ราคาระบบจัดการความปลอดภัย FACTORIUM Jorpor plus

แอป จป. FACTORIUM Jorpor plus จ.ป.พลัส

ราคาระบบจัดการความปลอดภัย FACTORIUM JOPPOR PLUS

ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในความปลอดภัยของโรงงานคุณ

ราคาระบบจัดการความปลอดภัย

FACTORIUM JORPOR PLUS

ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในความปลอดภัยของโรงงานคุณ

ระบบจัดการใบอนุญาตเข้าทำงานของผู้รับ EWS

ระบบที่จะช่วยให้การจัดใบ work permit ของผู้รับเหมามีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดเวลาการทำงาน และไม่จำเป็นต้องใช้กระดาษอีกต่อไป สามารถอนุมัติและติดตามงานได้ทุกที่ จากการใช้งานผ่าน website และ application JorPor Plus

Jorporplus package

บริการเสริม JORPOR PLUS อบรม Onsite

ราคา Jorpor plus

3,000 บาท

อบรม Onsite ภายในกรุงเทพฯ
(จากปกติ 6,000 บาท)

ราคา Jorpor plus

5,000 บาท

อบรม Onsite ในเขตปริมณฑล, ชลบุรี, ระยอง
(จากปกติ 10,000 บาท)

ราคา Jorpor plus

30,000 บาท

บินไปต่างจังหวัด เพื่ออบรม Onsite
พัก 1 คืน สำหรับพื้นที่ทั่วประเทศ

หากท่านสนใจในผลิตภัณฑ์ของ Factorium และต้องการให้เราติดต่อกลับกรุณากรอกข้อมูลของท่าน