หลาย อุตสาหกรรม กล้าออกจากเซฟโซน เปลี่ยนงานซ่อมบำรุงที่ซับซ้อนให้ง่ายขึ้น ด้วย Factorium CMMS

เครื่องจักรโรงงาน ระบบจัดการงานซ่อมบำรุง CMMS แอปซ่อมบำรุง โปรแกรมซ่อมบำรุง ซ่อมโรงงาน ซ่อมเครื่องจักร แผน PM Computerized Maintenance Management Systemระบบจัดการงานซ่อมบำรุง CMMSฟ แอปซ่อมบำรุง โปรแกรมซ่อมบำรุง ซ่อมโรงงาน ซ่อมเครื่องจักร แผน PM Computerized Maintenance Management System Sottware ระบบซ่อมบำรุงออนไลน์ AI มอเตอร์เครื่องจักร ประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม อะไหล่เครื่องจักร อะไหล่เครื่องจักรโรงงาน การทำ PM อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรม ทั่วประเทศใช้งานเรา เพื่อเปลี่ยน… สู่สิ่งที่ดีกว่าเดิม Factorium CMMS เหมาะกับโรงงานทุกประเภทที่มีเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ต้องมีการใช้ระบบซ่อมบำรุงเพื่อทำให้กำลังการผลิตเป็นไปตามที่คาดการณ์เอาไว้ รวมไปถึงป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในโรงงาน เพราะ งานซ่อมบำรุง ในโรงงานอุตสาหกรรมมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในยุคที่การแข่งขันสูงและการผลิตต้องมีประสิทธิภาพสูงสุด

หลาย อุตสาหกรรม เปลี่ยนจากกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน มาสู่กระบวนการทำงานที่ง่ายขึ้น

การซ่อมบำรุงแบบเดิมนั้นต้องใช้กระดาษ ในการจดบันทึกข้อมูล และต้องแจ้งซ่อมเพื่อไปยังปลายทางของฝ่ายต่างๆ จากนั้นจึงกลับมาที่หน้างานเพื่อทำการซ่อมบำรุง ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ล้วนมีความซับซ้อนและมีความเสี่ยงที่จะผิดพลาดได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบันทึกข้อมูลบนกระดาษที่อาจทำให้ข้อมูลเลือนลาง

ระบบซ่อมบำรุงออนไลน์ช่วยจัดเก็บข้อมูลได้อย่างครบถ้วน

กระบวนการทำงานแบบเดิมมีข้อเสียหลายประการ ดังนี้

 • การส่งและรับเอกสารกระดาษอาจใช้เวลานาน ทำให้เกิดความล่าช้าในการซ่อมบำรุง
 • การบันทึกข้อมูลด้วยตนเองอาจเกิดข้อผิดพลาดได้ ซึ่งอาจนำไปสู่การซ่อมบำรุงที่ไม่ถูกต้อง
 • ช่างอาจไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับคำสั่งซ่อมหรือประวัติการซ่อมบำรุงได้ ซึ่งอาจนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาด
 • เอกสารกระดาษจำนวนมากจัดเก็บและจัดการได้ยาก ทำให้ยากต่อการค้นหาข้อมูลที่จำเป็น

การใช้เทคโนโลยี เช่น ระบบซ่อมบำรุงออนไลน์ จะสามารถช่วยลดข้อเสียเหล่านี้ได้ ทำให้กระบวนการซ่อมบำรุงมีประสิทธิภาพและแม่นยำยิ่งขึ้น ทำให้งาน PM สามารถทำได้ 100% เต็ม 100%

PM 100 % ทำได้จริงเหรอ?

การมอบรางวัล Best Maintenance Award

แน่นอนค่ะ เรามีหลักฐานการันตี เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา Factorium CMMS ได้จัดงานรับรางวัล Best Maintenance Award 2023 โดยมีเกณฑ์การวัดประสิทธิภาพ ดังนี้ มีแผนงานการจัดทำ PM ขั้นต่ำ 1,000 งาน ต่อปี และ ต้องทำการปิดแผนงาน PM ของทั้งปี ให้ได้มากกว่า 95% ขึ้นไป

ปัจจุบันลูกค้าของ Factorium CMMS ทั้ง 78 บริษัท สามารถทำ PM ได้สูงสุดถึง 100% รองลงมาคือ 95% รวมแล้วทั้งหมด 78 บริษัท ที่สุดยอดกว่านั้นคือ เรายังพบว่ามีลูกค้าที่ทำ PM ได้ 90%+ อยู่ 122 บริษัท และ ได้ 85%+ อยู่ที่ 89 บริษัท สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นตัวชี้วัดถึงศักยภาพในการทำงานที่ดี ที่ทางทีมงาน Factorium CMMS ได้คัดกรองจากผู้ใช้งานจริงมากกว่า 370+ บริษัท (อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://factorium.tech/article-june-pmchange/)

