รู้ทันก่อนเครื่องจักรพัง! วางแผนงานซ่อมบำรุงด้วยระบบแจ้งซ่อมออนไลน์

เครื่องจักร ระบบจัดการงานซ่อมบำรุง CMMS แอพซ่อมบำรุง โปรแกรมซ่อมบำรุง ซ่อมโรงงาน ซ่อมเครื่องจักร แผน PM Computerized Maintenance Management System

ป้องกันความเสียหาย ยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรด้วย FACTORIUM CMMS ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ เพราะโรงงานและสายงานอุตสาหกรรม คือสถานที่ที่มีการทำงานอยู่ตลอดเวลา มีการใช้งานเครื่องจักรเพื่อผลิตสินค้าให้ทันต่อความต้องการของผู้บริโภค

และการทำงานที่ต่อเนื่องนี้อาจส่งให้เครื่องจักรเกิดความเสียหาย หรือด้อยประสิทธิภาพลง ทำให้ภาคอุตสาหกรรมการผลิตต้องมีการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน หรือ Preventive Maintenance อยู่ตลอดเวลา

Preventive Maintenance คืออะไร

เครื่องจักร ระบบจัดการงานซ่อมบำรุง CMMS แอพซ่อมบำรุง โปรแกรมซ่อมบำรุง ซ่อมโรงงาน ซ่อมเครื่องจักร แผน PM Computerized Maintenance Management System
ภาพ : การบำรุงรักษาคืออะไร

Preventive Maintenance (PM) คือ การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เป็นหนึ่งในรูปแบบการดูแลสภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์ภายในโรงงาน ที่ใช้การตรวจสอบ ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ต่างๆ ตามเวลาที่มีการกำหนดเอาไว้ 

เพื่อยืดเวลาการใช้งานของเครื่องจักรให้นานมากยิ่งขึ้น นอกจากจะช่วยลดปัญหาความขัดข้องระหว่างการผลิตได้อย่างแม่นยำแล้ว ยังทำให้สามารถผลิตสินค้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ความสำคัญของการทำ Preventive Maintenance

ภาพ : ความสำคัญของการทำ PM
คลิก!เพื่อทดลองใช้งานฟรี 3 เดือน

1. เครื่องจักรมีความพร้อมในการใช้งาน ลดปัญหาความขัดข้องระหว่างการผลิต 

เพราะ Preventive Maintenance ช่วยลดปัญหาความขัดข้องระหว่างการผลิตได้ เนื่องจากมีการตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องจักรที่อาจเกิดความเสียหายตามกำหนดอยู่ตลอดเวลา จะช่วยให้สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดได้อย่างทันท่วงที ไม่ทำให้การผลิตล่าช้าหรือเกิดการสูญเสียรายได้ค่ะ

2. ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรให้ใช้งานได้นานขึ้น

Preventive Maintenance ช่วยป้องกันความเสียหาย โดยสามารถช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรให้ยาวนานมากยิ่งขึ้น ด้วยการรักษาชิ้นส่วนต่างๆ เครื่องจักรให้อยู่ในสภาพที่ดี ด้วยการหมั่นตรวจเช็คอย่างสม่ำเสมอ

3. สร้างผลผลิตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

เมื่อมีการบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอจะช่วยทำให้เครื่องจักรสามารถผลิตสินค้าต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยในการลดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่ที่เกิดจากปัญหาขาดการบำรุงรักษาได้อีกด้วย

โดยการวางแผนเข้าไปทำการซ่อม และบำรุงรักษาต้องใช้ทั้ง กำลังคน สิ่งของต่างๆ และช่วงเวลาที่จะเข้าไปทำ ข้อมูลพวกนี้มีปริมาณที่ค่อนข้างมากสำหรับโรงงานและภาคอุตสาหกรรม

ดังนั้นการที่เรามี FACTORIUM CMMS “ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์” ก็จะสามารถช่วยวางแผนงาน PM รวมทั้งสามารถติดตามได้ว่าแผนงานทั้งหมดในโรงงานมีอะไรบ้าง เสร็จตามแผนกี่งาน มีข้อมูลต่างๆนำมาวิเคราะห์ และสรุปผลได้ ทำให้ยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรเพื่อให้สร้างผลิตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะ

ประเภทของ Preventive Maintenance มีอะไรบ้าง?

