาน และสามารถพัฒนาและเติบโตไปในทิศทางที่ดีขึ้นตามแนวคิดของ “No Change No Growth”

เพราะ Factorium CMMS คือ ตัวจริงเรื่องงานซ่อมบำรุง

เราเป็นผู้ช่วยคนสำคัญสำหรับองค์กรที่ต้องการจะเพิ่มประสิทธิภาพในการซ่อมบำรุงและการบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องจักร โดยเฉพาะองค์กรที่มีอุปกรณ์หรือเครื่องจักรมากมาย ที่ต้องกาารเพิ่มความถูกต้องในการวิเคราะห์อาการเสียของเครื่องจักร และแจ้งเตือนเมื่อเกิดปัญหา ทำให้แก้ไขปัญหาได้ทันทีก่อนที่จะเกิดความเสียหาย

สแกน Qr Code เพื่อใช้งานฟรี 3 เดือนได้ทันที

ท้ายนี้ คุณสามารถทดลองใช้งานได้ทันที เพียงแค่ “คลิก ” โดยสามารถใช้งานได้ผ่านทาง IOS และ Android ค่ะ โดยใช้งานได้ฟรี 3 เดือน! จากระบบ Factorium CMMS ระบบซ่อมบำรุงออนไลน์ของไทย ใครไม่ใช้ถือว่า Out! เพราะแจ้งซ่อมออนไลน์ได้ทันที เมื่อกดสมัครแล้วอย่าลืมเลือกรู้จักการสมัครนี้จากบทความด้วยนะคะ

ทดลองใช้งานฟรี! 3 เดือน

Website: https://www.factorium.tech/
Facebook: https://www.facebook.com/386654832130754/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCAHWs01GOZJ2_8gehIsdGpw