แอปซ่อมบำรุง CMMS
9. รายชื่อผู้ใช้งาน

รายการทะเบียน & อุปกรณ์เครื่องจักร

5. ทะเบียนทรัพย์สิน

5.1 รายชื่ออุปกรณ์/เครื่องจักร

เป็นการแสดงรายการเครื่องจักรหรือ อุปกรณ์ที่เราได้ทำการลงทะเบียนไว้ในนระบบทั้งหมด และยังมีเมนูย่อยอีกหลายเมนู เช่น ลงทะเบียนเครื่องจักร / อุปกรณ์

เมื่อคลิกเข้ามาที่เมนู รายชื่อเครื่องจักร / อุปกรณ์ ระบบจะเปิดหน้ารายชื่อเครื่องจักร / อุปกรณ์ขึ้นมา

เมื่อเข้ามาที่เมนู รายชื่อเครื่องจักร / อุปกรณ์ จะมีรายละเอียดต่างๆของข้อมูลดังนี้

 • ลงทะเบียนเครื่องจักร / อุปกรณ์ : ใช้สำหรับลงทะเบียนหรือต้องการเพิ่มเครื่องจักรและอุปกรณ์
 • รหัสที่ยังไม่ใช้งาน : แสดงจำนวนคงเหลือที่ยังสามารถเพิ่มรายการเครื่องจักรหรืออุปกรณ์เข้ามายังระบบได้
 • เพิ่มผู้รับผิดชอบหลัก : ใช้สำหรับเพิ่มผู้รับผิดชอบเครื่องมือที่ใช้สอบเทียบ
 • ดาวน์โหลด QR COde : ใช้สำหรับโหลด QR Code เพื่อในไปพิมพ์และไปติดตามเครื่องจักร
 • แก้ไขข้อมูลเครื่องจักร / อุปกรณ์ : การแก้ไขรายละเอียดต่างๆของรายการเครื่องจักรหรืออุปกรณ์
 • แสดง 10 รายการ : ให้แสดงหน้าปัจจุบันที่ละ 10,100,300 รายการ ต่อหนึ่งหน้า
 • ดาวโหลดหน้าปัจจุบัน : เป็นการดาวน์โหลดหน้าเอกสารที่แสดงอยู่ไปเป็นไฟล์ Excel
 • พิมพ์หน้าปัจจุบัน : เป็นการพิมพ์หน้าปัจจุบันที่แสดงอยู่ไปยังเครื่องพิมพ์

5.2 รายชื่ออุปกรณ์/เครื่องจักร-ลงทะเบียนเครื่องจักร/อุปกรณ์

ในการลงทะเบียนเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ เรายังอยู่ในหมวดเมนู รายชื่อเครื่องจักร/อุปกรณ์ เมื่อคลิกเข้ามาที่เมนู รายชื่อเครื่องจักร / อุปกรณ์ ระบบจะเปิดหน้ารายชื่อเครื่องจักร / อุปกรณ์ และคลิกที่ ลงทะเบียนเครื่องจักร / อุปกรณ์ ระบบจะทำการเปิดหน้าของการลงทะเบียนขึ้นใหม่อัตโนมัติ

 

 

 

 

 

เมื่อคลิกที่ ลงทะเบียนเครื่องจักร / อุปกรณ์ ระบบจะทำการเปิดหน้าของการลงทะเบียนขึ้นใหม่อัตโนมัติ

ให้กรอกข้อมูลต่างๆของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่างที่ต้องการ ตามรูปแบบที่แสดงอยู่นะหน้าลงทะเบียนเครื่องจักร / อุปกรณ์ (ระบบ บังคับ ต้องมีเลข QR Code, สถานที่ตั้งเครื่องจักร / อุปกรณ์, ประเภทอุปกรณ์, ชื่อเครื่องจักร / อุปกรณ์) และเมื่อทำการกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วก็กด บันทึก

5.3 รายชื่ออุปกรณ์/เครื่องจักร-รหัสที่ยังไม่ได้ใช้งาน

รหัสที่ยังไม่ได้ใช้งาน แสดงจำนวนคงเหลือที่ยังสามารถเพิ่มรายการเครื่องจักรหรืออุปกรณ์เข้ามายังระบบ ว่ามีรหัสว่างเหลืออีกเท่าไหร่ เรายังอยู่ในหมวดเมนู รายชื่อเครื่องจักร/อุปกรณ์ เมื่อคลิกเข้ามาที่เมนู รายชื่อเครื่องจักร / อุปกรณ์ ระบบจะเปิดหน้ารายชื่อเครื่องจักร / อุปกรณ์ และคลิกที่ รหัสที่ยังไม่ได้ใช้งาน

