FACTORIUM JORPOR PLUS

ระบบบริหารงานผู้รับเหมาออนไลน์

เป็นระบบที่รวบรวมผู้รับเหมาทั่วประเทศ ที่จะทำให้ผู้ว่าจ้างอย่างคุณทำงานง่ายขึ้น ให้การลงทะเบียนและอนุมัติเป็นเรื่องง่ายสำหรับโรงงานที่ต้องว่าจ้างผู้รับเหมา

ระบบบริหารงานผู้รับเหมาออนไลน์

เป็นระบบที่รวบรวมผู้รับเหมาทั่วประเทศ ที่จะทำให้ผู้ว่าจ้างอย่างคุณทำงานง่ายขึ้น ให้การลงทะเบียนและอนุมัติเป็นเรื่องง่ายสำหรับโรงงานที่ต้องว่าจ้างผู้รับเหมา

FACTORIUM JORPOR PLUS
ระบบบริหารงานผู้รับเหมาออนไลน์

FACTORIUM JORPOR PLUS ระบบบริหารงานผู้รับเหมาออนไลน์ ระบบที่จะช่วยผู้ว่าจ้างสามารถบริหารงานได้อย่างเป็นระบบ ไม่ว่าจะมีงานที่ต้องดูแลผู้รับเหมามากแค่ไหนก็สามารถจัดการได้อย่างง่ายดาย ครอบคลุมทุกขั้นตอนตั้งแต่ การคัดเลือกผู้รับเหมาและการอบรมเข้าพื้นที่ การสร้างใบอนุญาตเข้าทำงาน (Work permit) การอนุมัติงานจากผู้ว่าจ้าง (Owner) การคัดกรองเข้าทำงาน ณ จุดตรวจ รปภ. จนถึงการประเมินผู้รับเหมาในช่วงระหว่างทำงาน

ระบบบริหารงานผู้รับเหมาออนไลน์ ออกแบบและพัฒนาร่วมกันบริษัท Kubota และ SIG

แอป จป. FACTORIUM Jorpor plus จป.พลัส ระบบบริหารงานผู้รับเหมาออนไลน์

ง่ายขึ้น ทำให้เราไม่ต้องเสียเวลาในการไปดูที่หน้างาน ทำให้เราจัดการเรื่องคนได้สะดวก

ปุณยวีร์ ภาสะพันธุ์

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
Siam Kubota Corporation Co.,Ltd.

แอป จป. FACTORIUM Jorpor plus จป.พลัส ระบบบริหารงานผู้รับเหมาออนไลน์

เราเปลี่ยนรูปแบบจากที่เคยทำกัน มีการประสานงานที่วุ่นวาย มาเป็นการจัดระบบบนโปรแกรม ทำให้สะดวกกว่าเดิมมากขึ้น

ณัฐชานนท์ พูนผล

EHS Specialist แผนก EHS
SIG Combibloc Ltd.

FACTORIUM Jorpor plus จป.พลัส ระบบบริหารงานผู้รับเหมาออนไลน์

เครื่องมือใช้งานที่ทันสมัย

อนุมัติงานแบบออนไลน์ ลดปัญหาล่าช้า ลดการเสี่ยงสัมผัส ลดการใช้กระดาษ จัดเก็บข้อมูลอัตโนมัติ

FACTORIUM Jorpor plus จป.พลัส ระบบบริหารงานผู้รับเหมาออนไลน์

ป้องกันปัญหาผู้ไม่เกี่ยวข้อง

ตรวจเช็คข้อมูลผู้เข้าออกงานของผู้รับเหมาป้องกันปัญหาที่อาจเกิดจากผู้ไม่เกี่ยวข้อง

แอป จป. FACTORIUM Jorpor plus จป.พลัส ระบบบริหารงานผู้รับเหมาออนไลน์

จบครบในโปรแกรมเดียว

จัดทำประวัติงานผู้รับเหมา เปิดใบงาน อนุมัติใบงานตรวจสอบการเข้าออกและการทำงาน

ยกระดับการจัดการด้วยระบบออนไลน์

สะดวกมากขึ้นด้วยการทำงานแบบออนไลน์ ด้วยระบบอนุมัติงานต่างๆบนเดสก์ท๊อป ตรวจสอบงานง่ายๆ ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวสำหรับงานบริหารงานผู้รับเหมา ไม่ว่าคุณจะอยู่ไหนก็สามารถทำงานและตรวจสอบข้อมูลได้แบบ Realtime

e-Workpermit desktop
แอป จป. FACTORIUM Jorpor plus จป.พลัส ระบบบริหารงานผู้รับเหมาออนไลน์

ขั้นตอนการใช้งาน FACTORIUM ของเจ้าของงาน

แอป จป. FACTORIUM Jorpor plus จป.พลัส ระบบบริหารงานผู้รับเหมาออนไลน์

ภาพรวมทั้งหมด

แอป จป. FACTORIUM JORPOR PLUS
Play Video about FACTORIUM Jorpor plus จ.ป.พลัส

ไม่ว่าพื้นที่โรงงานของคุณจะมีขนาดใหญ่หรือเล็ก ก็จบที่แอปพลิเคชันเดียว

Play Video about FACTORIUM JORPOR PLUS