ภาพ : ประเภทของการทำ PM

สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 แบบหลักๆคือ แบ่งตามระยะเวลา (Time base) และ แบ่งตามปริมาณการใช้งาน (Usage base)

  • แผน PM ตามระยะเวลา (Time-based Preventive Maintenance) คือการบำรุงรักษาเชิงป้องกันตามระยะเวลาคือการสอบอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความชำรุดและเสียหาย
  • แผน PM ตามปริมาณการใช้งาน (Usage-based Preventive Maintenance) คือการบำรุงรักษาหลังจากมีการใช้งานไปแล้วช่วงเวลาหนึ่ง

การวางแผนงาน PM นั้นมีความสำคัญ และต้องการความแม่นยำในการทำงานเป็นอย่างมากให้ ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ จาก FACTORIUM CMMS ช่วยคุณวางแผนงาน PM รวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผล และจัดทำกลยุทธ์ในงานซ่อมต่อไปได้อย่างไร้ข้อผิดพลาด

ข้อดีของ Preventive Maintenance คืออะไร?

ภาพ : ข้อดีของการทำ PM

  • ช่วยเพิ่มความปลอดภัย การบำรุงรักษาเชิงป้องกันจะเข้าไปตรวจสอบและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า ช่วยป้องกันเครื่องจักรเสียหาย และป้องกันการบาดเจ็บของพนักงานที่อาจเกิดจากเครื่องจักรที่ไม่ได้รับการตรวจสอบได้
  • ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร การตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องจักรยังสามารถทำงานได้อยู่ จะช่วยลดโอกาสเสียหาย และลดการซ่อมแซมเครื่องจักรครั้งใหญ่ได้
  • ช่วยลดต้นทุน หากมีการบำรุงรักษาที่ดีอยู่สม่ำเสมอก็จะช่วยยืดอายุการใช้งานและลดความเสียหายของเครื่องจักรโดยรวม ซึ่งเป็นการลดต้นทุนของบริษัทในที่สุด
  • ช่วยเพิ่มผลผลิตได้เพราะ หากมีการบำรุงรักษาไม่ดีจะทำให้เครื่องจักรหยุดชะงัก จำนวนผลผลิตก็จะลดลงจากเป้าหมายเดิมที่ควรได้ในแต่ละวัน แต่ถ้าหากมีการบำรุงรักษาเครื่ืองจักรอย่างสม่ำเสมอ จะสามารถช่วยลดความเสียหายของเครื่องจักร และสามารถสร้างผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การซ่อมบำรุง หรือการ Maintenance นั้นมีความสำคัญอย่างมากในการที่จะช่วยยืดอายุของเครื่องจักร และต้องทำการเก็บข้อมูลหาสถิติดูว่าอุปกรณ์ของเรานั้นมีอายุการใช้งานอยู่ที่เท่าไหร่ ซึ่งทุกวันนี้ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างก็มีการใช้นวัตกรรมเข้ามาช่วยในกระบวนการซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องจักรกันมากขึ้น 

FACTORIUM CMMS ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ เองก็ถือว่าเป็นผู้ช่วยที่สำคัญในงานซ่อมบำรุงในยุค 4.0 เพราะสามารถจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ช่วยเพิ่มประสิทธิผลให้การทำงานของเครื่องจักรมีประสิทธิภาพในการผลิต มีฟังก์ชันการแจ้งเตือนแบบ realtime มุ่งเน้นในการพัฒนาเพื่อให้ทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมได้มีแรงขับเคลื่อนและเติบโตอย่างต่อเนื่อง

FACTORIUM CMMS ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ คืออะไร ?

ภาพ : FACTORIUM CMMS คืออะไร

คือ ระบบบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงแบบออนไลน์ ที่นำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาพัฒนา เพื่อให้พี่ๆน้องๆ โรงงานและอุตสาหกรรมเข้าถึงเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์การใช้งานต่างๆ และยังจัดเก็บข้อมูลได้อย่างเป็นระบบอีกด้วย

ภาพ : FACTORIUM ช่วยให้งานง่ายขึ้นอย่างไร ?

ซึ่ง ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ นอกจากจะช่วยวางแผนระยะเวลาในการตรวจสอบเครื่องจักรแล้ว ยังสามารถช่วยลดต้นทุนในการผลิตของโรงงานได้อีกด้วย เพราะ หากเครื่องจักรดี การผลิต และการทำงานของเครื่องจักรก็จะสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

คลิก!เพื่อทดลองใช้งานฟรี 3 เดือน

FACTORIUM CMMS ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ เหมาะกับใครบ้าง ?

