แอปซ่อมบำรุง CMMS

ระบบซ่อมบำรุง FACTORIUM CMMS

ผู้ช่วยงานซ่อมบำรุงของคุณ

ระบบซ่อมบำรุง FACTORIUM CMMS (Computerized Maintenance Management System) หรือ ระบบซ่อมบำรุงรักษาออนไลน์ (eMaintenance) ผู้ช่วยอุตสาหกรรมโรงงาน และอุตสาหกรรมอื่นๆ ในรูปแบบแอปพลิเคชันเพื่อให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ยอดผู้ใช้ Application ซ่อมบำรุงสูงที่สุด

ยอดขายอันดับ 1 ในไทย

FACTORIUM CMMS เหมาะสำหรับธุรกิจแบบใดบ้าง ?

อาคาร ห้าง ที่อยู่อาศัย สถาบันศึกษา คอนโด หมู่บ้าน โรงพยาบาล โรงแรม
ทุกพื้นที่ของอาคาร ห้าง และที่อยู่อาศัย ต้องได้รับการบำรุงรักษาที่ดีอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น แอร์ สายไฟ อุปกรณ์สำนักงาน เพราะการบำรุงรักษาที่ดีจะช่วยให้อุปกรณ์เหล่านี้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
รายละเอียด
สวนสนุก, สวนน้ำ, สนามกอลฟ์
สวนน้ำ สวนสนุก สนามกอล์ฟ ล้วนแล้วแต่มีลูกค้าเข้าใช้บริการอยู่ทุกวัน สิ่งสำคัญของการบริการต้องยึดความสะดวก ความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ การหมั่นซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆอยู่เสมอ จะช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับลูกค้า โดยระบบซ่อมบำรุงจาก FACTORIUM CMMS จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถกำหนดแผนระยะเวลาในการซ่อมบำรุง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากอาการ Breakdown อุปกรณ์ต่างๆได้
รายละเอียด
อุตสาหกรรมเรือ
โดยปกติการซ่อมบำรุงเรือ ต้องทำเป็นประจำ เพื่อให้การเดินเรือปลอดภัยสำหรับทุกๆคนและช่วยให้การขนส่งสินค้าเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว โดยที่เครื่องจักรไม่เสียกลางทาง ซึ่งฟังก์ชันงานซ่อมบำรุงจาก FACTORIUM CMMS จะช่วยให้อุตสาหกรรมเดินเรือสามารถคาดการณ์งานซ่อมบำรุงต่างๆ ผ่านแดชบอร์ดและข้อมูลเครื่องจักรล่วงหน้าได้ทันที
รายละเอียด
ศูนย์บริการรถยนต์
ทุกงานบริการ ต้องมีบริการหลังการขาย เช่น อู่ซ่อมรถยนต์ ที่จะต้องมีการกำหนดระยะเวลาที่ครอบคลุม โดยให้ลูกค้ากลับมาเช็คสภาพรถยนต์ในทุกๆเดือน เช่น การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คสภาพเครื่องยนต์ เช็คเบรค เช็คล้อ เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานรถยนต์ได้อย่างปลอดภัย และลดอัตรการพังของเครื่องยนต์ได้เป็นอย่างดี
รายละเอียด
ธุรกิจให้บริการ, บริการหลังการขาย
ธุรกิจการให้บริการต้องใช้ความรวดเร็ว และต่อเนื่องอยู่เสมอ อาจทำให้อุปกรณ์หลักที่ใช้งานเกิดอาการสึกหรอได้ แต่ FACTORIUM CMMS จะช่วยให้ธุรกิจบริการสามารถวางแผน และกำหนดการซ่อมบำรุงล่วงหน้าได้อย่างครบครัน นอกจากนี้ในส่วนของบริการหลังการขาย ยังสามารถวางแผนงานซ่อมบำรุงให้ลูกค้าเพื่อดูแลผลิตภัณฑ์หลังขาย เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี
รายละเอียด
Previous slide
Next slide

ฐานลูกค้าครอบคลุมทุกกลุ่มอุตสาหกรรม

แอปซ่อมบำรุง CMMS
Play Video

ความสำคัญของโปรแกรมซ่อมบำรุง CMMS

“งานซ่อมบำรุง” เป็นงานที่มีความสำคัญในธุรกิจและอุตสาหกรรมซึ่งต้องมีการใช้งานบำรุงรักษาเพื่อให้เครื่องจักรและเครื่องมือมีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา

ระบบซ่อมบำรุง FACTORIUM CMMS คือโปรแกรมที่ถูกพัฒนามาจากโปรแกรมซ่อมบำรุง CMMS  (Computerized Maintenance Management System) หรือระบบซ่อมบำรุงออนไลน์ (eMaintenance) เพื่อให้สามารถเข้าถึงเครื่องจักรและเครื่องมือรวมไปถึงอุปกรณ์การใช้งานต่างๆเพื่อเป็นเครื่องมือจัดการ ควบคุม วัดผล และจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและทันสมัย

ทำไมต้อง FACTORIUM CMMS ?

factorium cmms
Play Video about factorium cmms

โปรแกรมซ่อมบำรุง FACTORIUM CMMS พัฒนาจากระบบซ่อมบำรุงออนไลน์ (eMaintenance) ที่ได้นำหลักการของ TPM (Total Productive Maintenance) เข้ามาใช้ในการเพิ่ม OEE (Overall Equipment Effectiveness) เราเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตได้มากขึ้นถึง 19%  พร้อมกับฟังก์ชันที่อำนวยความสะดวกให้กับงานของคุณ โดยมีฟังก์ชันการแจ้งเตือนแบบ realtime มีโปรแกรมบริหารงานซ่อม งาน PM และอาคารสำนักงาน สะดวกกว่า ดีกว่า ลดต้นทุน

Highlight Feature

การวางแผน

ผู้ใช้งานสามารถวางแผนและสร้างแผนงานได้ สามารถตั้งค่าแจ้งเตือนอัตโนมัติได้ พร้อมมีระบบจ่ายงานอัตโนมัติไปยังวิศวกรผู้รับผิดชอบ

รองรับการแจ้งซ่อม และบันทึกผลการแจ้งซ่อม

สามารถแจ้งซ่อมอุปกรณ์ผ่านมือถือ เพื่อให้วิศวกรรับทราบและเข้าซ่อมอุปกรณ์ที่เสียหายได้ทันที หัวหน้าสามารถตรวจสอบงานและประเมินงานซ่อมได้ หลังจากปิดงานซ่อม

บันทึกผลการซ่อมบำรุงตามแผน

การตรวจสอบหน้างาน วิศวกรสามารถบันทึกผลการซ่อมบำรุง แนบไฟล์ต่างๆ ผ่านมือถือ และส่งต่อให้หัวหน้าประเมินงานได้ทันที

สร้างใบเบิกอะไหล่

ผู้ใช้งานสามารถสร้างใบเบิกอะไหล่ หรือค้นหาอะไหล่ที่ต้องการเบิกได้ผ่านมือถือ เพื่อให้ผู้มีอำนาจอนุมัติและนำไปเบิกที่คลังได้ทันที

การตรวจสอบคุณภาพ

ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องจักร เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพตรงตามมาตราฐาน ตามค่าวัดต่างๆ

ติดตามสถานะ Real Time

ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบสถานะการดำเนินงานผ่าน Dashboard หรือติดตามสถานะเครื่องจักร อุปกรณ์ เรียกดูสถานะได้จากการสแกน QR Code ที่ระบุไว้ที่อุปกรณ์ได้ และยังมี Dashboard ภาพรวมการทำงานทั้งหมด

บันทึกและประเมินผลออนไลน์

หัวหน้างานหรือผู้แจ้งงาน สามารถบันทึกและประเมินผลการดำเนินงานของวิศวกรผ่านมือถือได้

เปลี่ยนเครื่องจักรธรรมดา
ให้เป็น AI

สามารถเป็นเครื่องจักรธรรมดาให้ทำงานได้เปรียบเสมือนเป็น AI ควบคุมทุกการผลิตด้วย Machine Link

Highlight Feature

Factorium CMMS โปรแกรมซ่อมบำรุง ฟรี แฟคโทเรียม

การวางแผน

ผู้ใช้งานสามารถวางแผนและสร้างแผนงานได้ สามารถตั้งค่าแจ้งเตือนอัตโนมัติได้ พร้อมมีระบบจ่ายงานอัตโนมัติไปยังวิศวกรผู้รับผิดชอบ

Factorium CMMS โปรแกรมซ่อมบำรุง ฟรี แฟคโทเรียม

รองรับการแจ้งซ่อม และบันทึกผลการแจ้งซ่อม

สามารถแจ้งซ่อมอุปกรณ์ผ่านมือถือ เพื่อให้วิศวกรรับทราบและเข้าซ่อมอุปกรณ์ที่เสียหายได้ทันที หัวหน้าสามารถตรวจสอบงานและประเมินงานซ่อมได้ หลังจากปิดงานซ่อม

