สิ่งปนเปื้อนในเครื่องจักรอุตสาหกรรม ภัยร้ายแฝงที่ควรระวัง!

เครื่องจักรโรงงาน ระบบจัดการงานซ่อมบำรุง CMMS แอปซ่อมบำรุง โปรแกรมซ่อมบำรุง ซ่อมโรงงาน ซ่อมเครื่องจักร แผน PM Computerized Maintenance Management Systemระบบจัดการงานซ่อมบำรุง CMMSฟ แอปซ่อมบำรุง โปรแกรมซ่อมบำรุง ซ่อมโรงงาน ซ่อมเครื่องจักร แผน PM Computerized Maintenance Management System Sottware ระบบซ่อมบำรุงออนไลน์ AI มอเตอร์เครื่องจักร ตลับลูกปืน ดูแลเครื่องจักร อุตสาหกรรมการผลิต ความร้อนในโรงงาน ความร้อน สารหล่อลื่นในโรงงาน สิ่งปนเปื้อนในเครื่องจักรอุตสาหกรรม

สิ่งปนเปื้อนในเครื่องจักรอุตสาหกรรม เป็นปัญหาที่มีความสำคัญมาก เนื่องจากสามารถส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการผลิต ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ และอายุการใช้งานของเครื่องจักร นอกจากนี้สิ่งปนเปื้อนอาจมีหลายรูปแบบและเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ ดังนั้นการระวังและจัดการสิ่งปนเปื้อนเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง

ประเภทของ สิ่งปนเปื้อนในเครื่องจักรอุตสาหกรรม

สิ่งปนเปื้อนในเครื่องจักรอุตสาหกรรม
 1. สิ่งปนเปื้อนทางกายภาพ:
  • ฝุ่นและเศษโลหะ
  • อนุภาคที่เกิดจากการเสียดสีของชิ้นส่วนเครื่องจักร
  • น้ำหรือความชื้น
 2. สิ่งปนเปื้อนทางเคมี:
  • สารหล่อลื่นและน้ำมันที่หมดอายุหรือมีสารปนเปื้อน
  • สารเคมีจากกระบวนการผลิตที่ไม่ต้องการ
 3. สิ่งปนเปื้อนทางชีวภาพ:
  • แบคทีเรีย เชื้อรา หรือจุลินทรีย์ที่เติบโตในระบบที่มีความชื้นหรือสารอินทรีย์

ผลกระทบจาก สิ่งปนเปื้อนในเครื่องจักรอุตสาหกรรม

ผลกระทบเมื่อเครื่องจักรโรงงานอุตสาหกรรมมีการปนเปื้อน
 1. การลดประสิทธิภาพของเครื่องจักร:
  • สิ่งปนเปื้อนสามารถทำให้การทำงานของเครื่องจักรไม่ราบรื่น เกิดการเสียดสีที่ไม่จำเป็น ทำให้เครื่องจักรต้องใช้พลังงานมากขึ้น
 2. การเสียหายของเครื่องจักร:
  • อนุภาคหรือสารเคมีที่ปนเปื้อนสามารถทำให้ชิ้นส่วนเครื่องจักรสึกหรอหรือเสียหายได้เร็วขึ้น
 3. คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ลดลง:
  • สิ่งปนเปื้อนสามารถทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมีคุณภาพต่ำลง ซึ่งอาจนำไปสู่การร้องเรียนจากลูกค้าและความเสียหายทางชื่อเสียง
 4. ความเสี่ยงต่อความปลอดภัย:
  • ในบางกรณี สิ่งปนเปื้อนอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพของพนักงาน

และยังมีผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน ดังนี้

 • ปัญหาทางเดินหายใจ: สิ่งปนเปื้อนที่ปล่อยออกมาจากเครื่องจักรอุตสาหกรรม เช่น ฝุ่น ละออง และควัน สามารถทำให้เกิดปัญหาทางเดินหายใจ เช่น โรคหอบหืด โรคปอด และมะเร็งปอด
 • โรคหัวใจและหลอดเลือด: สิ่งปนเปื้อนที่ปล่อยออกมาจากเครื่องจักรอุตสาหกรรม เช่น ฝุ่นละอองขนาดเล็กและควัน
 • มะเร็ง: สิ่งปนเปื้อนบางชนิดที่ปล่อยออกมาจากเครื่องจักรอุตสาหกรรม เช่น สารก่อมะเร็ง ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์

การจัดการกับ สิ่งปนเปื้อนในเครื่องจักรอุตสาหกรรมต้องใช้วิธีการหลายประการเพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องจักรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

จัดการกับสิ่งปนเปื้อนอย่างไรดี?

