Knowledge

ข้อมูลความรู้วงการอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ

การเพิ่มผลผลิตใน อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยหลัก JIT

อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ในปัจจุบันนี้พฤติกรรมของผู้คนส …

การเพิ่มผลผลิตใน อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยหลัก JIT Read More »

การเพิ่มประสิทธิผลการผลิตในภาค อุตสาหกรรมยานยนต์

อุตสาหกรรม ยานยนต์

เพิ่มประสิทธิผลการผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์ ความสำคัญของ อุ …

การเพิ่มประสิทธิผลการผลิตในภาค อุตสาหกรรมยานยนต์ Read More »

7 ความสำคัญของซอฟต์แวร์ซ่อมบำรุงที่ควรมีติดไว้ในโรงพยาบาล

ซอฟต์แวร์ซ่อมบำรุง โรงพยาบาล

งานซ่อมบำรุง ในโรงพยาบาล ซ่อมบำรุงอาคาร งานซ่อมบำรุงนั้ …

7 ความสำคัญของซอฟต์แวร์ซ่อมบำรุงที่ควรมีติดไว้ในโรงพยาบาล Read More »

ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ ขจัดงานที่ไม่จำเป็น ด้วย ECRS

ECRS ลด Waste

ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ ขจัดงานที่ไม่จำเป็น ด้วย ECRS …

ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ ขจัดงานที่ไม่จำเป็น ด้วย ECRS Read More »

(Maintenance KPI’s) – ดัชนีชี้วัดคุณภาพ ในงานซ่อม และการบำรุงรักษา

Maintenance KPI’s

สวัสดีครับเพื่อนๆ ในโรงงานอุตสาหกรรมหนึ่งโรงงาน การซ่อม …

(Maintenance KPI’s) – ดัชนีชี้วัดคุณภาพ ในงานซ่อม และการบำรุงรักษา Read More »