เมื่อคลิกที่ รหัสที่ยังไม่ได้ใช้งาน ระบบจะทำการเปิดหน้าของรหัสที่ยังไม่ได้ใช้งานขึ้นมาอัตโนมัติ เราก็จะเห็นจำนวนคงเหลือว่าเราเหลือจำนวนเท่าไหร่ที่จะลงทะเบียนเครื่องจักรได้อีกเท่าไหร่

5.4 รายชื่ออุปกรณ์ / เครื่องจักร-เพิ่มผู้รับผิดชอบหลัก

เป็นการกำหนดผู้ที่รับผิดชอบที่ดูแลการส่งเครื่อจักร หรืออุปกรณ์ที่มีแผนการส่งสอบเทียบ เพื่อให้ทราบได้เลยว่าใครเป็นคนดูแลเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ตัวไหนบ้าง เพื่อให้สะดวกต่อการติดตามผู้รับผิดชอบได้ถูกต้อง และเมื่อเรากดมาที่เมนู เพิ่มผู้รับผิดชอบหลัก แล้วระบบจะเปิดหน้าใหม่สำหรับเพิ่มผู้รับผิดชอบ เรายังอยู่ในหมวดเมนู รายชื่อเครื่องจักร/อุปกรณ์ เมื่อคลิกเข้ามาที่เมนู รายชื่อเครื่องจักร / อุปกรณ์ ระบบจะเปิดหน้ารายชื่อเครื่องจักร / อุปกรณ์ และคลิกที่ เพิ่มผู้รับผิดชอบหลัก

เมื่อคลิกที่ เพิ่มผู้รับผิดชอบหลัก ระบบจะทำการเปิดหน้าของเพิ่มผู้รับผิดชอบหลักขึ้นมาอัตโนมัติ

ขั้นตอนที่ 1 : เลือกผู้รับผิดชอบหลัก โดยสามารถเลือกจากรายชื่อที่มีอยู่ในระบบ (เลือกได้ที่ละ 1 คนเท่านั้น ) และเมื่อเลือกชื่อได้แล้วให้กดปุ่ม Next

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อกดที่ปุ่ม ถัดไปแล้ว ระบบจะพาไปยังหน้าของขั้นตอนที่ 2 : ระบุเครื่องจักร / อุปกรณ์ ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

 1. Location เลือกสถานที่ตั้งของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ตามที่เราได้ลงทะเบียนไว้ในระบบ
 2. แสดงข้อมูล ระบบจะแสดงรายการเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีอยู่ในสถานที่ตั้งตามที่เลือกไว้
 3. เลือกเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ได้ตามต้องการ
 4. Next

เมื่อกดที่ปุ่ม ถัดไปแล้ว ระบบจะพาไปยังหน้าของขั้นตอนที่ 3 : ตรวจสอบข้อมูล ระบบจะทำการสรุปรายการเครื่องจักรหรืออุปกรณืที่เราได้ทำการตั้งค่าให้มีผู้รับผิดชอบหลัก ว่ามีกี่รายการ, มีเลขรหัสครุภัณฑ์ QR Code, ประเภทและเครื่องจักร / อุปกรณ์, ชื่อผู้รับผิดชอบหลัก หากข้อมูลไม่ถูกต้องให้กดไปยังปุ่ม ย้อนกลับ แต่หากข้อมูลถูกต้องแล้วให้กดที่ปุ่ม Confirm

เมื่อกดที่ปุ่ม Confirm ระบบจะทำการบันทึกค่า ตามที่เราได้ทำการเลือกไว้ทั้งหมด และจะมีหน้ามาแสดงผลว่า save success คือการบันทึกผลสำเร็จ และให้เราเลือกระหว่าง ทำรายการต่อ หรือ กลับสู่หน้ารายชื่อประเภทเครื่องจักร / อุปกรณ์ ซึ่งสามารถเลือกได้ตามสะดวก

