แอป จป. FACTORIUM Jorpor plus จ.ป.พลัส

FACTORIUM JORPOR PLUS PACKAGE

Let FACTORIUM JORPOR PLUS

be a part of your work

FACTORIUM JORPOR PLUS
Package

PACKAGE LIST
SHEET
Packagefactorium price แฟคโทเรียมราคาfactorium price แฟคโทเรียมราคาfactorium price แฟคโทเรียมราคา
Worksheet50100Unlimited
No. of UserUnlimitedUnlimitedUnlimited
No. of ContractorUnlimitedUnlimitedUnlimited
System UpdateFreeFreeFree
Database BackupFreeFreeFree
Application TrainingEvery FridayEvery FridayEvery Friday

FACTORIUM JORPOR PLUS ADDITIONAL SERVICE

If you are interested in Factorium products and would like us to contact you back, please fill out your information.

กรุณากรอกข้อมูลรับข้อเสนอ

ระบบจัดการงานซ่อมบำรุง CMMS แอพซ่อมบำรุง โปรแกรมซ่อมบำรุง ซ่อมโรงงาน ซ่อมเครื่องจักร แผน PM Computerized Maintenance Management System