Factorium CMMS โปรแกรมซ่อมบำรุง ฟรี แฟคโทเรียม

บันทึกผลการซ่อมบำรุงตามแผน

การตรวจสอบหน้างาน วิศวกรสามารถบันทึกผลการซ่อมบำรุง แนบไฟล์ต่างๆ ผ่านมือถือ และส่งต่อให้หัวหน้าประเมินงานได้ทันที

Factorium CMMS โปรแกรมซ่อมบำรุง ฟรี แฟคโทเรียม

สร้างใบเบิกอะไหล่

ผู้ใช้งานสามารถสร้างใบเบิกอะไหล่ หรือค้นหาอะไหล่ที่ต้องการเบิกได้ผ่านมือถือ เพื่อให้ผู้มีอำนาจอนุมัติและนำไปเบิกที่คลังได้ทันที

Factorium CMMS โปรแกรมซ่อมบำรุง ฟรี แฟคโทเรียม

การตรวจสอบคุณภาพ

ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องจักร เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพตรงตามมาตราฐาน ตามค่าวัดต่างๆ

Factorium CMMS โปรแกรมซ่อมบำรุง ฟรี แฟคโทเรียม

ติดตามสถานะ
Real Time

ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบสถานะการดำเนินงานผ่าน Dashboard หรือติดตามสถานะเครื่องจักร อุปกรณ์ เรียกดูสถานะได้จากการสแกน QR Code ที่ระบุไว้ที่อุปกรณ์ได้ และยังมี Dashboard ภาพรวมการทำงานทั้งหมด

Factorium CMMS โปรแกรมซ่อมบำรุง ฟรี แฟคโทเรียม

บันทึกและประเมินผลออนไลน์

หัวหน้างานหรือผู้แจ้งงาน สามารถบันทึกและประเมินผลการดำเนินงานของวิศวกรผ่านมือถือได้

Factorium CMMS โปรแกรมซ่อมบำรุง ฟรี แฟคโทเรียม

เปลี่ยนเครื่องจักรธรรมดาให้เป็น AI

สามารถเป็นเครื่องจักรธรรมดาให้ทำงานได้เปรียบเสมือนเป็น AI ควบคุมทุกการผลิตด้วย Machine Link

ลูกค้าพูดถึงเรา

"ถ้ามี Factorium ลูกค้าสามารถแจ้งงานได้เลย ติดตามได้ด้วยว่าตอนนี้อยู่ขั้นตอนไหน ลดโปรเซสของงานได้ค่อนข้างเยอะ ไม่ได้ตอบโจทย์เพียงแค่การทำงานของช่าง ยังตอบโจทย์ในเรื่องการทำงานของหลังบ้าน"

แอปซ่อมบำรุง CMMS

คุณอุษา ชัยโชต

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

"สิ่งที่เราได้จากแอป คือการเตือนความจำในการทำงานโดยไม่ต้องถือกระดาษมาทั้งปีให้ดูว่าอันนี้ทำแล้วหรือยังไมไ่ด้ทำ ลดความผิดพลาดทำให้ทำงานง่ายและสะดวกขึ้นและที่สำคัญผู้บริหารติดตามงานง่ายขึ้น"

แอปซ่อมบำรุง CMMS

คุณธัชพล จิรโมฬี

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

"พอเวลาได้ทดลองใช้งานก็เข้าใจง่าย อยู่ที่ไหนก็แจ้งซ่อมได้ ไม่มาทำงานก็แจ้งซ่อมได้ ครั้งแรกก็คิดว่าการใช้งานมันอาจจะยุ่งยาก แต่ได้พอใช้แล้วมันก็โอเคดี สะดวก รวดเร็ว และกระชับเวลาค่ะ"

แอปซ่อมบำรุง CMMS

ลำพูน บุญรักษา

แรนโชชาญวีร์ รีสอร์ท แอนด์ คันทรีคลับ เขาใหญ่

"Feedback ที่เข้ามาเป็นบวก การจ่ายงานทำได้รวดเร็ว ไม่จำเป็นว่าคนๆนั้นจะต้องนั่งอยู่บนโต๊ะทำงานด้วยซ้ำ สามารถติดตามได้ว่า Status เป็นยังไงต่อถือว่าเป็นข้อดี เป็นประโยชน์ของแอปที่เรานำมาใช้ครับ"