5.5 รายชื่ออุปกรณ์ / เครื่องจักร-แก้ไขข้อมูลเครื่องจักร / อุปกรณ์

เป็นเมนูที่ทำมาเพื่อในกรณีที่เรานำข้อมูลรายการเครื่องจักรหรืออุปกรณ์เข้าสู่ระบบไปแล้ว และต้องการแก้ไขรายการต่าง ก็สามารถทำได้ เรายังอยู่ในหมวดเมนู รายชื่อเครื่องจักร/อุปกรณ์ เมื่อคลิกเข้ามาที่เมนู รายชื่อเครื่องจักร / อุปกรณ์ ระบบจะเปิดหน้ารายชื่อเครื่องจักร / อุปกรณ์ และคลิกที่ แก้ไขข้อมูลเครื่องจักร / อุปกรณ์ ***เห็นเมนูนี้เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลเครื่องจักร/อุปกรณ์เท่านั้น

เมื่อคลิกที่ แก้ไขข้อมูลเครื่องจักร / อุปกรณ์ ระบบจะทำการเปิดหน้าของแก้ไขข้อมูลเครื่องจักร / อุปกรณ์ขึ้นมาอัตโนมัติ

สามารถทำการแก้ไขรายละเอียดต่างๆของข้อมูลเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็น ยี่ห้อ รุ่น เลขประจำเครื่อง เลข QR Code สถานที่ตั้ง แผนก ประเภทของอุปกรณ์ ชื่อเครื่อง แก้ไขสอบเทียบ ซัพพลายเออร์ ซึ่งหากต้องการแก้ไขข้อมูลตรงไหน ก็คลิกไปที่ช่องที่ต้องการได้เลย และเมื่อแก้ไขข้อมูลแล้วให้คลิกที่ พื้นที่เปล่าๆ ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลให้อัตโนมัติ และขึ้นข้อความว่า บันทึกเรียบร้อย

6. QR Code

เป็นเมนูที่ทำมาเพื่อให้สามารถดาวน์โหลด QR Code ประจำของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีอยู่ในระบบ เพื่อนำ QR Code นั้นๆไปติดตามเครื่องจักร เรายังอยู่ในหมวดเมนู รายชื่อเครื่องจักร/อุปกรณ์ เมื่อคลิกเข้ามาที่เมนู รายชื่อเครื่องจักร / อุปกรณ์ ระบบจะเปิดหน้ารายชื่อเครื่องจักร / อุปกรณ์ และคลิกที่ ดาวน์โหลด QR Code

เมื่อคลิกที่ ดาวน์โหลด QR Code ระบบจะทำการเปิดหน้าของดาวน์โหลด QR Codeขึ้นมาอัตโนมัติ

สามารถเลือกประเภทการดาวน์โหลด QR Code ได้ว่าจะดาวน์โหลดตามลำดับของเครื่องมือ หรือตามสถานที่ตั้งเครื่องจักร / อุปกรณ์ หากเลือก ตามลำดับเครื่องมือ เลือกว่าต้องการดาวน์โหลด QR Code จากลำดับที่เท่าไหร่ ถึงลำดับที่เท่าไหร่ *** โดยจำกัดการดาวน์โหลด QR Code ต่อครั้งไม่เกิน 500 รายการ เมื่อกรอกจำนวนตามต้องการได้แล้วให้คลิกที่ Download

เมื่อกดที่ Download แล้วระบบจะทำการดาวน์โหลดไฟล์ QR Code ให้เป็นไฟล์นามสกุล .xls เพื่อให้ท่านสะดวกต่อการนำไปพิมพ์ต่อ หรือจัดหน้าเค้าโครงของกระดาษได้สะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งในแต่ละ QR Code ที่ได้แต่ละช่องนั้นจะประกอบไปด้วย รูป QR Code, รหัส QR Code, ชื่อของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์

และหากเลือกประเภทการดาวน์โหลด QR Code เป็นแบบ สถานที่ตั้งเครื่องจักร / อุปกรณ์ ระบบจะให้เลือกสถานที่ตั้งของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ ที่ต้องการจะดาวน์โหลด QR Code ขึ้นมา

ให้เลือกสถานที่ตั้งของเครื่องจักร / อุปกรณ์ ที่ต้องการจะดาวน์โหลด QR Code ออกไป จากนั้นก็คลิกที่่ Download

 

 

