FACTORIUM CMMS

Trợ lý bảo trì dành cho bạn

Chương trình bảo trì CMMS (Hệ thống Quản lý Bảo trì Điện toán) hay còn gọi là hệ thống bảo trì trực tuyến (eMaintenance). Trợ lý Nhà máy ở Khu công nghiệp và các ngành công nghiệp khác như một ứng dụng để giúp bạn làm việc một cách hiệu quả.

Chương trình bảo trì CMMS (Hệ thống Quản lý Bảo trì Điện toán) hay còn gọi là hệ thống bảo trì trực tuyến (eMaintenance). Trợ lý Nhà máy ở Khu công nghiệp và các ngành công nghiệp khác như một ứng dụng để giúp bạn làm việc một cách hiệu quả.

แอปซ่อมบำรุง CMMS
ระบบจัดการงานซ่อมบำรุง CMMS แอพซ่อมบำรุง โปรแกรมซ่อมบำรุง ซ่อมโรงงาน ซ่อมเครื่องจักร แผน PM Computerized Maintenance Management System
Play Video about Factorium CMMS

Tầm quan trọng của phần mềm bảo trì CMMS

“Công việc bảo trìlà một nhiệm vụ quan trọng trong kinh doanh và công nghiệp đòi hỏi phải bảo trì – bảo dưỡng để giữ cho máy móc và công cụ luôn hoạt động được hiệu quả.

Phần mềm bảo trì FACTORIUM CMMS

là chương trình được phát triển từ chương trình bảo trì CMMS (Hệ thống quản lý bảo trì điện toán hóa) hoặc hệ thống bảo trì trực tuyến (eMaintenance) để cung cấp quyền truy cập vào máy móc và công cụ, bao gồm các ứng dụng khác nhau để quản lý, kiểm soát. Đo lường, kiểm tra kết quả và lưu trữ dữ liệu một cách có hệ thống và hiện đại.

Tại sao lại có sự ra đời của FACTORIUM CMMS?

Chương trình bảo trì FACTORIUM CMMS được phát triển từ hệ thống bảo trì trực tuyến (eMaintenance) đã áp dụng các nguyên tắc của TPM (Bảo trì toàn diện – Total Productive Maintenance) để tăng OEE (Hiệu quả thiết bị tổng thể – Overall Equipment Effectiveness). Chúng tôi sẽ góp phần giúp doanh nghiệp của bạn tăng năng suất lên đến 20% với các chức năng sẵn có tạo điều kiện thuận lợi cho công việc của bạn. Với chức năng thông báo theo thời gian thực (real-time), phần mềm quản lý sửa chữa, công việc PM và tòa nhà văn phòng, thuận tiện hơn, tốt hơn, giảm chi phí.

CÁC TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Lập Kế Hoạch

Người dùng có thể lập kế hoạch và tạo kế hoạch (lộ trình). Có thể đặt cảnh báo tự động với hệ thống phân công công việc tự động cho kỹ sư chịu trách nhiệm.

Hỗ Trợ Thông Báo Sửa Chữa Và Ghi Lại Kết Quả Thông Báo Sửa Chữa

Có thể báo cáo sửa chữa thiết bị qua điện thoại di động thông minh để kỹ sư biết và sửa chữa thiết bị hư hỏng ngay lập tức. Người giám sát có thể kiểm tra công việc và đánh giá công việc sửa chữa sau khi kết thúc công việc sửa chữa.

Ghi lại kết quả của việc bảo trì theo kế hoạch.

Kỹ sư kiểm tra có thể ghi lại kết quả bảo dưỡng, đính kèm các tệp thông qua điện thoại di động và gửi cho giám sát viên (trưởng bộ phận) ngay lập tức.

Tạo hóa đơn thay thế phụ tùng

Người sử dụng có thể tạo phiếu yêu cầu xuất phụ tùng thay thế hoặc tìm kiếm phụ tùng mà bạn muốn xuất thông qua điện thoại di động để người có thẩm quyền phê duyệt và xuất kho ngay tức thời.

Kiểm soát chất lượng

Kiểm tra chất lượng của máy móc, công cụ hoặc các thiết bị đảm bảo luôn đáp ứng các tiêu chuẩn yêu cầu theo những phép đo khác nhau.

Theo dõi trạng thái thời gian thực (real-time)

Người dùng có thể kiểm tra trạng thái hoạt động thông qua bảng điều khiển kỹ thuật (Dashboard) hoặc theo dõi tình trạng máy móc, thiết bị, xem trạng thái bằng cách quét mã QR Code được thể hiện trên các thiết bị. Đồng thời có bảng điều khiển kỹ thuật (Dashboard) thể hiện tổng quan về mọi hoạt động đang được vận hành trong nhà máy.

Ghi lại và đánh giá trực tuyến

Người giám sát, trưởng bộ phận hoặc người báo cáo công việc có thể ghi lại chi tiết và đánh giá hiệu suất của các kỹ sư thông qua điện thoại di động thông minh.