 – เหมาะกับโรงงานอุตสาหกรรมทุกธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรมที่มีเครื่องจักรใช้ในการผลิตสินค้า เพราะต้องมีการซ่อมบำรุงรัษาอยู่่อยครั้ง ซึ่งเครื่องจักรในแต่ละโรงงานมีมูลค่าค่อนข้างมาก หากเครื่องจักรขัดข้องหรือทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ผลผลิตที่ได้ก็จะลดลง กำไรที่ควรจะได้ก็ลดลง FACTORIUM CMMS จึงเหมาะสมกับทุกโรงงานอุตสาหกรรมอย่างที่สุด

– เหมาะกับอาคารสำนักงาน อาคารพาณิชย์หลายแห่งมีอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆที่หลากหลายและยิบย่อย FACTORIUM CMMS สามารถไปประยุกต์ใช้กับระบบภายในตัวอาคารได้เป็นอย่างดี เพื่อช่วยลำดับจัดความสำคัญของเครื่องมือหรืออุปกรณ์ภายในสำนักงาน

– เหมาะกับโรงพยาบาลและโรงแรม ธุรกิจโรงพยาบาลหรือโรงแรมนั้นจำเป็นจะต้องมีเครื่องมือหรือเครื่องจักรที่ใช้ดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมากอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด การบำรุงรักษาอุปกรณ์เหล่านี้เป็นเรื่องที่ทีมงานซ่อมบำรุงต้องคอยตรวจสอบอยู่เสมอ

– เหมาะกับท่าอากาศยาน สนามบินมีเครื่องมือ และเครื่องจักรอยู่ในปริมาณที่เยอะมาก ซึ่งสนามบินเป็นสถานที่สำหรับจอดอากาศยาน เพื่อขนส่งผู้โดยสาร ขนส่งสินค้า ซ่อมแซม บำรุงรักษา และแวะพัก การจัดการเรื่องอุปกรณ์ที่มีอยู่นั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญ

– เหมาะกับศูนย์บริการรถยนต์ ปัจจุบันมีผู้ขับขี่ใช้รถยนต์เป็นจำนวนมาก ศูนย์บริการแต่ละแห่งจะมีการนัดซ่อมบำรุงรถยนต์ เพื่อทำให้การจัดการสะดวกรวดเร็วขึ้นไม่มีความซับซ้อน FACTORIUM CMMS จึงตอบโจทย์กับศูนย์บริการรถยนต์เป็นอย่างมาก

– เหมาะกับบริการหลังการขาย เพราะบริการหลังการขายหลายแห่งมีการเปิดใบงานไปทำการซ่อมบำรุงอุปกรณ์กับลูกค้าตลอดระยะเวลาบริการในตัวสินค้า และต้องประสานงานกับภายนอกเป็นส่วนใหญ่ สิ่งที่เราควบคุมได้คือการจัดระบบภายในให้เป็นระบบมากขึ้น

เพราะการรอซ่อมเป็นเวลานานสำหรับภาคอุตสากรรมขนาดใหญ่แล้วความต้องการในการผลิต ทำให้รอไม่ได้นานและบางทีรอไม่ได้เลย เพราะอาจทำให้เกิดการสูญเสียทางการผลิตเป็นมูลค่ามหาศาล เครื่องจักรหยุดทำงานเพียง 1 ชั่วโมเสียเงินไปแล้วมากกว่าหลักล้าน

ปัญหาเหล่านี้ป้องกันได้หากคุณเลือกตัวช่วยดีๆเข้ามาบริหารงานซ่อม วางแผนงานซ่อมควบคู่ไปกับช่างซ่อมบำรุง ด้วย FACTORIUM CMMS ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ที่จะช่วยให้ทุกงานซ่อมบำรุงของคุณวางแผนระบบงานซ่อมได้อย่างดีเยี่ยม

ภาพ : ทดลองใช้งานฟรี

หากคุณต้องการเปลี่ยนการทำงานให้เร็วขึ้น กดค้นหา “Factorium” ผ่านระบบ IOS และ ระบบ ANDROID หรือกด LINK https://free.systemstone.com/?lang=th&event=Facebook&eventDetail=PM ทำการสมัคร ยืนยัน พร้อมใช้งานและ Workshop วิธีการใช้งานฟรี!

คลิก!เพื่อทดลองใช้งานฟรี 3 เดือน

Website: https://factorium.tech/
Facebook: https://www.facebook.com/factorium.tech
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCAHWs01GOZJ2_8gehIsdGpw