ประเทศไทยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอย่างไร? ในยุคดิจิทัลครองเมือง

ระบบจัดการงานซ่อมบำรุง CMMS แอปซ่อมบำรุง โปรแกรมซ่อมบำรุง ซ่อมโรงงาน ซ่อมเครื่องจักร แผน PM Computerized Maintenance Management System

ปัจจุบันประเทศไทยได้เล็งเห็นความสำคัญในการปรับตัวเข้าสู่ยุคแห่ง อุตสาหกรรม เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ อุตสาหกรรม ที่ได้นำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการทำงาน ทั้งการผลิต การให้บริการในด้านต่างๆ ตามแผนการพัฒนา Thailand 4.0 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจอีกมากมาย

การปรับตัวของ อุตสาหกรรม ไทยในโลกยุคใหม่..

ระบบจัดการงานซ่อมบำรุง CMMS แอปซ่อมบำรุง โปรแกรมซ่อมบำรุง ซ่อมโรงงาน ซ่อมเครื่องจักร แผน PM Computerized Maintenance Management System
ภาพ : การปรับตัวของอุตสาหกรรมไทย

ที่สำคัญโลกของเรามีความผันผวน และอาจทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะ ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชัน การปฏิวัติเข้าสู่ยุคดิจิทัลทำลายล้างทุกอย่างที่เป็นของเดิม ไม่เว้นแม้แต่แวดวงอุตสาหกรรม เพราะดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชัน ยังคงเดินหน้าอยู่ทุกวัน

ภาพ : ทำไมต้องปรับตัวให้ทัน Digital

อุตสาหกรรมใดที่ไม่สามารถปรับตัวได้ อาจส่งผลให้การดำเนินธุรกิจต้องหยุดชะงักลง เพราะการทำธุรกิจในยุคดิจิทัลมีความสำคัญอย่างมาก ประเทศไทยเรามี ดิจิทัล แพลตฟอร์ม หลายอย่างที่มาช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่ง สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องปรับตัว

ความท้าทายและแนวโน้มอุตสาหกรรมการผลิตโลก

ระบบจัดการงานซ่อมบำรุง CMMS แอปซ่อมบำรุง โปรแกรมซ่อมบำรุง ซ่อมโรงงาน ซ่อมเครื่องจักร แผน PM Computerized Maintenance Management System
ภาพ : แนวโน้มอุตสาหกรรมการผลิตโลก

โดยพัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่ Smart Manufacturing หรือ Industry 4.0 ทำให้เกิดรูปแบบการดำเนินธุรกิจใหม่ๆ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เน้นไปที่สินค้าประเภทนวัตกรรมและเทคโนโลยี

เพราะขณะนี้ การค้าโลก 2023 กำลังชะลอตัวลง..

ภาพ : การค้าโลกชะลอตัว

โดยลดลงเหลือ 1.7% จากผลกระทบสงครามยูเครน ที่มาจากการขาดแคลนอาหาร ความไม่เสถียรทางการเงินและระดับหนี้ที่เพิ่มสูงขึ้น ทางด้านสหรัฐอเมริกาคาดการณ์ว่าในปี 2022 จะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ที่ 2.7% ปัจจุบันในปี 2023 ได้ปรับการเติบโตลงเหลือเพียง 1.1% ขณะที่ฝั่งยุโรป เรียกได้ว่าปรับตัวเลขลงจากเดิมที่คาดการณ์ในปี 2022 ไว้ที่ 3.5% ปี 2023 เหลือเพียง 0.4% เท่านั้น

ในส่วนของประเทศจีนล่าสุดปัญหาของเรื่องฟองสบู่แตกส่งผลให้เดิมจากปี 2022 ของจีนคาดการณ์ไว้ 5% ลดลงเหลือ 3.0% และในปี 2023 จีนได้ประมาณการเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นที่ 5.6% หรือ 4-5% และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในปี 2023 จะอยู่ที่ 3-3.5% 

จึงส่งผลให้ดัชนี้ความเชื่อมั่น ภาคอุตสาหกรรม ในเดือนที่ผ่านมาลดลงเป็นประวัติการณ์!