Biến máy móc bình thường hoạt động như một AI (trí tuệ nhân tạo - Artificial Intelligence)

Có thể kiểm soát và quản lí mọi hoạt động sản xuất với Machine Link.

CÁC TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Factorium CMMS โปรแกรมซ่อมบำรุง ฟรี แฟคโทเรียม

Lập Kế Hoạch

Người dùng có thể lập kế hoạch và tạo kế hoạch (lộ trình). Có thể đặt cảnh báo tự động với hệ thống phân công công việc tự động cho kỹ sư chịu trách nhiệm.

Factorium CMMS โปรแกรมซ่อมบำรุง ฟรี แฟคโทเรียม

Hỗ Trợ Thông Báo Sửa Chữa Và Ghi Lại Kết Quả Thông Báo Sửa Chữa

Có thể báo cáo sửa chữa thiết bị qua điện thoại di động thông minh để kỹ sư biết và sửa chữa thiết bị hư hỏng ngay lập tức. Người giám sát có thể kiểm tra công việc và đánh giá công việc sửa chữa sau khi kết thúc công việc sửa chữa.

Factorium CMMS โปรแกรมซ่อมบำรุง ฟรี แฟคโทเรียม

Ghi lại kết quả của việc bảo trì theo kế hoạch.

Kỹ sư kiểm tra có thể ghi lại kết quả bảo dưỡng, đính kèm các tệp thông qua điện thoại di động và gửi cho giám sát viên (trưởng bộ phận) ngay lập tức.

Factorium CMMS โปรแกรมซ่อมบำรุง ฟรี แฟคโทเรียม

Tạo hóa đơn thay thế phụ tùng

Kỹ sư kiểm tra có thể ghi lại kết quả bảo dưỡng, đính kèm các tệp thông qua điện thoại di động và gửi cho giám sát viên (trưởng bộ phận) ngay lập tức.

Factorium CMMS โปรแกรมซ่อมบำรุง ฟรี แฟคโทเรียม

Kiểm soát chất lượng

Kiểm tra chất lượng của máy móc, công cụ hoặc các thiết bị đảm bảo luôn đáp ứng các tiêu chuẩn yêu cầu theo những phép đo khác nhau.

Factorium CMMS โปรแกรมซ่อมบำรุง ฟรี แฟคโทเรียม

Theo dõi trạng thái thời gian thực (real-time)

Người dùng có thể kiểm tra trạng thái hoạt động thông qua bảng điều khiển kỹ thuật (Dashboard) hoặc theo dõi tình trạng máy móc, thiết bị, xem trạng thái bằng cách quét mã QR Code được thể hiện trên các thiết bị. Đồng thời có bảng điều khiển kỹ thuật (Dashboard) thể hiện tổng quan về mọi hoạt động đang được vận hành trong nhà máy.

Factorium CMMS โปรแกรมซ่อมบำรุง ฟรี แฟคโทเรียม

Ghi lại và đánh giá trực tuyến

Người giám sát, trưởng bộ phận hoặc người báo cáo công việc có thể ghi lại chi tiết và đánh giá hiệu suất của các kỹ sư thông qua điện thoại di động thông minh.

Factorium CMMS โปรแกรมซ่อมบำรุง ฟรี แฟคโทเรียม

Biến máy móc bình thường hoạt động như một AI (trí tuệ nhân tạo - Artificial Intelligence)

Có thể kiểm soát và quản lí mọi hoạt động sản xuất với Machine Link.

PHÙ HỢP VỚI

Nhà máy

Tòa nhà văn phòng

Bệnh viện & khách sạn

Sân bay

Dịch vụ cho xe ô tô

Dịch vụ sau bán hàng

PHÙ HỢP VỚI

Factorium CMMS โปรแกรมซ่อมบำรุง ฟรี แฟคโทเรียม

Nhà máy

Factorium CMMS โปรแกรมซ่อมบำรุง ฟรี แฟคโทเรียม

Tòa nhà văn phòng

Factorium CMMS โปรแกรมซ่อมบำรุง ฟรี แฟคโทเรียม

Bệnh viện & khách sạn

Factorium CMMS โปรแกรมซ่อมบำรุง ฟรี แฟคโทเรียม

Sân bay

Factorium CMMS โปรแกรมซ่อมบำรุง ฟรี แฟคโทเรียม

Dịch vụ cho xe ô tô

Factorium CMMS โปรแกรมซ่อมบำรุง ฟรี แฟคโทเรียม

Dịch vụ sau bán hàng

NHỮNG TÍNH NĂNG PHẦN MỀM BẢO TRÌ Factorium CMMS

Factorium CMMS โปรแกรมซ่อมบำรุง ฟรี

Chức năng bảo trì máy móc

Chức năng này cho phép các kỹ sư lập kế hoạch nhiệm vụ thông qua một hệ thống di động. Hệ thống sẽ nhắc nhở bạn các công việc cần làm theo kế hoạch. Kết thúc công việc qua 3 bước đặt lịch PM trên lịch chung để tạo nhắc nhở cho lần sau. Sau khi thực hiện công việc bảo trì, PM có thể kết thúc công việc qua di động ngay lập tức, kiểm tra viên lập phiếu đánh giá công việc PM và ký tên trực tiếp trên điện thoại di động.

