อุตสาหกรรม
4,000 แห่งทั่วโลก

Factorium พัฒนาซอร์ต์แวร์ซ่อมบำรุงจนเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับสากล ทั่วโลก

กว่า 3,700,00 เครื่องจักร

ติดตั้ง QR Code เพื่อเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชั่นซ่อมบำรุง Factorium

111 เมือง
ผู้ใช้งานจริง

ใน 12 ประเทศที่ใช้งาน และกำลังขยายตัวไปในอีกหลายพื้นที่ทั่วเอเชีย

400,000
ใบงาน

ถูกจัดทำโดยผู้ใช้งานจริง ทั้งใบงานซ่อม ใบงาน PM และงานเอกสารอื่นๆในระบบซ่อมบำรุง

45,000
ผู้ใช้งาน

จำนวนผู้ใช้งานซอร์ฟแวร์ซ่อมบำรุงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กระจายไปยังหน่วยงานต่างๆ

ดูแลครอบคลุม
ทุกการใช้งาน

ผู้ใช้งาน ได้รับการดูแล แนะนำ และสนับสนุนเป็นอย่างดี เพื่อให้ผู้ใช้งานเกิดประโยชน์สูงสุด