ทดลองใช้ฟรี ไม่มีหมดอายุ

FACTORIUM  ราคา

ราคาผลิตภัณฑ์ในเครือ FACTORIUM

✔   เปรียบเทียบข้อมูล

✔    แนะนำความเหมาะสม

Factorium CMMS โปรแกรมซ่อมบำรุง ฟรี
↑ กลับด้านบน

แพ็กเกจราคาของ FACTORIUM CMMS ทั้งหมด

แพ็กเกจหลัก
ตารางเปรียบเทียบแพ็กเกจ

ส่วนเสริมของ FACTORIUM CMMS

  • แพ็กเกจเสริม CMMS
  • งานติดตั้ง
  • ฟังก์ชั่นเสริม
วิศกรทำงานง่ายขึ้น Engineer work easier

เพิ่มจำนวนผู้ใช้งานหลัก (วิศวกร & ช่าง) 10,000 บาท/คน/ปี

บริการเสริมสำหรับเพิ่มผู้ใช้งานหลักที่เป็นหน่วยงานซ่อมบำรุงภายในโรงงาน โดยกำหนดได้ตามความเหมาะสมตามจำนวนวิศวกรและช่างที่ลูกค้ามีภายในโรงงานหรือธุรกิจของคุณ

Factorium CMMS โปรแกรมซ่อมบำรุง ฟรี

ปรับแต่งโปรแกรมตามต้องการ (ขึ้นอยู่กับการประเมินราคา)

บริการเสริมในการปรับแต่งโปรแกรมและแอปพลิเคชันสำหรับโรงงานหรือธุรกิจของคุณที่มีความเฉพาะตัว ตามระบบโครงสร้างการทำงานในองค์กรเพื่อให้เกิดความสอดคล้องต่อการทำงานของผู้ใช้งานโรงงานนั้นๆ

Factorium CMMS โปรแกรมซ่อมบำรุง ฟรี

เพิ่มระบบสอบเทียบ 50,000 บาท จ่ายครั้งเดียว

50,000 บาท จ่ายครั้งเดียว

ฟังก์ชันเสริมในการสอบเทียบเพื่อ ทำแผน แจ้งเตือน จุดสอบเทียบ ช่วยประเมินผล อัพเดทใบรับรอง

Factorium CMMS BOM

ฟังก์ชั่นโครงสร้างเครื่องจักร (BoM)

50,000 บาท จ่ายครั้งเดียว

ช่วยเหลือเรื่องการจัดการอะไหล่ต่างๆภายในโรงงานเหมาะสำหรับโรงงานหรือธุรกิจที่มีเครื่องจักรเป็นจำนวนมาก

Factorium CMMS โปรแกรมซ่อมบำรุง ฟรี

ฟังก์ชั่นทำ Branding Logo & News Feed

50,000 บาท จ่ายครั้งเดียว

ตั้งค่าแบบพิเศษที่กำหนด Logo บริษัทเองได้โดยจะแสดงบนเว็บและในแอป รวมถึงในใบแจ้งซ่อม พร้อมกำหนด Feed บริษัทเองได้

Factorium CMMS โปรแกรมซ่อมบำรุง ฟรี

ฟังก์ชั่นบันทึกกิจกรรมผู้ใช้ (Audit Trail)

50,000 บาท จ่ายครั้งเดียว

เป็นการตรวจสอบการใช้งานของระบบภายในองค์กร ในเชิงความปลอดภัย ตรวจค้นความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานแอป

Factorium CMMS โปรแกรมซ่อมบำรุง ฟรี

Upload ไฟล์ในใบงาน PM (PDF, JPEG)

25,000 บาท จ่ายครั้งเดียว

ทำการอัพโหลดไฟล์ในใบงาน

Factorium CMMS โปรแกรมซ่อมบำรุง ฟรี

ฟังก์ชั่นเชื่อมต่อ SAP และระบบอื่นๆ

ติดต่อเรา

เป็นหนึ่งเดียวด้วยโครงสร้าง Open API ที่รองรับการเชื่อมต่อที่หลากหลาย

  • * ค่าเดินทางของทีมติดตั้งในเขตกรุงเทพมหานครจะไม่คิดค่าบริการเพิ่ม สำหรับค่าเดินทางและที่พักในจังหวัดใกล้เคียง เพิ่ม 15,000 บาท และค่าเดินทางที่พักสำหรับต่างจังหวัด เพิ่ม 30,000 บาท
  • ** กรอกข้อมูล PM, Checksheet เข้าสู่ระบบ, สร้างแผน PM ขึ้นอยู่กับความพร้อมของข้อมูล
Factorium e-WorkPermit

แพ็กเกจราคาของ FACTORIUM E-WORKPERMIT

กรุณากรอกข้อมูลของท่านสำหรับความสนใจผลิตภัณฑ์ของ Factorium

PRICE PAGE Form
คุณสนใจ ผลิตภัณฑ์ใดของเรา
คุณรู้จัก FACTORIUM จากช่องทางไหน