เมื่อกดที่ Download แล้วระบบจะทำการดาวน์โหลดไฟล์ QR Code ให้เป็นไฟล์นามสกุล .xls เพื่อให้ท่านสะดวกต่อการนำไปพิมพ์ต่อ หรือจัดหน้าเค้าโครงของกระดาษได้สะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งในแต่ละ QR Code ที่ได้แต่ละช่องนั้นจะประกอบไปด้วย รูป QR Code, รหัส QR Code, ชื่อของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์

7.ยืม / คืน

7.1 ยืม / คืน

เป็นเมนูที่ทำมาเพื่อในในการยืมและคืนตัว เครื่องมือและอุปกรณ์ ต่างๆในระบบ จัดกลุ่มการยืมเครื่องมือ และยังสามารถดูประวัติการยืม เครื่องมือได้ ***เห็นเมนูนี้เฉพาะลูกค้ากลุ่ม Premium เท่านั้น

เมื่อคลิกเข้ามาที่เมนู ยืม / คืน ระบบจะเปิดหน้ายืม & คืนเครื่องมือ

7.2 ยืม / คืน-การยืมแบบรายเครื่อง

ในระบบสามารถทำการยืมแบบรายเครื่อง เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆที่มีรายการอยู่ในระบบ ซึ่งยังอยู่ในหมวดเมนู ยืม/คืน เมื่อคลิกเข้ามาที่เมนู ยืม / คืน ระบบจะเปิดหน้ายืม & คืนเครื่องมือ และคลิกที่ ยืมเครื่องมือ ระบบจะทำการเปิดหน้าของการยืมเครื่องมืออัตโนมัติ

จากนั้นให้เลือกที่ Reason ***เลือกเหตุที่ขอเบิกเครื่องมือ ต้องไปที่เมนูตั้งค่า > ระบบอะไหล่ > เหตุผลขอเบิก หน้าที่ 221

ขั้นตอนต่อไป ให้เลือกที่ ตามเครื่องจักร/QR Code

ให้เลือกที่ ตามเครื่องจักร / QR Code แล้วกรอกเลข QR Code ที่ต้องการ แล้วคลิกที่ Enter

ถัดไปให้คลิกที่ บันทึก เพื่อยืนยันการ ยืมเครื่องมือ และเสร็จขั้นตอนการยืมเครื่องมือ

7.3 ยืม / คืน-การยืมแบบรายกลุ่ม

ในระบบสามารถทำระบบการยืมแบบเป็นกลุ่ม เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆที่มีรายการอยู่ในระบบ ซึ่งยังอยู่ในหมวดเมนู ยืม/คืน เมื่อคลิกเข้ามาที่เมนู ยืม / คืน ระบบจะเปิดหน้ายืม & คืนเครื่องมือ และคลิกที่ ยืมเครื่องมือ ระบบจะทำการเปิดหน้าของการยืมเครื่องมืออัตโนมัติ

จากนั้นไปที่ Group Management เพื่อตั้งค่ากลุ่มของเครื่องมือที่จะยืม

คลิกที่ + New Group เพื่อสร้างกลุ่มของเครื่องมือ

ระบบจะเปิดหน้า New Group เพื่อให้ตั้งชื่อกลุ่ม ใส่ชื่อกลุ่ม และคลิกที่ Create

ให้คลิกไปที่ Group เพื่อหาชื่อกลุ่มที่ได้สร้างขึ้นมาใหม่

และคลิกไปที่ Device List เพื่อกรอกเลข QR Code ที่ต้องการเข้ามาในชื่อกลุ่มที่สร้างขึ้น และคลิกที่ Add Into Table (ทำขั้นตอนนี้วนไปจนครบ จำนวนเครื่องที่ต้องการ)

หากทำการเพิ่มรายการเครื่องมือเข้ามาในกลุ่มใหม่ที่เรากำหนดขึ้นครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ บันทึก

เมื่อคลิกที่ บันทึกแล้ว ระบบจะขึ้นข้อความ Success : เพื่อบอกว่าการตั้งกลุ่มของเครื่องมือสำเร็จ

 

 

จากนั้นคลิกที่ ยืมเครื่องมือ เพื่อทำรายการยืมเครื่องมือ

ให้เลือกที่ Reason ***เลือกเหตุที่ขอเบิกเครื่องมือ ต้องไปที่เมนูตั้งค่า > ระบบอะไหล่ > เหตุผลขอเบิก

