Bảng giá FACTORIUM CMMS

แอปซ่อมบำรุง CMMS

Bảng giá FACTORIUM CMMS

Hãy để chúng tôi tham gia vào công việc bảo trì của bạn.

Bảng giá

FACTORIUM CMMS

Hãy để chúng tôi tham gia vào công việc bảo trì của bạn.

Khuyến mãi đặc biệt.

Package chính.

Starter

"Dành cho những doanh nghiệp muốn tăng hiệu quả."
69,000,000 Vnd / Năm Trung bình chỉ 5.6 triệu / vnd mỗi tháng.
 • Người dùng (Main) 5 Users.
 • Không giới hạn người báo sửa
 • Số lượng máy (Asset) không giới hạn.
 • Checksheet PM không giới hạn.
 • Đính kèm được 5 hình / công việc sửa chữa.
 • "Tư vấn, dạy cách sử dụng phương tiện truyền thông cơ bản"
 • Các chức năng cơ bản.
 • Chức năng cao cấp(Advance).
 • "Các chức năng cấp doanh nghiệp như
  BoM Kết nối SAP, Hiệu chuẩn, Hệ thống Logo, News Feed,
  Ghi nhật ký hoạt động của người dùng."

PREMIUM

"Dành cho nhũng doanh nghiệp với tất cả sự hỗ trợ."
฿ 102,000,000 Vnd / Năm Trung bình chỉ 8.5 triệu / vnd mỗi tháng.
 • Người dùng (Main) 10 Users.
 • Không giới hạn người báo sửa
 • Số lượng máy (Asset) không giới hạn.
 • Checksheet PM không giới hạn.
 • Đính kèm được 5 hình / công việc sửa chữa.
 • "Tư vấn, dạy cách sử dụng phương tiện truyền thông cơ bản"
 • Các chức năng cơ bản.
 • Chức năng cao cấp(Advance).
 • Giảm giá các sản phẩm của FACTORIUM.
 • Chăm sóc khách hàng và giải quyết ván đề sử dùng.
 • Hệ thống báo cáo phân tích.
 • "Các chức năng cấp doanh nghiệp như
  BoM Kết nối SAP, Hiệu chuẩn, Hệ thống Logo, News Feed,
  Ghi nhật ký hoạt động của người dùng."
ยอดนิยม
Pricing Package CMMS ราคาแพ็กเกจโปรแกรมซ่อมบำรุง additional service 1

Bổ sung main user ( Kỹ thuật sư & Kỹ thuật viên)
6,800,000 Vnd/ người dùng/năm

Dịch vụ bổ sung người dùng đặc biệt là bộ phần bảo trì trong nhà máy và có thể cải đặt theo phù hợp hoặc là số lượng kỹ thuật sư và kỹ thuật viên của khách hàng trong nhà máy hay là doanh nghiệp của bạn.

แอปซ่อมบำรุง CMMS

Cải thiện phần mềm theo nhu cầu.
(Theo đánh giá)

Các dịch vụ bổ sung để tùy chỉnh các chương trình và ứng dụng độc đáo cho nhà máy hoặc doanh nghiệp của bạn. Theo cơ cấu công việc trong tổ chức để phù hợp với công việc của người dùng đó.

Các chức năng bổ sung của chúng tôi

CMMS FACTORIUM service

Chức năng bổ sung FACTORUM CMMS

แอปซ่อมบำรุง CMMS

Bổ sung chức năng hiệu chuẩn (Calibration)

30,000,000 Vnd / Thanh toán một lần

"Chức năng hiệu chuẩn tùy chọn để lên kế hoạch cảnh báo điểm hiệu chuẩn giúp đánh giá kết quả. Cập nhật chứng chỉ hiệu suất thiết bị máy móc."

แอปซ่อมบำรุง CMMS

Chức năng kết cấu máy mốc
(BoM)

30,000,000 Vnd / Thanh toán một lần

Giúp công việc quản lý các phụ tùng phức tạp hơn trong nhà máy, phù hợp với các nhà máy hoặc doanh nghiệp có số lượng máy móc lớn.

