Machine Link

ระบบตรวจสอบสุขภาพของเครื่องจักร

FACTORIUM Machine Link คือระบบซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้วิศวกรสามารถนำข้อมูลที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักรในช่วงระหว่างการผลิตมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพโดยนำข้อมูลมาแสดงผลในมุมมองที่เข้าใจได้ง่าย (Data Visualization ) และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกได้แบบ Real-Time (Data Analytics) เพื่อหาแนวทางการซ่อมบำรุงเครื่องจักรต่อไป 

โครงสร้างการทำงานของ FACTORIUM MACHINE LINK

machine link

1. เก็บข้อมูลดิบจากเครื่องจักร

เครื่องจักรที่ทำการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์วัดค่าต่างๆจะถูกวัดค่าตามรูปแบบการทำงานของเครื่องจักรนั้นๆแล้วส่งต่อข้อมูลไปยังอุปกรณ์ PLC, Controler, Sensor ต่อไป

machine link

2. ข้อมูลผ่าน PLC, Controler, Sensor

ข้อมูลที่ได้เก็บมาจากเครื่องจักรนั้นจะส่งต่อผ่านอุปกรณ์ PLC, Sensor หรือ IoT Gateway เพื่อประมวลผล โดยรูปแบบการส่งข้อมูลได้แก่ OPC/UA, CC-Link, RS232/485, UDP, Direct MQTT ซึ่งขึ้นอยู่กับรุ่น ประเภทของผู้ผลิต

machine link

3. ประมวลผลบนพีซีเซิร์ฟเวอร์

เป็นส่วนที่ Machine Link ทำการประมวลผลข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์โดยเก็บข้อมูลที่ส่งต่อมาจาก PLC โดยมีการเข้ารหัส แปลงผล สำรองข้อมูล รวมไปถึงมีความปลอดภัย

machine link

4. แสดงผลข้อมูลแบบสรุป

แสดงผลข้อมูลทั้งหมดที่ได้ตั้งค่าไว้ผ่าน Web Browser บนอุปกรณ์ต่างๆเช่น พีซี มือถือ มีการแสดงผลเป็น Dashboard เช่น ค่า OEE, กำลังการผลิต, มุมมองจำลอง 3 มิติ มีการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง เช่น PdM, CBM, Anomaly Detection รวมถึงเชื่อมต่อการทำงานกับแอปพลิเคชันอื่นๆได้ เช่น Line, Email, FACTORIUM CMMS

คุณสมบัติของระบบ FACTORIUM MACHINE LINK

บริหารจัดการอุปกรณ์ IoT
(IoT Hardware Management )

จัดการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเครื่องจักรได้จำนวนมาก ช่วยให้การตรวจสอบสถานะและการบำรุงรักษาง่ายและปลอดภัย

จัดเก็บฐานข้อมูล
(Collect Data)

Machine Link จัดเก็บข้อมูลจากเครื่องจักรด้วยฐานข้อมูลที่ถูกสร้างมาเพื่อระบบ IoT โดยเฉพาะ ช่วยให้การบันทึกและเรียกดูข้อมูลเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว

แสดงผลข้อมูล
(Data Visialization)

ระบบแสดงผลข้อมูล นำข้อมูลที่ได้จากเครื่องจักรมาสร้างการแสดงผลในรูปแบบ Dashboard ได้เพียงไม่กี่คลิก โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม

วิเคราะห์ข้อมูล
(Data Analysis)

Machine Learning Model ช่วยวิเคราะห์ข้อมูล และส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยังระบบหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทันที

บริหารจัดการผู้ใช้งาน
(User Management)

Maching Link มาพร้อมกับระบบบริหารจัดการผู้ใช้งาน ช่วยกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลแต่ละส่วนของระบบได้ทำให้แบ่งหน้าที่กันได้อย่างชัดเจนมากขึ้น

เชื่อมต่อแอปพลิเคชันภายนอก
(Integration System)

เป็นแหล่งรวบรวม One-stop-service ของการเชื่อมต่อ Machine Link กับระบบอื่นๆ ได้แก่ระบบ CMMS, MES, Power Bi, Grafana, Line, Email เป็นต้น

การใช้งานที่เหมาะกับ MACHINE LINK

machine link

Advanced OEE

Machine Link คือตัวช่วยที่ดีที่สุดในการช่วยให้โรงงานมีการผลิตที่ได้ประสิทธิภาพ โดยมี Advanced OEE (Overall Equipment Effectiveness) ช่วยวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร และยังรู้ถึงสาเหตุของความสูญเสียที่เกิดขึ้น โดย Machine Link สามารถจัดเก็บข้อมูลเครื่องจักร เช่น สถานะการเดินเครื่องมาคำนวนและสรุปผล เป็น Dashboard

Motor Monitoring System

Dashboard สรุปข้อมูลต่างๆ ของสุขภาพมอเตอร์ เป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญที่ช่วยให้เครื่องจักรสามารถขับเคลื่อนได้อย่างเต็มที่ ซึ่งสามารถวิเคราะห์ค่าต่างๆ จากข้อมูล PLC ที่ส่งมา โดยสามารถวัดค่าแรงสั่นสะเทือน ค่าอุณหภูมิ ความชื้น และปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า รวมถึงค่าวัดอื่นๆที่ได้ติดตั้งระบบเซ็นเซอร์เอาไว้ Machine Link จะทำการประมวลผลข้อมูลในรูปแบบภาพให้เข้าใจง่าย และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆได้ง่าย ซึ่งเป็นข้อมูลแบบ Real-Time ช่วยคาดการณ์อาการเสียของมอเตอร์ล่วงหน้า ลดอาการเสีย ลดต้นทุนและทำให้เครื่องจักรทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

จุดเด่นของระบบ Machine Link

ระบบ Machine Link เป็นแพลตฟอร์ม IoT ที่สามารถติดตามตรวจสอบสุขภาพของเครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเชื่อมต่อข้อมูลจากระบบ PLC เพื่อนำไปวิเคราะห์ความผิดปรกติ เหมาะสำหรับการติดตามตรวจสอบสุขภาพของมอเตอร์แบบ Real-Time

machine link

เชื่อมต่อ IoT Sensor

เชื่อมต่อระบบเข้ากับ Machine Link ผ่าน Protocol MQTT หรือเชื่อมต่อผ่าน Protocol อื่นๆที่ระบบ PLC ที่ใช้อยู่รองรับ

machine link

ข้อมูลแม่นยำตรงกับการผลิต

ด้วยข้อมูลที่ได้มาแบบ Real-Time สามารถตรวจสอบได้ทันที เมื่อเทียบกับหน้างานตรวจสอบประสิทธิภาพการผลิตได้ตรง

machine link

ติดตั้งบน Private Server

ข้อมูลปลอดภัย ไม่สุญหาย ทำให้เก็บข้อมูลได้สม่ำเสมอ

หากท่านสนใจในผลิตภัณฑ์ของ FACTORIUM และต้องการให้เราติดต่อกลับกรุณากรอกข้อมูลของท่าน

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อขอรับโบรชัวร์ค่ะ

ระบบจัดการงานซ่อมบำรุง CMMS แอพซ่อมบำรุง โปรแกรมซ่อมบำรุง ซ่อมโรงงาน ซ่อมเครื่องจักร แผน PM Computerized Maintenance Management System