Factorium และ Microsoft ขอเรียนเชิญผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้าน IT Security เข้าร่วมงานสัมมนา เรื่อง “สาย IT โรงงานห้ามพลาด Webinar ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และลดเวลาการทำงานของคุณ” ในหัวข้อ: “เมื่อฝ่าย IT ยุคใหม่คือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทย” ในยุค Digital Transformation

ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2022 เวลา 13:00 น. ผ่านทาง Google Meet

ในยุคที่ “Cloud Technology” หรือ “ธุรกิจ SaaS (Software-as-a-service)” มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด หลายองค์กรได้เผชิญกับความท้าทายแบบใหม่ที่มาพร้อมกับความรวดเร็วและความสะดวกสบาย นั่นคือ ในกรณีที่เกิดปัญหา องค์กรจะใช้เวลาในการค้นหาและตรวจสอบปัญหาเหล่านั้นนาน ถ้าไร้ซึ่ง Technology ที่ตอบโจทย์การทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมโรงงานต่างๆที่ต้องเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดจำนวนการหยุดชะงักของเครื่องจักร การตัดสินใจในการใช้เทคโนโลยีจึงไม่ใช่เพียงบุคคลในฝ่ายการผลิตเพียงอย่างเดียว เพราะเทคโนโลยีที่จะนำไปใช้ได้ดีที่สุดคือเทคโนโลยีที่ทุกคนเข้าใจและยอมรับที่จะใช้มัน

ดังนั้น จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าในทุกอุตสาหกรรม ฝ่าย IT มีส่วนอย่างมากในการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้าไปช่วยให้การทำงานของฝ่ายการผลิตมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นอย่างมหาศาล หรือนวัตกรรมใหม่ๆที่เกิดขึ้นหลังจากช่วง Covid-19

ฝ่าย IT คือแรงขับเคลื่อนสำคัญในการพัฒนาธุกิจ ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก

ผู้ประกอบการในประเทศไทยมีแนวโน้มในการลงทุนระบบคลาวด์เพิ่มขึ้น หลังโควิด-19 ระบาดระลอกใหม่ โดยส่วนใหญ่เริ่มมองว่าการลงทุนในเทคโนโลยีดังกล่าว เป็นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรที่จำเป็นต่อการปรับตัวในปัจจุบัน

โดยคาดว่าการลงทุน Public Cloud ของผู้ประกอบการในไทยจะเพิ่มขึ้นต่อปีที่ 30% อย่างต่อเนื่อง 2020-2022 ซึ่งคิดเป็นมูลค่ากว่า 34 พันล้านบาท มากกว่าค่าเฉลี่ยของการเติบโตต่อปีทั่วโลกอยู่ที่ 21% โดยอ้างอิงจาก Deloitte Analysis ผ่านแบบสอบความเห็นมุมมองผู้ประกอบการต่อ Digital Transformation ในปี 2019 ซึ่งได้จำแนกองค์กรตามความตื่นตัวทางดิจิตอลออกเป็น 5 ประเภท ประกอบด้วย:

กลุ่ม Digital Laggard – เป็นกลุ่มที่ปรับตัวช้าที่สุด หรือยังไม่มีแผนจะปรับตัวเลย ซึ่งประเทศไทยมีภาคธุรกิจในกลุ่มนี้อยู่ราว 5% ขณะที่ค่าเฉลี่ยทั่วโลกอยู่ที่ 9%
กลุ่ม Digital Follower – เป็นกลุ่มที่เริ่มมีการวางแผน – ลงทุนเพื่ออนาคตที่ต้องอยู่บนดิจิทัลบ้างแล้ว โดยประเทศไทยมีธุรกิจกลุ่มนี้ 10% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยทั่วโลกที่ 33%
กลุ่ม Digital Evaluator – เป็นกลุ่มธุรกิจที่มีการวางแผน ลงทุน และปรับตัวอย่างจริงจัง ซึ่งประเทศไทยมีภาคธุรกิจในกลุ่มนี้อยู่ถึง 59% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยทั่วโลกที่ 33%
กลุ่ม Digital Adopter – เป็นกลุ่มธุรกิจที่มีการวางแผนการลงทุน – ทรานสฟอร์มตัวเองที่ชัดเจน ซึ่งประเทศไทยมีภาคธุรกิจในกลุ่มนี้อยู่ที่ 22% ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของโลกที่ 23%
กลุ่ม Digital Leader – เป็นกลุ่มธุรกิจที่มีดิจิทัลอยู่ในสายเลือดไปแล้วเรียบร้อย (อาจเรียกธุรกิจกลุ่มนี้ว่าทรานสฟอร์มตัวเองสำเร็จแล้วก็ได้) โดยระดับโลกกับประเทศไทยถือว่าไม่ทิ้งห่างกันมาก มีสัดส่วนอยู่ 3% ซึ่งน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของโลกเพียง 2% เท่านั้น

 

เข้าร่วม Webinar เพื่อร่วมกันเป็นส่วนนึงเพื่อยกระดับองค์กรของคุณ

สิ่งที่คุณจะได้จากงานสัมมนานี้

  1. เทคโนโลยีที่สำคัญสำหรับการเปลี่ยนอุตสาหกรรมโรงงานให้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 100%
  2. กลยุทธิ์การวางโครงสร้างของ IT ยุคใหม่

รายชื่อ Speaker ในงานนี้

อุทัย อุ่นเมือง

ผู้จัดการวิศวกรรมสนับสนุนกระบวนการ และนวัตกรรมดิจิทัล
GUEST : PQS

แอปซ่อมบำรุง CMMS

สิทธิกร นวลรอด

CEO & Co-Founder
System Stone Co.,LTD (FACTORIUM)

จิรธัช มหาพล

Partner Tech Strategist
SPEAKER : Microsoft

ระบบจัดการงานซ่อมบำรุง CMMS แอพซ่อมบำรุง โปรแกรมซ่อมบำรุง ซ่อมโรงงาน ซ่อมเครื่องจักร แผน PM Computerized Maintenance Management System