การจัดการกับสิ่งปนเปื้อนในเครื่องจักรอุตสาหกรรมเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพและอายุการใช้งานที่ยาวนานของเครื่องจักร วิธีการที่ใช้ในการจัดการกับสิ่งปนเปื้อนอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของเครื่องจักร สภาพแวดล้อมการทำงาน และประเภทของสิ่งปนเปื้อนที่พบ

หมั่นตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องจักรตามกำหนดเวลาเพื่อลดการสะสมของสิ่งปนเปื้อน ตรวจสอบและเปลี่ยนชิ้นส่วนที่สึกหรอ เช่น ไส้กรองและซีล เพื่อป้องกันการรั่วไหลและการปนเปื้อน โดยยังควรติดตั้งไส้กรองที่มีประสิทธิภาพเพื่อกรองฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกจากอากาศและน้ำมัน รวมถึงการใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดที่เหมาะสม เช่น เครื่องดูดฝุ่นและผ้าเช็ดทำความสะอาด เพื่อกำจัดสิ่งสกปรก

นอกจากนี้ยังควรให้ความสำคัญ ติดตั้งเครื่องดูดความชื้นในบริเวณที่มีความชื้นสูง เพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์และการเกิดสนิม ควบคู่ไปกับการใช้สารดูดความชื้น เช่น ซิลิกาเจล ในตู้ควบคุมและพื้นที่ที่ต้องการควบคุมความชื้น

รู้หรือไม่? สิ่งปนเปื้อนในเครื่องจักรอุตสาหกรรม มักเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมใดบ้าง?

สิ่งปนเปื้อนในเครื่องจักรอุตสาหกรรมสามารถเกิดขึ้นได้ในหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องจักรหนักและมีการผลิตอย่างต่อเนื่อง

อุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing)

 • อุตสาหกรรมยานยนต์: ฝุ่นและเศษโลหะจากการตัดและการเจียระไน
 • อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์: การปนเปื้อนจากสารเคมีและฝุ่นที่ละเอียด
 • อุตสาหกรรมสิ่งทอ: ฝุ่นจากเส้นใยและการผลิตผ้า

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage)

 • การผลิตอาหาร: การปนเปื้อนจากแบคทีเรียและจุลินทรีย์
 • การผลิตเครื่องดื่ม: การปนเปื้อนจากน้ำและสารเคมีที่ใช้ในการทำความสะอาด

อุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์ (Pharmaceuticals)

 • การผลิตยา: การปนเปื้อนจากฝุ่นและสารเคมีที่ใช้ในการผลิต
 • การผลิตเวชภัณฑ์: ความจำเป็นในการควบคุมการปนเปื้อนทางชีวภาพอย่างเข้มงวด

อุตสาหกรรมเคมี (Chemical Industry)

 • การผลิตสารเคมี: การปนเปื้อนจากสารเคมีต่างๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลิต
 • การผลิตพลาสติก: การปนเปื้อนจากฝุ่นและสารเคมีที่ใช้ในการผลิต

อุตสาหกรรมโลหะและเหล็ก (Metals and Steel)

 • การหลอมเหล็กและโลหะ: ฝุ่นและเศษโลหะจากกระบวนการหลอมและตัด
 • การผลิตเครื่องจักรกล: การปนเปื้อนจากน้ำมันและสารหล่อลื่น

อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ (Aerospace)

 • การผลิตและการบำรุงรักษาอากาศยาน: การปนเปื้อนจากสารเคมีและฝุ่นละเอียด
 • การผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน: การปนเปื้อนจากน้ำมันและสารหล่อลื่น

อุตสาหกรรมพลังงาน (Energy)

 • โรงไฟฟ้า: การปนเปื้อนจากฝุ่นและสารเคมีในการผลิตพลังงาน
 • อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ: การปนเปื้อนจากน้ำมันและสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิตและขนส่ง

อุตสาหกรรมเหมืองแร่ (Mining)

 • การสกัดแร่: การปนเปื้อนจากฝุ่นและเศษหิน
 • การประมวลผลแร่: การปนเปื้อนจากสารเคมีที่ใช้ในการสกัดแร่

อุตสาหกรรมการเกษตร (Agriculture)

 • การผลิตเครื่องจักรกลการเกษตร: การปนเปื้อนจากฝุ่นและสารเคมีที่ใช้ในการทำความสะอาด
 • การแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร: การปนเปื้อนจากสารเคมีและจุลินทรีย์

การจัดการสิ่งปนเปื้อนในอุตสาหกรรมเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ความปลอดภัยของพนักงาน และความเสถียรของกระบวนการผลิต การใช้เทคโนโลยีการกรอง การทำความสะอาด การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และการอบรมพนักงานเป็นวิธีการที่สามารถช่วยลดปัญหาสิ่งปนเปื้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เทคโนโลยีล้ำสมัยสำหรับการตรวจจับและกำจัดสิ่งปนเปื้อนในเครื่องจักรอุตสาหกรรม มีอะไรบ้าง?