แอปซ่อมบำรุง CMMS

Chúc năng làm Branding
Logo & News Feed

30,000,000 Vnd / Thanh toán một lần

Chức năng để thiết lập Logo của công ty cho thể hiện trên trang web và trong phần mềm. Bao gồm trên trang tính sửa chữa và thiết lập tin tức trong công ty.

แอปซ่อมบำรุง CMMS

Tải lên File trên trang tính PM
(PDF, JPEG)

15,000,000 Vnd / Thanh toán một lần

Tải lên file PDF hoặc file hình ảnh JPEG lên trang tính công việc PM để xác nhận thông tin hệ thống PM cho kỹ.

แอปซ่อมบำรุง CMMS

Chức năng ghi nhật ký hoạt động người dùng (Audit Trail)

30,000,000 Vnd / Thanh toán một lần

Đăng nhập vào hệ thống trên website để kiểm tra có người dùng sử dụng những phần nào của hệ thống. Làm cho kiểm chứng và tạo sự an toàn hơn.

แอปซ่อมบำรุง CMMS

Chức năng kết nối với SAP và các hệ thống khác

Liên hệ chúng tôi / Để lấy thông tin

Hợp nhất với kiến ​​trúc Open API giúp hỗ trợ nhiều phương thức kết nối. Nhập dữ liệu giữa các platform để phân tích các dữ liệu.

ราคา CMMS

ฟังก์ชันเสริม FACTORUM CMMS

แอปซ่อมบำรุง CMMS

Bổ sung chức năng hiệu chuẩn (Calibration)

30,000,000 Vnd

Thanh toán một lần

"Chức năng hiệu chuẩn tùy chọn để lên kế hoạch cảnh báo điểm hiệu chuẩn giúp đánh giá kết quả. Cập nhật chứng chỉ hiệu suất thiết bị máy móc."

แอปซ่อมบำรุง CMMS

Chức năng kết cấu máy mốc (BoM)

30,000,000 Vnd

Thanh toán một lần

Giúp công việc quản lý các phụ tùng phức tạp hơn trong nhà máy, phù hợp với các nhà máy hoặc doanh nghiệp có số lượng máy móc lớn.

แอปซ่อมบำรุง CMMS

Chúc năng làm Branding

30,000,000 Vnd

Thanh toán một lần

Chức năng để thiết lập Logo của công ty cho thể hiện trên trang web và trong phần mềm. Bao gồm trên trang tính sửa chữa và thiết lập tin tức trong công ty.

แอปซ่อมบำรุง CMMS

Tải lên File trên trang tính PM

15,000,000 Vnd

Thanh toán một lần

Tải lên file PDF hoặc file hình ảnh JPEG lên trang tính công việc PM để xác nhận thông tin hệ thống PM cho kỹ.

แอปซ่อมบำรุง CMMS

Chức năng ghi nhật ký hoạt động người dùng

30,000,000 Vnd

Thanh toán một lần

Đăng nhập vào hệ thống trên website để kiểm tra có người dùng sử dụng những phần nào của hệ thống. Làm cho kiểm chứng và tạo sự an toàn hơn.

แอปซ่อมบำรุง CMMS

Chức năng kết nối với SAP và các hệ thống khác

Liên hệ chúng tôi

Để lấy thông tin

Hợp nhất với kiến ​​trúc Open API giúp hỗ trợ nhiều phương thức kết nối. Nhập dữ liệu giữa các platform để phân tích các dữ liệu.

Nếu bạn quan tâm đến sản phẩm của Factorium và muốn liên hệ với chúng tôi, vui lòng nhập thông tin của bạn.

กรุณากรอกข้อมูลรับข้อเสนอ

So sánh Package.

STARTER

PREMIUM

Giá

69,000,000 Vnd / Năm

102,000,000 Vnd / Năm.

Số lượng

Main User (Kỹ thuật sư & Kỹ thuật viên)

5

10

Người yêu cầu sửa chữa.

Không giới hạn

Không giới hạn

Số lượng gửi hình sửa chữa.