ติดลบต่ำมากที่สุดในรอบ 10 เดือน หมายความว่าการผลิตในตอนนี้ไม่มีความมั่นใจ ไม่สามารถส่งออกได้ ยังมีสินค้าจากพื่อนบ้านถล่มเข้ามา..

จากเดิมที่โดนเรื่องขายออนไลน์อย่างเดียว ตอนนี้สินค้าต่างๆ จากทางเพื่อนบ้านที่ไม่สามารถส่งต่อไปยังประเทศอื่นๆ ได้ จึงยังหลั่งไหลเข้ามาไม่หยุด โชคร้ายที่ประเทศไทย Welcome ทุกอย่างเข้ามาหมด เปิดรับทุกประตู ทั้งทางบกและทางน้ำ ส่งผลให้อุตสาหกรรมไทยตกที่นั่งลำบาก

อย่างไรก็ตาม ดัชนีความเชื่อมั่นในเดือนสิงหาคม ยังคงปรับตัวลดลงจากระดับ 92.3 เป็น 91.3 ปรับตัวลดลง ต่ำสุดในรอบ 1 ปี เนื่องจากการส่งออกชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลก และกำลังซื้อของประเทศคู่ค้าอ่อนแอลง โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา จีน และยุโรป จึงส่งผลให้ความต้องการสินค้าอุตสาหกรรมลดลงรวมถึงเศรษฐกิจภายในประเทศฟื้นตัวช้า จากปัญหาหนี้ภาคครัวเรือน และภาคธุรกิจที่อยู่ในระดับสูง

ขีดความสามารถในปี 2023 ของไทยมีผลลัพธ์ ดังนี้

ภาพ : ขีดความสามารถของไทยในปัจจุบัน

ตัวเลขประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น.. แต่ประเทศคู่แข่งก็ดีขึ้นเช่นเดียวกัน ในปี 2023 เทียบกับประเทศในอาเซียน ไทยขยับขึ้นมา 3 อันดับจากลำดับที่ 33 ในปี 2022 สู่ลำดับที่ 30 ปี 2023 จาก 64 เขตเศรษฐกิจ

แต่อย่าพึ่งดีใจกันไป.. เพราะในปี 2019 ประเทศไทยอยู่ลำดับที่ 25 และในปี 2020 ไทยอยู่อันดับที่ 29 ปี 2021 ไทยอยู่อันดับที่ 28 นี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมถึงไม่ควรดีใจ.. เพราะเรายังอยู่ในอันดับต่ำกว่าในทุกๆปีที่ผ่านมา

แต่เมื่อเทียบศักยภาพคู่แข่งทางเศรษฐกิจในปัจจุบันแล้ว..

GDP ในปี 2022 ที่ผ่านมาไทยไม่ได้มีคู่แข่งแค่ประเทศเวียดนาม แต่ยังมีประเทศอินโดนีเซียเพิ่มเข้ามา โดย GDP ไทยในปี 2022 อยู่ที่ 534.8 พันล้านดอลลาร์ เวียดนามอยู่ที่ 413.8 พันล้านดอลลาร์ และที่มาแรงมากในภูมิภาคนี้คือประเทศอินโดนีเซีย เพราะค่า GDP พุ่งสูงถึง 1247.4 ล้านดอลลาร์ ขณะที่มูลค่าการลงทุน หรือ FDI ของไทยอยู่ที่ 11.6 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งปีที่ผ่านมาเวียดนามได้แซงเราไป 1 เท่า อยู่ที่ 27.72 พันล้านดอลลาร์ และอินโดนีเซียสูงถึง 43 พันล้านดอลลาร์

ขณะที่กลไกในการขับเคลื่อน อุตสาหกรรม มีแนวโน้มว่า..

