เทรนด์เทคโนโลยี ใดในปี 2024 เสริมทัพอุตสาหกรรมให้แกร่งขึ้นได้

ระบบจัดการงานซ่อมบำรุง CMMSฟ แอปซ่อมบำรุง โปรแกรมซ่อมบำรุง ซ่อมโรงงาน ซ่อมเครื่องจักร แผน PM Computerized Maintenance Management Systemระบบจัดการงานซ่อมบำรุง CMMSฟ แอปซ่อมบำรุง โปรแกรมซ่อมบำรุง ซ่อมโรงงาน ซ่อมเครื่องจักร แผน PM Computerized Maintenance Management System เทรนด์เทคโนโลยี

ทั่วโลกได้มีการพัฒนา เทรนด์เทคโนโลยี มากขึ้น เพราะมีการแข่งขันสูงขึ้นทุกปี ไม่ว่าจะเป็นในด้านนวัตกรรม หรือการสร้างโซลูชันใหม่ๆ หรือแม้กระทั่งในแวดวงอุตสาหกรรม

อย่างไรก็ดีโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีร่วมกับการทำงานมากยิ่งขึ้น เพื่อให้การผลิตสินค้าทำได้ตรงตามเป้าหมาย การดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ จึงกลายเป็นสิ่งสำคัญในการทำงานขององค์กร

นี่คือบทสรุปสั้น ๆ เกี่ยวกับแนวโน้มของเทรนด์เทคโนโลยีแรกในช่วงต้นปี 2024 ที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าและพัฒนาธุรกิจของคุณให้มีการขับเคลื่อนที่ดีขึ้นได้

 • 1. เทรนด์เทคโนโลยี Generative AI โดยมีการนำไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างหลากหลายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและช่วยในการจัดการข้อมูล เช่น
ภาพที่ 1 : เทรนด์เทคโนโลยี Gen AI

การจำลองกระบวนการผลิต: Generative AI สามารถจำลองกระบวนการผลิตในโรงงานเพื่อทดสอบและปรับปรุงแผนการผลิต และจำลองสถานการณ์ที่ต่าง ๆ เพื่อปรับใช้ในเงื่อนไขต่าง ๆ ได้

การจัดทำเอกสารและรายงาน: Generative AI สามารถช่วยในการสร้างรายงานและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต, การซ่อมบำรุง, หรือการตรวจสอบคุณภาพ, เพื่อช่วยในการจัดการข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ

รวมถึง GPT-3 โดย OpenAI: เป็นระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้เทคโนโลยี deep learning และ transformer architecture ในการสร้างข้อความที่มีลักษณะคล้ายกับการแสดงออกของมนุษย์

 • 2.เทรนด์เทคโนโลยี Cyber Security เนื่องจากการละเมิดความปลอดภัยทางไซเบอร์ในอุตสาหกรรมต่างๆ ทำให้หลายอุตสาหกรรมต้องมองหาเทคโนโลยีที่สามารถช่วยปกป้องสินทรัพย์ได้

นั่นเป็นเพราะทางข้อมูลที่ได้ถูกจัดเก็บไว้บนโลกไซเบอร์ได้กลายเป็นเป้าหมายสำคัญของการโจมตีที่สามารถทำให้เกิดความเสียหายทางการเงิน, ข้อมูลลูกค้า, และความไว้วางใจจากลูกค้าได้

ภาพที่ 2 : เทรนด์เทคโนโลยี Cyber Security

เพราะ การปรับปรุงระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา เช่น

 • ระบบตรวจจับและป้องกันทางไซเบอร์ที่ทันสมัย: การนำเทคโนโลยี AI และ Machine Learning เพื่อตรวจจับและป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์
 • การปรับปรุงระบบการสำรองข้อมูล (Backup Systems): เพื่อรักษาข้อมูล
 • การทดสอบทางไซเบอร์ (Penetration Testing): เพื่อหาช่องโหว่และปรับปรุงความแข็งแกร่งของระบบ