Factorium CMMS โปรแกรมซ่อมบำรุง ฟรี

Chức năng sửa chữa

Hệ thống eMaintenance được thiết kế nhằm giải quyết vấn đề sử dụng quản lí thô sơ với tài liệu giấy, CMMS Factorium có thể báo cáo ngay lập tức lệnh sửa chữa qua thiết bị di động. Ngoài ra, có thể đính kèm tối đa 5 hình ảnh để theo dõi ngay lập tức, từ đó giảm thiểu rủi ro, giảm bớt qui trình, tiết kiệm thời gian, tối giản hóa. Mở lệnh sửa chữa, giao việc, hoàn tất công việc, đánh giá, hoàn thành tất cả công đoạn trên điện thoại thông minh dễ dàng và tiện lợi hơn.

Factorium CMMS โปรแกรมซ่อมบำรุง ฟรี

Chức năng quản lí kho phụ tùng

Trường hợp công việc PM hoặc công việc sửa chữa, các bộ phận có thể được chọn thông qua kênh ứng dụng. Bạn cũng có thể kiểm soát số lượng phụ tùng còn tồn lại trong kho. Việc quản lý phụ tùng thay thế có thể được thực hiện theo 2 cách sau:

  • Yêu cầu xuất phụ tùng thông qua chức năng tích hợp
  • Yêu cầu xuất phụ tùng qua hệ thống khi sửa chữa

Tham khảo biểu mẫu danh mục kiểm tra PM

PHẦN MỀM BẢO TRÌ FACTORIUM CMMS NHẰM GIẢM SỰ CỐ MÁY MÓC VÀ TĂNG NĂNG SUẤT

CMMS là gì và ai là người sử dụng?

Hệ thống CMMS – Computerized Maintenance Management System: Hệ thống Quản lý Bảo trì điện toán là một hệ thống quản lý và bảo trì bảo trì được điện toán hóa. Hay có thể gọi là Hệ thống bảo trì trực tuyến (eMaintenance) được thiết kế để lưu trữ cơ sở dữ liệu về tất cả các công việc sửa chữa trong tổ chức. Trong kinh doanh công nghiệp, nó được sử dụng để kiểm soát chi phí sản xuất và tăng hiệu quả tổng thể của máy móc trong nhà máy.

Phần mềm bảo trì miễn phí FACTORIUM CMMS hoạt động như thế nào và tôi có thể tải xuống từ đâu?

Trong thời đại Công nghiệp 4.0, CMMS FACTORIUM được sử dụng trên điện thoại thông minh. Trên cả hai nền tảng Android và IOS, người dùng có thể mở ứng dụng trên smartphone. Hệ thống eMaintenance hoặc CMMS của Factorium có thể quản lý công việc bảo trì từ PM/AM, sửa chữa, hiệu chuẩn, xuất lấy phụ tùng, xử lý linh kiện máy móc, v.v.

FACTORIUM CMMS CÓ THỰC SỰ MIỄN PHÍ? CHO PHÉP SỬ DỤNG MIỄN PHÍ NHƯ CÁC HỆ THỐNG BẢO TRÌ KHÁC VÀ LIỆU HỆ THỐNG NÀY PHÙ HỢP VỚI DOANH NGHIỆP CỦA BẠN HAY KHÔNG?

Phần mềm bảo trì miễn phí FACTORIUM CMMS được thiết kế và phát triển hệ thống CMMS hay hệ thống eMaintenance thân thiện và sử dụng thuận tiện với tất cả doanh nghiệp có sử dụng máy móc trong ngành công nghiệp. Nhóm cộng sự chúng tôi cho phép bạn trải nghiệm miễn phí ở mức độ cơ bản để bạn để bạn làm quen và điều chỉnh. Với hệ thống bảo trì trực tuyến của Factorium CMMS (eMaintenance) bạn có thể tham khảo cách sử dụng qua các tài liệu và hướng dẫn sử dụng mà chúng tôi đã tạo dựng. Khi bạn thực sự sẵn sàng sử dụng phần mềm (xin phép được đổi thành “một cách hoàn chỉnh”) trong nhà máy hoặc tổ chức doanh nghiệp của bạn. Bạn có thể liên hệ với nhóm chúng tôi để giới thiệu các sản phẩm và chi phí sử dụng hàng năm và chúng tôi sẽ tiến hành cài đặt hệ thống cho nhà máy hoặc khu vực kinh doanh của bạn. Trường hợp công ty của bạn sử dụng hệ thống miễn phí của chúng tôi và cảm thấy đủ dùng. Không cần thiết phải chi trả thêm bất cứ chi phí dịch vụ bổ sung nào cả mọi lúc.

Các video khác về Factorium CMMS

Chơi Video

กรุณากรอกข้อมูลรับข้อเสนอ