ภาพ : กลไกลการขับเคลื่อนของประเทศไทย

จากยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) กระทรวงอุตสาหกรรม จะเห็นได้ว่า อุตสาหกรรม อนาคต (New S-Curve) เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยต่อยอดและสร้าง S-curve ตัวใหม่ ซึ่งเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) และเป็นเครื่องมือในการ ผลักดันให้ประเทศก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0  โดยมี 5 กลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรม ดังนี้

  • 1) อุตสาหกรรมหุนยนต์ (Robotics) ได้แก่ หุ่นยนต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ กระบวนการฉีดพลาสติก อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หุ่นยนต์ด้านการแพทย์
  • 2) อุตสาหกรรมการบินและ โลจิสติกส์ (Aviation and Logistics) ได้แก่ กิจการสาธารณูปโภค และบริการเพื่อการขนส่ง ศูนย์รวมกิจการโลจิสติกส์ทันสมัย การบริการและซ่อมบำรุงอากาศยาน (Maintenance, Repair and Overhaul: MRO) อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน ขนส่งทางอากาศ (Time Sensitive Product) อากาศยานไร้คนขับ (Drone) ระบบนำทางและซอฟแวร์ต่าง ๆ เป็นต้น
  • 3) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals) ได้แก่ อุตสาหกรรมเคมีชีวภาพครบวงจร เคมีชีวภาพและพลาสติกชีวภาพ (Bio-Chemical/Bioplastic) การพัฒนา เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy)
  • 4) อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital) ได้แก่ ซอฟต์แวร์ช่วยในการบริหารจัดการ (Enterprise Software) เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) การวิเคราะห์ข้อมูลของผู้บริโภค (Consumer insight Analytics and Data Center) ระบบประมวลผลกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) ระบบความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ (Cyber Security) เทคโนโลยี อินเตอร์เน็ตเชื่อมต่ออุปกรณ์ (Internet of Thing) 
  • 5) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) ได้แก่ การบริการทางการแพทย์ การแพทย์ทางไกลผ่าน ICT เพื่อการติดตาม ปรึกษา วินิจฉัย และรักษา การผลิตเครื่องมือแพทย์ ผลิตภัณฑ์ สาหรับผู้สูงอายุ การผลิตยา ยาประเภทชีววัตถุต้นแบบ (Biologic) ชีววัตถุคล้ายคลึง (Biosimilar) และการผลิตยาสมุนไพร

เช่นเดียวกับ FACTORIUM CMMS ระบบซ่อมบำรุงออนไลน์ ที่ช่วยในการตรวจสอบ บันทึก และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นที่นิยมในการใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบำรุงรักษาและจัดการทรัพย์สิน มีการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ จึงเป็นหนึ่งทางเลือกที่คุ้มค่ามาก เก็บข้อมูลและดำเนินการผ่านอินเทอร์เน็ต

ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามที่สำคัญองค์กรของคุณไม่จำเป็นต้องลงทุนในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานภายในองค์กร เช่น เซิร์ฟเวอร์ ฮาร์ดดิสก์ หรือซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์ เพราะข้อมูลจะถูกจัดเก็บบนคลาวด์ที่มีผู้ให้บริการรักษาความปลอดภัยและเสถียรเป็นเบอร์อันดับต้นๆของโลก

ทั้งนี้ Cloud ยังช่วยให้โรงงานของคุณสามารถแบ่งปันข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว โดยไม่จำเป็นต้องส่งไฟล์หรือเอกสารผ่านทางอีเมลหรือสื่ออื่น ๆ ที่อาจทำให้เกิดความสับสนหรือขัดแย้งในการแก้ไขปัญหา

ทดลองใช้งานฟรี! 3 เดือน

ความร่วมมือในการพัฒนาประเทศไทย 4.0

ภาพ : ความร่วมมือการพัฒนาประเทศไทย

โดยในแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ยังกล่าวเพิ่มเติมไว้อีกว่า การพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในโมเดลประเทศไทย 4.0 นั้น ธุรกิจในอนาคตจะมีการพัฒนาจากการที่เน้นแต่สินค้าอย่างเดียว ขยายไปสู่การบริการเพิ่มมากขึ้น กล่าวคือ ธุรกิจในอนาคตไม่สามารถจะขายเพียงสินค้าอย่างเดียวแต่ต้องมีการพัฒนาในด้านการให้บริการด้วย

ดังนั้นการพัฒนาอุตสาหกรรมของ ประเทศไทยจึงต้องมีการเชื่อมโยงทั้งภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคการบริการ ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมไม่สามารถที่จะดำเนินการพัฒนาแต่เพียงหน่วยงานเดียวได้ หากต้องมีการประสานความร่วมมือและบูรณาการในการทางานร่วมกันกับกระทรวงและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นวัตกรรมจาก ระบบแจ้งซ่อมบำรุงออนไลน์ จึงเป็นหนึ่งทางเลือกสำคัญในอุตสาหกรรมของไทย

ภาพ : นวัตกรรมซ่อมบำรุงออนไลน์ของไทย

เพราะการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นสิ่งสำคัญในการทำงานขององค์กร โดยเฉพาะองค์กรที่มีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ การทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ยิ่งมีความซับซ้อนและต้องการการดูแลรักษาที่ถูกต้อง เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง การใช้โปรแกรม CMMS จึงเป็นหนึ่งทางเลือกที่ดีในการช่วยจัดการและดูแลรักษาเครื่องจักร

ทั้งนี้ ระบบแจ้งซ่อมบำรุงออนไลน์ จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการจัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นระบบ ทำให้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการซ่อมบำรุงได้อย่างเป็นระบบ

ทดลองใช้งานฟรี! 3 เดือน

ผู้ช่วยงานซ่อมบำรุง NO.1 ของไทย ที่มีผู้ดาวน์โหลดใช้งานสูงสุด

ภาพ : ผู้ช่วยงานซ่อมบำรุง No.1 ของไทย

ระบบแจ้งซ่อมบำรุงออนไลน์ เป็นผู้ช่วยสำคัญสำหรับองค์กรที่ต้องการจะเพิ่มประสิทธิภาพในการซ่อมบำรุงและการบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องจักร โดยเฉพาะองค์กรที่มีอุปกรณ์หรือเครื่องจักรมากมาย ที่ต้องกาารเพิ่มความถูกต้องในการวิเคราะห์อาการเสียของเครื่องจักร และแจ้งเตือนเมื่อเกิดปัญหา ทำให้แก้ไขปัญหาได้ทันทีก่อนที่จะเกิดความเสียหายใน อุตสาหกรรม ของคุณ

อย่างไรก็ตาม ในยุคที่เทคโนโลยีก้าวล้ำไปอย่างรวดเร็ว การบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ เป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพื่อให้งานดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและไม่มีปัญหา ระบบซ่อมบำรุงออนไลน์ FACTORIUM CMMS จึงได้ถูกพัฒนาให้สามารถทำงานผ่านมือถือได้

ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบ อัปเดตสถานะของงานได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใด หรือกำลังเดินทาง นอกจากนี้ยังสามารถแจ้งซ่อมผ่านแอปพลิเคชันได้โดยตรง ทำให้กระบวนการแจ้งซ่อมบำรุงเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

เราเชื่อว่าในยุคอุตสาหกรรม 4.0 นั้น ทุกการผลิตของภาคอุตสาหกรรม สามารถลดความสูญเสียให้กลายเป็น “Zero Breakdown” ได้ง่ายๆ เพียงแค่คุณลองเปิดใจ หาตัวช่วย พร้อม Package ราคาเหมาะที่สมต่อการใช้งาน

โดยคุณสามารถทดลองใช้งานระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ เพียงแค่กดค้นหา FACTORIUM CMMS ผ่านทาง IOS และ Android หรือกดที่ Link https://free.systemstone.com/?lang=th&event=FacebookPost&eventDetail=industrycmms เพื่อใช้งานได้ทันทีเลยค่ะ

ทดลองใช้งานฟรี! 3 เดือน

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก : กระทรวงอุตสาหกรรม

Website: https://factorium.tech/
Facebook: https://www.facebook.com/factorium.tech
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCAHWs01GOZJ2_8gehIsdGpw