แอปซ่อมบำรุง CMMS

จตุพล ตีรณากรณ์

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

"แรกๆการใช้งานก็อาจจะมีสะดุดบ้าง แต่ก็มีทีมงานที่คอยช่วยเหลือและอัพเดตตลอดเวลา ผมว่าดีนะเราไม่ต้องเขียนงาน PM บนแผ่นกระดาษแต่ใช้บนอุปกรณ์มือถือได้เลย ผมว่ามันสะดวกดี"

แอปซ่อมบำรุง CMMS

บุญอาจ หาญคำ

แรนโชชาญวีร์ รีสอร์ท แอนด์ คันทรีคลับ เขาใหญ่

ฟังก์ชั่นของโปรแกรมซ่อมบำรุง Factorium CMMS

Factorium CMMS โปรแกรมซ่อมบำรุง ฟรี

ฟังก์ชั่นงานบำรุงรักษาเครื่องจักร

ระบบงานบำรุงรักษาทำให้วิศวกรทำการวางแผนงานผ่านระบบบนมือถือ โดยระบบจะมีการแจ้งเตือนตามแผน จบงานได้ใน 3 ขั้นตอนเซ็ตแผนงาน PM ลงบนปฏิทินเพื่อสร้างการแจ้งเตือนในครั้งต่อๆไปหลังจากทำงานซ่อมบำรุง PM สามารถปิดงานผ่านมือถือได้ทันทีผู้ตรวจสอบทำแบบประเมินงาน PM และเขียนลายเซ็นต์ลงบนมือถือได้ทันที

Factorium CMMS โปรแกรมซ่อมบำรุง ฟรี

ฟังก์ชั่นงานซ่อม

ในระบบ eMaintenance นั้นจากเดิมมีจุดประสงค์แก้ไขปัญหาการเก็บข้อมูลผ่านกระดาษ ซึ่ง Factorium CMMS สามารถรายงานเพื่อร้องขอการซ่อมได้ทันทีบนมือถือ อีกทั้งยังสามารถแนบรูปได้ถึง 5 รูป เพื่อติดตามงานได้ทันทีซึ่งทำให้ ลดความเสี่ยง ลดขั้นตอน ลดเวลา ลดความยุ่งยากซับซ้อน เปิดใบงานแจ้งซ่อม มอบหมายงาน ปิดงาน ประเมิน จบทุกขั้นตอนด้วยสมาร์ทโฟน

Factorium CMMS โปรแกรมซ่อมบำรุง ฟรี

ฟังก์ชั่นสต๊อกอะไหล่

ในกรณีทำงาน PM หรืองานซ่อมสามารถเบิกอะไหล่ผ่านช่องทางแอปได้ อีกทั้งยังสามารถตรวจนับอะไหล่ที่คงเหลือ รวมไปถึงการบริหารจัดการอะไหล่ได้ ทำได้ 2 ช่องทาง คือ

  • เบิกอะไหล่ผ่านฟังก์ชั่นเบิกได้เลย
  • เบิกอะไหล่ผ่านระบบการซ่อม

ตัวอย่าง PM Checksheet

โปรแกรมซ่อมบำรุง Factorium CMMS
ลด Machine Breakdown เพิ่ม Productivity

CMMS คืออะไร และใครเป็นผู้ใช้งาน ?

ระบบ CMMS : Computerized Maintenance Management System คือระบบบริหารและจัดการงานซ่อมบำรุงด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หรือเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่า ระบบซ่อมบำรุงออนไลน์ (eMaintenance) เป็นระบบ Software ที่ออกแบบมาเพื่อเก็บฐานข้อมูลงานซ่อมทั้งหมดในองค์กร ในธุรกิจอุตสาหกรรมมีการใช้งานเพื่อควบคุมต้นทุนในการผลิตและเพิ่มประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรในโรงงาน

โปรแกรมซ่อมบำรุง FACTORIUM CMMS มีการใช้งานอย่างไร และ Download ได้จากที่ไหน?

ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ระบบ FACTORIUM CMMS ใช้งานบนสมาร์ทโฟน ทั้งในฝั่งของ Android และ IOS ผู้ใช้งานสามารถเปิดแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน โดยระบบ eMaintenance หรือ ระบบ CMMS ของ Factorium สามารถจัดการระบบงานซ่อมบำรุงได้ตั้งแต่การทำ PM/AM งานซ่อม งานสอบเทียบ เบิกอะไหล่ จัดการส่วนประกอบเครื่องจักร ฯลฯ

วิดีโออื่นๆเกี่ยวกับ Factorium CMMS

กรุณากรอกข้อมูลรับข้อเสนอ