การลงทุนในเทคโนโลยีความปลอดภัยที่ทันสมัยเป็นการลงทุนที่สำคัญที่สุดในการปกป้องกันการละเมิดความปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยจะช่วยเสริมสร้างความน่าเชื่อถือจากลูกค้าที่มีต่อองค์กรของคุณได้

 • 3.เทรนด์เทคโนโลยี Green Tech รือ เทคโนโลยีสีเขียวในโรงงานอุตสาหกรรมคือการนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อลดการใช้พลังงาน ลดการปล่อยสารเสียที่สร้างมลภาะวะร้ายแรงต่อโลกของเรา
ภาพที่ 3 : Green Tech

นอกจากนี้ การวิจัยยังพบว่า 75% เทรนด์เทคโนโลยี ของผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนสินค้าและบริการจากบริษัทที่มีการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไม่เพียงเพิ่มภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่แบรนด์เท่านั้น การเปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยีสีเขียวไม่เพียงแต่เป็นทางเลือกที่ยั่งยืนทางธุรกิจ แต่ยังเป็นการตอบสนองต่อความต้องการและความสนใจของลูกค้าที่มีการใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย

ตัวอย่างของ Green Tech ในโรงงานอุตสาหกรรมได้แก่:

 • การใช้พลังงานทดแทน: การใช้พลังงานทดแทนเช่น พลังงานแสงอาทิตย์, ลม, และน้ำในกระบวนการผลิต เพื่อลดการใช้พลังงานจากแหล่งที่มีการผลิตคาร์บอน การใช้เทคโนโลยีสิ่งทอที่มีประสิทธิภาพสูง: การนำเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตเพื่อลดการใช้วัสดุและพลังงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
 • การใช้เทคโนโลยี IoT (Internet of Things): เพื่อตรวจวัดและควบคุมกระบวนการผลิตอย่างถูกต้อง ช่วยลดการสูญเสียทรัพยากร
 • การใช้งานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ: เพื่อลดความขัดข้องและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต

4.เทรนด์เทคโนโลยี Accelerated Technological Adoption มักจะเกิดขึ้นเมื่อโรงงานต้องการที่จะปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมธุรกิจ

ภาพที่ 4 : Accelerated Technological Adoption

ตัวอย่างของ Accelerated Technological Adoption ในโรงงานอุตสาหกรรมได้แก่:

 • การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการควบคุมกระบวนการผลิต: เช่น ระบบควบคุมโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ Machine Learning หรือระบบอัตโนมัติ
 • การนำเทคโนโลยี Blockchain: เพื่อเพิ่มความถูกต้องและความปลอดภัยในกระบวนการธุรกิจ

อย่างไรก็ตาม การนำเทคโนโลยีมาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมมีประโยชน์มาก ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ธุรกิจเป็นไปได้อย่างยั่งยืนในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้อีกด้วย

5. เทรนด์เทคโนโลยี IT Leadership Evolution การวิวัฒนาการของผู้นำด้านไอทีเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นเพื่อทำให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

ภาพที่ 5 : IT Leadership Evolution
 • การรับมือกับความเร็วของข้อมูล: การบริหารจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและการนำข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจ
 • ความรับผิดชอบต่อความปลอดภัย: ความปลอดภัยข้อมูลเป็นปัจจัยที่สำคัญ, ผู้นำด้านไอทีจะต้องมีความรับผิดชอบในการควบคุมและปกป้องข้อมูลของลูกค้าและองค์กร
 • การนำเทคโนโลยี AI และการเรียนรู้ของเครื่องมาใช้: การนำเทคโนโลยี AI และ Machine Learning มาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลและการตัดสินใจ

นอกเหนือจาก เทรนด์เทคโนโลยี ทั้งหมดที่ได้กล่าวมาแล้ว ยังมีอีกหนึ่งเทรนด์เทคโนโลยีดีๆของไทยอย่าง ระบบซ่อมบำรุงออนไลน์ FACTORIUM CMMS ที่ถูกพัฒนามาจากระบบซ่อมบำรุง CMMS  (Computerized Maintenance Management System) หรือระบบซ่อมบำรุงออนไลน์ (eMaintenance) เพื่อให้สามารถเข้าถึงเครื่องจักรและเครื่องมือรวมไปถึงอุปกรณ์การใช้งานต่างๆเพื่อเป็นเครื่องมือจัดการ ควบคุม วัดผล และจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและทันสมัย

ทดลองใช้งานฟรี! 3 เดือน

ระบบซ่อมบำรุงออนไลน์จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบำรุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

 • การตรวจสอบแบบเรียลไทม์: ระบบซ่อมบำรุงออนไลน์สามารถตรวจสอบสถานะของเครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงงานแบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยให้หัวหน้าช่าง และช่างบำรุงรักษา สามารถตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นและดำเนินการแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว
 • การวิเคราะห์ข้อมูล: ระบบซ่อมบำรุงออนไลน์จะบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้หัวหน้าช่าง และช่าง สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ เพื่อปรับปรุงกระบวนบำรุงรักษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • แจ้งเตือน: หากเครื่องจักรหรืออุปกรณ์มีปัญหา ระบบซ่อมบำรุงออนไลน์จะสามารถส่งข้อมูลแจ้งเตือนไปยังหัวหน้าช่างและช่าง
 • การใช้งานผ่านแพลตฟอร์มโทรศัพท์มือถือ: เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลและแจ้งซ่อมได้ทุกที่ทุกเวล

อุตสาหกรรม 4.0 ได้เปลี่ยนวิถีการผลิตและบริหารจัดการองค์กร ทำให้เกิดการปรับตัวและนวัตกรรมใหม่ๆ มีการเชื่อมโยงและทำงานร่วมกันในระบบที่เชื่อมต่อด้วยเทคโนโลยี ทำให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทดลองใช้งานฟรี! 3 เดือน
ภาพที่ 6 : ทดลองใช้งานฟรี 3 เดือน

ระบบ CMMS : Computerized Maintenance Management System หรือ E-Maintenance ที่หลายๆคนคงคุ้นกันเป็นอย่างดีซึ่งคือระบบบริหารและจัดการงานซ่อมบำรุงด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หรือ ระบบบริหารจัดการซ่อมบำรุงออนไลน์ E-Maintenance นั้น

เหมาะสำหรับทุกภาคอุตสาหกรรมซึ่งควรมีติดไว้ในโรงงาน โดยที่ทาง Factorium ของเราได้ออกแบบและพัฒนาระบบบริหารงานซ่อมบำรุงที่ได้ออกแบบมาเพื่อเก็บฐานข้อมูลงานซ่อมทั้งหมดในองค์กร ในธุรกิจอุตสาหกรรมมีการใช้งานเพื่อควบคุมต้นทุนในการผลิตและเพิ่มประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร

ด้วยเหตุนี้ FACTORIUM จึงเน้นไปที่ความสำคัญในการใช้งานของลูกค้า เรามีทีมออกแบบรวมถึงติดตามประสบการณ์การใช้งานของลูกค้า โดยร่วมพัฒนาการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดทุกครั้งที่มีการใช้งาน  (อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://factorium.tech/article-maintenance-develop/)

เพราะ เป้าหมายของเรา คือ การได้เป็นหนึ่งตัวช่วยสำคัญที่ทำให้ลูกค้าของเราสามารถวางแผนและทำงานด้าน Preventive Maintenance ได้ง่ายขึ้น ดีขึ้น 100% เครื่องจักรทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ลด Downtime ของเครื่องจักร ช่วยให้ทีมซ่อมบำรุงทำงานได้ง่าย Happy มากขึ้น

โดยคุณสามารถทดลองใช้งานระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ เพียงแค่กดค้นหา FACTORIUM CMMS ผ่านทาง IOS และ Android หรือกดที่ Link https://free.systemstone.com/?lang=th&event=FacebookPost&eventDetail=trendtech เพื่อใช้งานได้ทันทีเลยค่ะ

ถ้าชอบกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้เขียนด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ หรือสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://factorium.tech/ ค่ะ

Website: https://factorium.tech/
Facebook: https://www.facebook.com/factorium.tech
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCAHWs01GOZJ2_8gehIsdGpw