แอป จป. FACTORIUM Jorpor plus จ.ป.พลัส

ราคา FACTORIUM JORPOR PLUS
ระบบจัดการความปลอดภัยในโรงงาน

ให้เราเป็นส่วนหนึ่ง

ในความปลอดภัยในอุตสาหกรรมของคุณ

โปรโมชันพิเศษ
FACTORIUM JORPORPLUS

แยกแพ็กเกจ
ตาราง
แพ็คเกจ (Package) factorium price แฟคโทเรียมราคา factorium price แฟคโทเรียมราคา factorium price แฟคโทเรียมราคา
ระบบจัดการใบอนุญาตฯ (EWS)-
ระบบสร้างพฤติกรรมความปลอดภัย (BBS)-
ระบบตรวจสอบสภาพการณ์ (ESS)-
จำนวนผู้ใช้งานไม่จำกัดทุกฟังก์ชัน (รายปี)
การอัพเกรดระบบ
อบรมการใช้งานเบื้องต้น
5/5

บริการเสริม JORPOR PLUS อบรม Onsite

ระบบจัดการความปลอดภัย

3,000 บาท

อบรม Onsite ภายในกรุงเทพฯ
(จากปกติ 6,000 บาท)

ระบบจัดการความปลอดภัย

5,000 บาท

อบรม Onsite ในเขตปริมณฑล, ชลบุรี, ระยอง
(จากปกติ 10,000 บาท)

ระบบจัดการความปลอดภัย

30,000 บาท

บินไปต่างจังหวัด เพื่ออบรม Onsite
พัก 1 คืน สำหรับพื้นที่ทั่วประเทศ

หากท่านสนใจในผลิตภัณฑ์ของ Factorium และต้องการให้เราติดต่อกลับกรุณากรอกข้อมูลของท่าน

กรุณากรอกข้อมูลรับข้อเสนอ