ระบบจัดการความปลอดภัยในโรงงาน FACTORIUM จป.พลัส

แอป จป. FACTORIUM Jorpor plus จ.ป.พลัส

ระบบจัดการความปลอดภัยในโรงงาน จป.พลัส

ระบบจัดการความปลอดภัยในโรงงาน จป. พลัส (JORPOR PLUS) เป็นระบบที่ทีมงาน FACTORIUM พัฒนาขึ้นโดยคำนึงถึงความปลอดภัยในโรงงานหรือธุรกิจของคุณที่มาจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ซึ่งช่วยเหลือ จป. ในการจัดการงานเกี่ยวกับคน จัดการขั้นตอนต่างๆเป็นลำดับและสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดเวลา ลดการใช้เอกสารต่างๆ ให้โรงงานหรือธุรกิจของคุณราบรื่น ลดปัญหาผิดพลาดที่เกิดจากตัวบุคคล

แอป จป. FACTORIUM Jorpor plus จ.ป.พลัส

ระบบจัดการใบอนุญาตเข้าทำงาน

Play Video about FACTORIUM JORPOR plus ระบบจัดการผู้รับเหมา

ระบบจัดการใบอนุญาตเข้าทำงาน (ระบบจัดการผู้รับเหมา) ระบบที่จะช่วยผู้ว่าจ้างสามารถบริหารงานได้อย่างเป็นระบบ ไม่ว่าจะมีงานที่ต้องดูแลผู้รับเหมามากแค่ไหนก็สามารถจัดการได้ง่าย ครอบคลุมทุกขั้นตอน ตั้งแต่ การคัดเลือกผู้รับเหมาและการอบรมเข้าพื้นที่ การสร้างใบอนุญาตเข้าทำงาน (Work Permit) การอนุมัติงานจากผู้ว่าจ้าง (Owner) การคัดกรองเข้าทำงาน ณ จุดตรวจรปภ. จนถึงการประเมินผู้เหมาในทุกช่วงระหว่างทำงาน

FACTORIUM Jorpor plus จป.พลัส ระบบบริหารงานผู้รับเหมาออนไลน์

เครื่องมือใช้งานที่ทันสมัย

อนุมัติงานแบบออนไลน์ ลดปัญหาล่าช้า ลดการเสี่ยงสัมผัส ลดการใช้กระดาษ จัดเก็บข้อมูลอัตโนมัติ

FACTORIUM Jorpor plus จป.พลัส ระบบบริหารงานผู้รับเหมาออนไลน์

ป้องกันปัญหาผู้ไม่เกี่ยวข้อง

ตรวจเช็คข้อมูลผู้เข้าออกงานของผู้รับเหมาป้องกันปัญหาที่อาจเกิดจากผู้ไม่เกี่ยวข้อง

แอป จป. FACTORIUM Jorpor plus จป.พลัส ระบบบริหารงานผู้รับเหมาออนไลน์

จบครบในโปรแกรมเดียว

จัดทำประวัติงานผู้รับเหมา เปิดใบงาน อนุมัติใบงานตรวจสอบการเข้าออกและการทำงาน

ระบบจัดการใบอนุญาตเข้าทำงาน (ระบบจัดการผู้รับเหมา)
ออกแบบและพัฒนาร่วมกันบริษัท Kubota และ SIG

แอป จป. FACTORIUM Jorpor plus จป.พลัส ระบบบริหารงานผู้รับเหมาออนไลน์

ง่ายขึ้น ทำให้เราไม่ต้องเสียเวลาในการไปดูที่หน้างาน ทำให้เราจัดการเรื่องคนได้สะดวก

ปุณยวีร์ ภาสะพันธุ์

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
Siam Kubota Corporation Co.,Ltd.

เราเปลี่ยนรูปแบบจากที่เคยทำกัน มีการประสานงานที่วุ่นวาย มาเป็นการจัดระบบบนโปรแกรม ทำให้สะดวกกว่าเดิมมากขึ้น

ณัฐชานนท์ พูนผล

Safety Supervisor แผนก EHS
SIG Combibloc Ltd.

ยกระดับการจัดการด้วยระบบออนไลน์

สะดวกมากขึ้นด้วยการทำงานแบบออนไลน์ ด้วยระบบอนุมัติงานต่างๆ บนมือถือหรือเดสก์ท๊อป ตรวจสอบงานง่ายๆ ด้วยปลายนิ้ว จัดการผู้รับเหมาจบครบในที่เดียว ไม่ว่าคุณจะอยู่ไหนก็สามารถอนุมัติงานได้และตรวจสอบข้อมูลได้แบบ Realtime

ยกระดับการจัดการด้วยระบบออนไลน์

แอป จป. FACTORIUM Jorpor plus จป.พลัส ระบบบริหารงานผู้รับเหมาออนไลน์
แอป จป. FACTORIUM Jorpor plus จ.ป.พลัส