ขั้นตอนต่อไป ให้เลือกที่ ตามกรุ๊ป

ต่อไปให้คลิกเลือกกลุ่มของเครื่องมือที่ต้องการ

 

 

 

เมื่อเลือกกลุ่มของเครื่องมือที่ต้องการได้แล้วระบบ จะแสดงรายการเครื่องมือที่อยู่ในกลุ่มดังกล่าวขึ้นมา และให้คลิกที่ บันทึก เพื่อยืนยันการทำรายการยืมกลุ่มของเครื่องมือดังกล่าว

7.4 การคืน

ในระบบสามารถทำการคืนรายเครื่อง เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆที่มีรายการอยู่ในระบบ ซึ่งยังอยู่ในหมวดเมนู ยืม/คืน เมื่อคลิกเข้ามาที่เมนู ยืม / คืน ระบบจะเปิดหน้ายืม & คืนเครื่องมือ และคลิกที่ คืนเครื่องมือ ระบบจะทำการเปิดหน้าของการคืนเครื่องมืออัตโนมัติ

เมื่อเข้ามาที่หน้าของการคืนเครื่องมือ ระบบจะแสดงรายการเครื่องมือที่ถูกยืมไปใช้ วันที่ยืม จำนวนวันที่ยืม เหตุผลในการยืม เลข QR Code ชื่อเครื่องจักร/อุปกรณ์ ประเภทของเครื่องจักร/อุปกรณ์

ซึ่งผู้ใช้งานสามารถทำการคืนเครื่องมือ เป็นรายชิ้น ก็คลิกที่ Return แต่หากต้องการคืนทั้งหมดที่ยืมมา ก็คลิกที่ Return All ซึ่งก็แล้วแต่ความสะดวกและการใช้งานที่เกิดขึ้น

8. ไฟล์คู่มือ อุปกรณ์

ในระบบสามารถอัพโหลดคู่มือประจำเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ เพื่อให้ช่างหรือทีมวิศวกรรมที่เข้าไปดำเนินงานซ่อมเครื่องจักรนั้นๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลที่หน้างานได้สะดวกและราวเร็วยิ่งขึ้น โดยสามรถทำการอัพโหลดคู่มือประจำเครื่องได้ที่เมนู ไฟล์คู่มือ

เมื่อคลิกเข้ามาที่เมนู ไฟล์คู่มือ ระบบจะเปิดหน้าไฟล์คู่มือ ขึ้นมา

ให้กรอกเลข QR Code ของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ต้องการจะทำการอัพโหลดคู่มือเข้ามาในระบบ

 

 

จากนั้นให้คลิกที่ ค้นหา

เมื่อคลิกที่ ค้นหา แล้วระบบ จะแสดงรายละเอียดของข้อมูล

ด้านซ้าย Specification ***เป็นไฟล์คู่มือประจำเครื่อง ช่างไปเปิดดูได้แอพพลิเคชั่นบนมือถือ ตอนรับงานซ่อมไปแล้ว คลิกที่ Click to upload File เพื่ออัพโหลดไฟล์คู่มือเข้ามในระบบ ***รองรับไฟล์นามสกุล .pdf เท่านั้น 1 ไฟล์ ขนาดไม่เกิน 20 mb

ด้านขวา Other ***เป็นไฟล์อื่นๆของเครื่องจักร แบบแปลน สเปค อื่นที่ต้องการนำมาเก็บไว้ในระบบ เพื่อให้ง่ายก็การค้นหา คลิกที่ Click to upload File เพื่ออัพโหลดไฟล์คู่มือเข้ามในระบบ ***รองรับไฟล์นามสกุล .pdf เท่านั้น 1 ไฟล์ ขนาดไม่เกิน 20 mb

ไม่ว่าจะอัพโหลดไฟล์ที่ช่อง Specification หรือที่ช่อง Other เมื่อค้นหาไฟล์คู่มือได้แล้วให้กด Open แล้ว ระบบจะแสดงหน้าสถานการณ์ดาวโหลด ต้องให้ขึ้น Status Complete เท่านั้น เมื่อขึ้น Status Complete แล้วกดที่ปุ่ม บันทึก ก็จะเสร็จขึ้นตอน