5 hình / công việc

5 hình / công việc

Số lượng checksheet (Máy mốc&Thiết bị)

Không giới hạn

Không giới hạn

Số lượng tài sản.

Không giới hạn

Không giới hạn

Số lượng danh sách phụ tùng (SKU)

Không giới hạn

Không giới hạn

Cácchuwsc năng cơ bản (Basic Function)

STARTER

PREMIUM

Chúc năng sửa chữa

factorium price

factorium price

Chức năng kiểm tra PM

factorium price

factorium price

Chụp hình / kém hình làm việc

factorium price

factorium price

Ghi độ đo lượng vào phiếu công tác.

factorium price

factorium price

Thông báo khi độ đo lượng vượt ngưỡng

factorium price

factorium price

Biểu đồ thể hiện mức độ đo lượng

factorium price

factorium price

Hệ thống quét mã QR/ Barcode.

factorium price

factorium price

Thiết lập vị trí tài

factorium price

factorium price

Hệ thống xử lý đăng ký tài sản.

factorium price

factorium price

Hệ thống nhập thông tin tài sản

factorium price

factorium price

Viết chữ ký trong các phiếu công tác

factorium price

factorium price

Thông báo qua điện thoại

factorium price

factorium price

Thông báo qua e-mail

factorium price

factorium price

Hệ thống quản lý linh kiên máy mốc

factorium price

factorium price

Chức năng cao cấp (Advance Function)

STARTER

PREMIUM

FFilehuwowsng dẫn sử dùng máy

factorium price

factorium price

Biểu mẫu PM trực tuyến (Quét & Lưu)

factorium price

factorium price

Hệ thống kiểm tra AM (Công tác Inspection)

factorium price

factorium price

Mượn / Trả tài sản.

factorium price

factorium price

Xác định khu vực

factorium price

factorium price

Hệ thống phân công việc sửa chữa tự động theo khu vực

factorium price

factorium price

Hệ thống phân công viêc PM tự động

factorium price

factorium price

Đặt quyền cho người dùng (Custom).

factorium price

factorium price

Thông báo tài sản đã hết han bảo hiểm

factorium price

factorium price

Thông báo số phụ tùng còn lại

factorium price

factorium price

Hệ thống Biểu đồ & Báo cáo Phân tích

STARTER

PREMIUM

Biểu đồ trên điện thoại (Mobile Dashboard)

factorium price

factorium price

Biểu đồ cá nhân trên trang web (Web dashboard)

factorium price

factorium price

Biểu đồ tỉ lệ phân công sửa chữa.

factorium price

factorium price

Biểu đồ % công việc thành công

factorium price

factorium price

Biểu đồ số lượng phụ tùng xuất kho

factorium price

factorium price

Phân tích các dấu hiệu bị hư

factorium price

factorium price

Báo cáo MTTR

factorium price

factorium price

Báo cáo MTBF

factorium price

factorium price

Báo cáo PM

factorium price

factorium price

Thời gian làm việc / tiền công

factorium price

factorium price

Thiết kế & làm thêm biểu đồ cả nhân

factorium price

factorium price

Báo cáo tổng kết gửi qua email vào đầu mỗi tháng.

factorium price

factorium price

Chăm sóc, tư vấn và giải quyết vấn đề

STARTER

PREMIUM

Clip dạy & tài liệu hướng dẫn sử dùng

factorium price

factorium price

Đào tào cách sử dùng

factorium price

factorium price

Tư vấn trên Facebook Page

factorium price

factorium price

Số Hotline trực tiếp

factorium price

factorium price

Có Nhóm Zalo Cá Nhân để báo báo vấn đề

factorium price

factorium price

Thăm khách hàng (Online/Tại chỗ).

factorium price

factorium price

Giải quyết vấn đề thep SLA ccura công ty.

factorium price

factorium price

Chăm sóc bằng cách cao cấp.

factorium price

factorium price

ระบบจัดการงานซ่อมบำรุง CMMS แอพซ่อมบำรุง โปรแกรมซ่อมบำรุง ซ่อมโรงงาน ซ่อมเครื่องจักร แผน PM Computerized Maintenance Management System