โดยมี อุตสาหกรรม ที่ใช้งาน Factorum CMMS ดังนี้

 • กลุ่มอุตสาหกรรม แปรรูปเกษตรกรรม, ไม้, ยางพารา, ข้าว, ปาล์ม, แป้ง
 • กลุ่มอุตสาหกรรม กล่องบรรจุภัณฑ์, กระดาษ, พลาสติก, ขวดแก้ว
 • กลุ่มอุตสาหกรรม อาหารและเครื่องดื่ม, อาหารทะเลกระป๋อง, อาหารสัตว์
 • กลุ่มอุตสาหกรรม ยานยนต์ ยานพาหนะ ชิ้นส่วนยานยนต์
 • กลุ่มอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์, อุปกรณ์ไฟฟ้า, อุปกรณ์วิทยาศาสตร์, เลนส์
 • กลุ่มอุตสาหกรรม วัสดุก่อสร้าง, คอนกรีต, เซรามิก, กระเบื้อง, แปรรูปเหล็ก
 • กลุ่มอุตสาหกรรม เคมีภัณฑ์, น้ำมัน, แก๊ส, ปิโตรเคมี
 • กลุ่มอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้า, พลังงาน, ประปา
 • กลุ่มอุตสาหกรรม เชือก, เส้นด้ายจากปอ, ป่าน ทอกระสอบ, ผืนผ้าจากปอ

Factorium CMMS ใช้งานได้แค่บนมือถือหรือไม่? จะทำงานได้สะดวกไหม?

สามารถใช้งานบน WebApp ได้

โปรแกรมของเรารองรับการใช้งานทั้งบนเว็บและมือถือ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถรับการแจ้งเตือนและแจ้งซ่อมได้แบบเรียลไทม์ ส่งผลให้ผู้ใช้สามารถแจ้งซ่อมได้ทันทีที่พบปัญหา ทำให้ช่างสามารถดำเนินการซ่อมบำรุงได้เร็วขึ้น

โดยผู้ใช้สามารถเข้าถึงและใช้งานได้ผ่านเว็บไซต์โดยตรง ไม่ต้องดาวน์โหลดหรือติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือ

หากคุณไม่มั่นใจ สามารถดาวน์โหลด Factorium CMMS เพื่อทดลองใช้งานฟรี! 3 เดือนได้ทันที

สแกน Qr Code เพื่อใช้งานฟรี 3 เดือนได้ทันที

No Change No Growth

หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็จะไม่มีการเจริญเติบโต

การใช้ Factorium CMMS เพื่อการทำงานที่ดีกว่าเดิมช่วยให้โรงงานสามารถดำเนินการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ CMMS ยังช่วยให้โรงงานอุตสาหกรรมสามารถวางแผนการซื้ออะไหล่อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการสต็อกเกิน และป้องกันอะไหล่หมดอายุการใช้งานได้

เพราะ เราคือผู้ช่วยคนสำคัญสำหรับองค์กรที่ต้องการจะเพิ่มประสิทธิภาพในการซ่อมบำรุงและการบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องจักร โดยเฉพาะองค์กรที่มีอุปกรณ์หรือเครื่องจักรมากมาย ที่ต้องกาารเพิ่มความถูกต้องในการวิเคราะห์อาการเสียของเครื่องจักร และแจ้งเตือนเมื่อเกิดปัญหา ทำให้แก้ไขปัญหาได้ทันทีก่อนที่จะเกิดความเสียหาย

คุณสามารถทดลองใช้งานได้ทันที เพียงแค่ “คลิก ” โดยสามารถใช้งานได้ผ่านทาง IOS และ Android ค่ะ โดยใช้งานได้ฟรี 3 เดือน! จากระบบ Factorium CMMS ระบบซ่อมบำรุงออนไลน์ของไทย ใครไม่ใช้ถือว่า Out! เพราะแจ้งซ่อมออนไลน์ได้ทันที เมื่อกดสมัครแล้วอย่าลืมเลือกรู้จักการสมัครนี้จากบทความด้วยนะคะ

ทดลองใช้งานฟรี! 3 เดือน

หากเปรียบเทียบจากการทำงานรูปแบบเดิมๆ Factorium CMMS จะช่วยให้คุณเปลี่ยนการทำงานนับชั่วโมง เหลือเพียงไม่กี่วินาทีได้ในทันที!

โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ใช้ฟังก์ชันอะไรของเรากันบ้าง ?

ฟังก์ชันปฏิทินงานซ่อมบำรุง (Calendar)

การใช้ปฏิทินงานซ่อมบำรุงแบบออนไลน์หรือซอฟต์แวร์ที่มีคุณสมบัติในการอัปเดตรวดเร็วและสามารถแจ้งเตือนการซ่อมได้ทันทีผ่านมือถือจะเป็นทางเลือกที่ดี เช่น ระบบจัดการงานซ่อมบำรุง (CMMS) ที่มีความสามารถในการบันทึกและติดตามงานซ่อม

แจ้งเตือนทันทีเมื่อมีงานซ่อมเข้ามา และสามารถเข้าถึงได้ผ่านอินเตอร์เน็ตหรือแอปพลิเคชันบนมือถือได้อย่างสะดวกสบาย การใช้ปฏิทินงานซ่อมแบบนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบำรุงรักษาและดำเนินงานในอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ

ฟังก์ชันงานซ่อม (Repair)

เมื่อพบเครื่องจักรเสียหายหรือทำงานผิดปกติ สามารถเปิดงานแจ้งซ่อมจากมือถือได้โดยใช้เวลาไม่ถึง 3 นาที ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผลิต ฝ่ายซ่อมบำรุงหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ก็สามารถเปิดแจ้งงานซ่อมได้ทันที และยังสามารถดาวน์โหลดวิดีโอลงในงานซ่อมได้อีกด้วย FACTORIUM คือที่แรกในประเทศไทยที่ทำได้

ฟังก์ชันสต็อกอะไหล่ (Spare part)

บันทึกข้อมูลอะไหล่ต่างๆ ที่จะต้องใช้ในงานซ่อมหรือซ่อมบำรุงเข้าระบบ สามารถตรวจสอบอะไหล่ได้ทั้งในฟังก์ชันงานซ่อมและงาน PM/AM จัดการจำนวนอะไหล่ที่ต้องการใช้งานสำหรับแต่ละเครื่องจักร

มั่นใจได้ว่า Factorium CMMS ช่วยดูแลทุกงาน PM ของคุณได้อย่างแท้จริง ยืนยันได้จากคำพูดของจากลูกค้าทุก อุตสาหกรรม ของเรา

” Factorium CMMS เป็นทางเลือกหนึ่งที่ทำให้ทำงานซ่อมบำรุงได้อย่างรวดเร็ว และมีต้นทุนที่ไม่แพงคุ้มค่ากับการทำงาน”

คำพูดจากผู้ใช้งานจริง บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด

ระบบซ่อมบำรุงออนไลน์สื่อสารได้รวดเร็ว แจ้งเดี๋ยวนี้ขึ้นเดี๋ยวนี้ สามารถดึง Report ย้อนหลังเข้ามาดูได้ ว่าการทำงานของปีที่แล้วเป็นอย่างไร การทำงานของเดือนที่แล้วเป็นอย่างไร ตัวอย่างเช่นเครื่องปรับอากาศที่มีการซ่อมหลายๆครั้ง ก็สามารถนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อหาวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมต่อได้อย่างรวดเร็ว

คำพูดจากผู้ใช้งานจริง บริษัท โตโยต้ากาญจนบุรี 1995

ระบบ CMMS เป็นระบบที่เราใช้กันสากลอยู่แล้ว Factorium CMMS เป็นหนึ่งใน Application ที่ ตอบโจทย์ในเรื่องของการบำรุงรักษา การ Control Stock การทำสอบเทียบ เพราะเป็น Application ที่ครบครันมาก เพื่อนๆที่สนใจก็สามารถทดลองใช้งานก่อนได้นะครับ

คำพูดจากผู้ใช้งานจริง บริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด สาขา 0065

เราไม่เพียงแต่เป็นระบบที่ตอบโจทย์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้น มหาวิทยาลัย โรงแรม หรือห้างสรรพสินค้า Factorium CMMS ก็สามารถช่วยให้การทำงานของคุณทำงานได้อย่างรวดเร็ว ลดอัตราการใช้กระดาษได้ในทันที เก็บข้อมูลออนไลน์ และสามารถเรียกดูข้อมูลได้ทันที

แล้วคุณกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงการทำงานแล้วหรือยัง?