ระบบตรวจสอบสภาพการณ์

Environmental Safety System (ESS)

ระบบตรวจสอบสภาพการณ์  ตรวจสอบพื้นที่ต่างๆ ที่เสี่ยงต่อการเกิดสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปลอดภัยต่อพนักงานหรือสิ่งของต่างๆ รวมไปถึงการตรวจสอบให้อุปกรณ์ต่างๆ พร้อมใช้งานเสมอเพื่อมีเหตุไม่คาดฝัน ลดความเสี่ยงจากสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ เรียกดูข้อมูลได้ง่ายไม่ต้องวุ่นวายเรื่องงานเอกสาร ทำงานผ่านมือถือหรือโน๊ตบุ๊คง่าย

FACTORIUM JORPOR plus ESS
FACTORIUM JORPOR plus ess

ตรวจสอบสภาพการณ์

ตรวจสอบพื้นที่ต่างๆ ด้วยมือถือ ลดปัญหาเรื่องเอกสารและเวลาที่ล่าช้า

จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ

จัดเก็บข้อมูลเข้าระบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องทำงานซ้ำซ้อน

เพิ่มมาตรฐานความปลอดภัย

เมื่อพบสภาพการณ์ไม่ปลอดภัย สามารถแก้ไขปัญหาได้รวดเร็ว

สรุปภาพรวมผ่านแดชบอร์ด

สรุปข้อมูลต่างๆ ชัดเจน ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้แบบ Real time

แอป จป. FACTORIUM Jorpor plus จ.ป.พลัส

ระบบตรวจสอบพฤติกรรมความปลอดภัย BBS

ระบบตรวจสอบพฤติกรรมความปลอดภัย BBS ระบบที่จะช่วยองค์กรการสร้างพฤติกรรมความปลอดภัย แนวทางในการลดการบาดเจ็บและลดความเสี่ยง สร้างวัฒนธรรมเชิงรุกในการป้องกันอุบัติเหตุ การสร้างค่านิยมของบุคคล ทัศนคติ ความเชื่อ ด้านความปลอดภัย เพื่อลดการสูญเสียต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน อันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรให้สามารถดำเนินงานต่อไปได้อย่างราบรื่น ไม่เกิดปัญหาความผิดพลาดในพื้นที่

จป. พลัส BBS เปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง ให้เป็นพฤติกรรมความปลอดภัย

ระบบจัดการงานซ่อมบำรุง CMMS แอพซ่อมบำรุง โปรแกรมซ่อมบำรุง ซ่อมโรงงาน ซ่อมเครื่องจักร แผน PM Computerized Maintenance Management System

ระบบตรวจสอบพฤติกรรมความปลอดภัย BBS

ระบบจัดการงานซ่อมบำรุง CMMS แอพซ่อมบำรุง โปรแกรมซ่อมบำรุง ซ่อมโรงงาน ซ่อมเครื่องจักร แผน PM Computerized Maintenance Management System

ตัวอย่างการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย

ระบบจัดการงานซ่อมบำรุง CMMS แอพซ่อมบำรุง โปรแกรมซ่อมบำรุง ซ่อมโรงงาน ซ่อมเครื่องจักร แผน PM Computerized Maintenance Management System

เพื่อความปลอดภัย

ของตนเอง เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชา บุคคลภายนอกและทรัพย์สินขององค์กร

ระบบจัดการงานซ่อมบำรุง CMMS แอพซ่อมบำรุง โปรแกรมซ่อมบำรุง ซ่อมโรงงาน ซ่อมเครื่องจักร แผน PM Computerized Maintenance Management System

ปรับพฤติกรรม

เปลี่ยนและสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรมเป็นนิสัย

ระบบจัดการงานซ่อมบำรุง CMMS แอพซ่อมบำรุง โปรแกรมซ่อมบำรุง ซ่อมโรงงาน ซ่อมเครื่องจักร แผน PM Computerized Maintenance Management System

ทราบถึงความสูญเสีย

รู้ถึงผลกระทบจากการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติการณ์ ต่างๆ อย่างครอบคลุมและทั่วถึง

ระบบจัดการงานซ่อมบำรุง CMMS แอพซ่อมบำรุง โปรแกรมซ่อมบำรุง ซ่อมโรงงาน ซ่อมเครื่องจักร แผน PM Computerized Maintenance Management System

นำไปใช้จากการเรียนรู้

สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้

ระบบตรวจสอบพฤติกรรมความปลอดภัย BBS ออกแบบและพัฒนาร่วมกันบริษัท SIG

“เปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง ให้เป็นพฤติกรรมความปลอดภัย อย่างเป็นระบบ ทำได้จริงด้วยระบบ BBS”

ณัฐชานนท์ พูนผล

Safety Supervisor แผนก EHS
SIG Combibloc Ltd.

jorpor plus