เทคโนโลยีสมัยใหม่ใดบ้างที่ช่วยให้การปนเปื้อนของเครื่องจักรโรงงานลดลง
 • เซ็นเซอร์ตรวจจับสิ่งปนเปื้อน: เซ็นเซอร์เหล่านี้ใช้เทคโนโลยีต่างๆ เช่น อัลตราโซนิก อินฟราเรด และเลเซอร์ เพื่อตรวจจับสิ่งปนเปื้อนในอากาศ ของเหลว และของแข็ง
 • ระบบช่วยตรวจสอบสุขภาพเครื่องจักร: เช่น ระบบซ่อมบำรุงออนไลน์จาก Factorium CMMS เป็นระบบที่ช่วยในการบำรุงรักษาเครื่องจักรในอุตสาหกรรมได้ก่อนที่จะเกิดการเสียหายหรือหยุดทำงาน (Breakdown) โดยระบบจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตามสภาพของเครื่องจักรได้แบบ Real-time และสามารถวางแผนการบำรุงรักษาได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิด Downtime และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้ดียิ่งขึ้น
 • เทคโนโลยีการทำความสะอาดด้วยอัลตราโซนิก: เทคโนโลยีนี้ใช้คลื่นเสียงความถี่สูงเพื่อสร้างแรงสั่นสะเทือนในของเหลว ซึ่งช่วยขจัดสิ่งปนเปื้อนออกจากชิ้นส่วนเครื่องจักร
 • ระบบการกรองขั้นสูง: ระบบเหล่านี้ใช้ตัวกรองที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อขจัดสิ่งปนเปื้อนออกจากอากาศและของเหลวที่ใช้ในเครื่องจักร
 • เทคโนโลยีการหล่อลื่นแบบอัจฉริยะ: เทคโนโลยีนี้ใช้เซ็นเซอร์และอัลกอริธึมเพื่อปรับการหล่อลื่นให้เหมาะสมกับสภาพการทำงานของเครื่องจักร ซึ่งช่วยลดการสะสมของสิ่งปนเปื้อนและการสึกหรอ
ทดลองใช้งานฟรี! 3 เดือน

ท้ายนี้ สิ่งปนเปื้อนในเครื่องจักรอุตสาหกรรมเป็นปัญหาสำคัญที่อาจนำไปสู่ความล้มเหลวของเครื่องจักร ประสิทธิภาพการทำงานลดลง และความเสี่ยงด้านสุขภาพและความปลอดภัย การจัดการกับสิ่งปนเปื้อนอย่างเหมาะสมจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการดำเนินงานของโรงงานอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย

โรงงานอุตสาหกรรมสามารถใช้มาตรการต่างๆ เพื่อรับมือกับสิ่งปนเปื้อนในเครื่องจักร เช่น การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน การปิดผนึกที่เหมาะสม ระบบการระบายอากาศ การทำความสะอาดเป็นประจำ การตรวจสอบสภาพเครื่องจักร และการฝึกอบรมพนักงาน

เพราะการจัดการกับสิ่งปนเปื้อนในเครื่องจักรอุตสาหกรรมอย่างเหมาะสมช่วยให้มั่นใจได้ถึงอายุการใช้งานของเครื่องจักรที่ยาวนานขึ้น ประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น และสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและมีสุขภาพดีสำหรับพนักงาน

ระบบซ่อมบำรุงออนไลน์ FACTORIUM CMMS มีฟังก์ชันการทำงานที่ช่วยให้วางแผนการดูแลเครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สแกน Qr Code เพื่อใช้งานฟรี 3 เดือนได้ทันที

ระบบซ่อมบำรุงออนไลน์ช่วยให้สามารถวางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรได้อย่างมีระบบ โดยการติดตามสภาพการใช้งานและการเกิดปัญหาต่างๆ ทำให้สามารถป้องกันปัญหาได้ทันเวลา และลดความสูญเสียจากการหยุดการผลิต อีกทั้งยังช่วยให้สามารถวางแผนการซ่อมบำรุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอะไหล่ที่ไม่จำเป็น

แค่เปิดใจ ก็เปลี่ยนทุกอย่างได้ เพราะ FACTORIUM CMMS คือระบบซ่อมบำรุงออนไลน์ที่ช่วยให้สามารถวางแผนการซ่อมบำรุงมอเตอร์เครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบำรุงรักษา ลดต้นทุน และเพิ่มความน่าเชื่อถือและความพร้อมใช้งานของเครื่องจักร

เรามีทีมออกแบบรวมถึงติดตามประสบการณ์การใช้งานของลูกค้า โดยร่วมพัฒนาการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดทุกครั้งที่มีการใช้งาน  (อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://factorium.tech/article-june-facility/) เพราะ เป้าหมายของเรา คือ การได้เป็นหนึ่งตัวช่วยสำคัญที่ทำให้ลูกค้าของเราสามารถวางแผนและทำงานด้าน Preventive Maintenance ได้ง่ายขึ้น ดีขึ้น 100% เครื่องจักรทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ลด Downtime ของเครื่องจักร ช่วยให้ทีมซ่อมบำรุงทำงานได้ง่าย Happy มากขึ้น กดเพื่อทดลองใช้งานฟรี! 3 เดือนได้เลยค่ะ

ทดลองใช้งานฟรี! 3 เดือน

Website: https://factorium.tech/
Facebook: https://www.facebook.com/factorium.tech
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCAHWs01GOZJ2_8gehIsdGpw