FACTORIUM JORPOR PLUS PACKAGE

ให้เราเป็นส่วนหนึ่งใน งานจัดการผู้รับเหมา

Let Factorium JORPOR PLUS be a part of your work

FACTORIUM Jorpor plus จ.ป.พลัส

แพ็กเกจราคาของ FACTORIUM
JORPOR PLUS

แยกแพ็กเกจ
ตาราง
แพ็คเกจfactorium price แฟคโทเรียมราคาfactorium price แฟคโทเรียมราคาfactorium price แฟคโทเรียมราคา
จำนวนใบงาน50 ใบงาน100 ใบงานไม่จำกัด
จำนวนผู้ใช้งานไม่จำกัดไม่จำกัดไม่จำกัด
จำนวนผู้รับเหมาไม่จำกัดไม่จำกัดไม่จำกัด
การอัพเกรดระบบฟรีฟรีฟรี
การสำรองฐานข้อมูลฟรีฟรีฟรี
การอบรมการใช้งานทุกวันศุกร์ทุกวันศุกร์ทุกวันศุกร์

บริการเสริม FACTORIUM JORPOR PLUS

หากท่านสนใจในผลิตภัณฑ์ของ Factorium และต้องการให้เราติดต่อกลับกรุณากรอกข้อมูลของท่าน

FACTORIUM Jorpor plus จป.พลัส ระบบบริหารงานผู้รับเหมาออนไลน์

กรุณากรอกข้อมูลรับข้อเสนอ