จับตาดูแนวโน้มอุตสาหกรรมไทย ปี 2567 ใครรุ่ง ใครร่วง รู้กัน!

ระบบจัดการงานซ่อมบำรุง CMMSฟ แอปซ่อมบำรุง โปรแกรมซ่อมบำรุง ซ่อมโรงงาน ซ่อมเครื่องจักร แผน PM Computerized Maintenance Management Systemระบบจัดการงานซ่อมบำรุง CMMSฟ แอปซ่อมบำรุง โปรแกรมซ่อมบำรุง ซ่อมโรงงาน ซ่อมเครื่องจักร แผน PM Computerized Maintenance Management System

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสถานการณ์โลกและเศรษฐกิจที่ผันผวนมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมต่างๆ อย่างมากมาย โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้เปิดเผยข้อมูลสถานการณ์และแนวโน้มอุตสาหกรรม ปี 2567 และสภาอุตสาหกรรมภาค 5 ภาค เพื่อนำเสนอมุมมองแนวโน้มอุตสาหกรรรมที่จะเกิดขึ้นในปีนี้

ผลการประเมินแนวโน้มจาก 46 กลุ่มอุตสาหกรรม และ 5 ภูมิภาค ในปี 2567 พบว่าแนวโน้ม 46 กลุ่มอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะขยายตัวดีขึ้นมีทั้งหมด 22 กลุ่มอุตสาหกรรม, กลุ่มอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะทรงตัวมีทั้งหมด 11 กลุ่มอุตสาหกรรม, และกลุ่มอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะหดตัวลงมีทั้งหมด 13 กลุ่มอุตสาหกรรม

ซึ่งอุตสาหกรรมส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที่มีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา และแนวโน้มอุตสาหกรรม 5 ภูมิภาค โดยอุตสาหกรรมในภูมิภาคตะวันออกคาดว่าจะขยายตัวได้ ส่วนอุตสาหกรรมในภูมิภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ คาดว่าจะทรงตัว ในขณะที่อุตสาหกรรมในภูมิภาคกลางคาดว่าจะหดตัวลง ซึ่งอุตสาหกรรมในแต่ภูมิภาคยังมีทิศทางที่ทรงตัวต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา

แนวโน้มกลุ่มอุตสาหกรรมในปี 2567 ที่คาดว่าจะขยายตัวดีขึ้น

ภาพที่ 1 : กลุ่มอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะขยายตัว
 • กลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม
 • กลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
 • กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทําความเย็น
 • กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง
 • กลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์
 • กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล
 • กลุ่มอุตสาหกรรมต่อเรือซ่อมเรือและก่อสร้างงานเหล็ก
 • กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ
 • กลุ่มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
 • กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์
 • กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตไฟฟ้า
 • กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน
 • กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก
 • กลุ่มอุตสาหกรรมยา
 • กลุ่มอุตสาหกรรมยาง
 • กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์
 • กลุ่มอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ
 • กลุ่มอุตสาหกรรมรองเท้า
 • กลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม
 • กลุ่มอุตสาหกรรมโรงเลื่อยและโรงอบไม้
 • กลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
 • กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

โดยมีอีก 13 กลุ่มอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะหดตัวลงในปี 2567 คือ

ภาพที่ 2 : กลุ่มอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะหดตัว
 • กลุ่มอุตสาหกรรมก๊าซ
 • กลุ่มอุตสาหกรรมแก้วและกระจก
 • กลุ่มอุตสาหกรรมแกรนิตและหินอ่อน
 • กลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิก
 • กลุ่มอุตสาหกรรมน้ําตาล
 • กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
 • กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
 • กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • กลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพร
 • กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ
 • กลุ่มอุตสาหกรรมหนังและผลิตภัณฑ์หนัง
 • กลุ่มอุตสาหกรรมหลังคาและอุปกรณ์
 • กลุ่มอุตสาหกรรมหัตถกรรมสร้างสรรค์

ปัจจัยสนับสนุนที่คาดว่าจะส่งเสริมอุตสาหกรรม

ได้รับอานิสงส์จากความต้องการสินค้าและบริการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากมาตรการกระตุ้น เศรษฐกิจและการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยว หากไทยสามารถบรรลุความตกลงการค้า FTA ได้ภายในปี 2567 เช่น ไทย-ศรีลังกา, ไทย-EFTA และไทย-UAE รวมถึงการเร่งเจรจา FTA ไทย-EU และไทย-GCC ให้สําเร็จโดยเร็วจะช่วยเพิ่มแต้มต่อให้กับผู้ประกอบการไทยอย่างมาก

ผลกระทบต่ออุตสาหกรรม คือ

ภาพที่ 3 : ผลกระทบต่ออุตสาหกรรม

ทิศทางค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่อยู่ในระดับสูงและปัญหาหนี้ของ EGAT, ปัญหาความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์และสงครามในรัสเซีย-ยูเครน, อิสราเอล-กลุ่มฮามาส ยืดเยื้อ กระทบต่อราคาพลังงานโลกเพิ่มขึ้น, ต้นทุนทางการเงินยังอยู่ในระดับสูงจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่เพิ่มขึ้น และความเข้มงวดการ ปล่อยสินเชื่อ, ได้รับผลกระทบจากสินค้าที่ไม่มีคุณภาพเข้ามาตีตลาดลูกค้าในกลุ่มอาเซียน กระทบต่อ การค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

แนวโน้มอุตสาหกรรมใน 5 ภูมิภาคในปี 2567

นอกจากนี้ ส.อ.ท. ยังประเมินแนวโน้มอุตสาหกรรมใน 5 ภูมิภาคในปี 2567 โดยอุตสาหกรรมในภูมิภาคตะวันออกคาดว่าจะขยายตัวได้ ส่วนอุตสาหกรรมในภูมิภาคเหนือ , ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, และภาคใต้จะทรงตัว ในขณะที่อุตสาหกรรมในภูมิภาคกลางจะหดตัวลง ซึ่งอุตสาหกรรมในแต่ภูมิภาคส่วนใหญ่ยังมีทิศทางที่ทรงตัวต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา

 • แนวโน้มอุตสาหกรรมในภูมิภาคตะวันออกในปี 2567 คาดว่าจะขยายตัวได้ร้อยละ 3.0 เนื่องจากการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และผลจากการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของภาครัฐ
 • แนวโน้มอุตสาหกรรมในภูมิภาคเหนือในปี 2567 คาดว่าจะทรงตัวประมาณร้อยละ 0.5 – 1 เนื่องจากได้รับอานิสงส์จากการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยวตามมาตรการวีซ่าฟรีให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ
 • แนวโน้มอุตสาหกรรมในภูมิภาคใต้ในปี 2567 คาดว่าจะทรงตัว เนื่องจากแนวโน้มการค้าชายแดนยัง มีโอกาสเติบโตจากฐานต่ําในปีที่ผ่านมา
 • แนวโน้มอุตสาหกรรมในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปี 2567 คาดว่าจะทรงตัว เนื่องจาก แนวโน้มการค้าชายแดนยังมีโอกาสเติบโตจากฐานต่ําในปีที่ผ่านมา
 • แนวโน้มอุตสาหกรรมในภูมิภาคกลางในปี 2567 คาดว่าจะหดตัวประมาณร้อยละ -10 (YoY) เนื่องจากการบริโภคภายในประเทศอาจชะลอตัวจากปัญหาค่าครองชีพและหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง

อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังมีความผันผวนจากทั้งปัญหาความขัดแย้งทาง ภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics) สงครามในรัสเซีย-ยูเครน และอิสราเอล-กลุ่มฮามาส รวมถึง สถานการณ์การเมือง โลก โดยเฉพาะการเลือกตั้งประธานาธิบดีในสหรัฐฯ, ไต้หวัน, และรัสเซีย ที่จะเกิดขึ้นในปีนี้

อีกทั้ง สงคราม การค้าสหรัฐฯ-จีน ที่ยังยืดเยื้อและอาจรุนแรงขึ้น และยังมีผลกระทบจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate Change) ซึ่งทําให้มีความเสี่ยงเกี่ยวกับภัยธรรมชาติมากขึ้น ผลผลิตทางการเกษตรอาจลดลง ความมั่นคงทางอาหารอาจมีความสําคัญมากขึ้น และโอกาสเกิดเชื้อโรคใหม่ๆ ที่แพร่ระบาดได้ทั้งพืชและ สิ่งมีชีวิต ความท้าทายเหล่านี้เป็นสิ่งที่เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทยยังต้องติดตามและจับตามองอย่างใกล้ชิด

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : ฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ซึ่งจากการเติบโตและหดตัวของอุตสาหกรรมในประเทศไทยนี้เอง FACTORIUM CMMS จึงมีความเต็มใจอย่างยิ่งที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวไกลระดับโลก ปรับเปลี่ยนการทำงานที่แสนยาก ให้เป็นการทำได้ง่ายๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียว ที่ไม่ว่าคุณจะอยู่มุมไหนของโลกก็สามารถเรียกดูข้อมูลเพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลจาก Dashboard ได้อย่าง Real time นอกจากนี้เรายังมีความคาดตั้งใจจริงที่จะช่วย “เปลี่ยน” ให้อุตสาหกรรมไทยก้าวสู่ยุค 4.0 ได้อย่างแท้จริง

คลิก! เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทย