น้ำและการดูแลเครื่องจักรบรรจุน้ำดื่มด้วยระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ให้ได้มาตรฐาน

น้ำและการดูแลเครื่องจักรระบบจัดการงานซ่อมบำรุง CMMS แอพซ่อมบำรุง โปรแกรมซ่อมบำรุง ซ่อมโรงงาน ซ่อมเครื่องจักร แผน PM Computerized Maintenance Management System

การดูแลเครื่องจักรบรรจุในน้ำดื่มด้วย “ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์” เป็นเรื่องที่ควรให้ความสำคัญ โดยระแบบแจ้งซ่อมออนไลน์สามารถช่วยให้กระบวนการซ่อมบำรุงเข้าแก้ไขเครื่องจักรได้ทันที ทำให้เครื่องจักรกลับมาทำงานได้ปกติ และผลิตน้ำดื่มที่สะอาดออกมาได้.. เพราะ “น้ำ” คือชีวิต และเป็นสารอาหารที่สำคัญที่สุดของร่างกาย มนุษย์ไม่สามารถปล่อยให้ร่างกายขาดน้ำได้ ควรดื่มน้ำวันละ  8 แก้วต่อวันเพื่อสุขภาพที่ดี แอปซ่อมบำรุงออนไลน์ FACTORIUM CMMS จะยิ่งช่วยยกระดับมาตรฐานความสะอาดให้กับน้ำดื่ม

คลิก!เพื่อทดลองใช้งานฟรี 3 เดือน

น้ำทำหน้าที่ช่วยย่อยอาหาร ละลายสารอาหารและออกซิเจน ขนส่งให้เซลล์ต่างๆนับล้านในร่างกายทำงานได้ และช่วยให้หัวใจทำงานปกติ ช่วยให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงร่างกาย ละลายสารพิษเพื่อขับออกจากร่างกายได้

หากร่างกายขาดน้ำ หรือดื่มน้ำไม่เพียงพอ จะส่งผลให้เกิดโรคต่างๆ ตามมา เพราะร่างกายต้องดึงน้ำจากส่วนต่างๆ มาใช้โดยที่เราไม่รู้ตัว ส่งผลให้ระบบไหลเวียนของเหลวในร่างกายผิดปกติ เกิดภาวะไตทำงานหนัก 

อากาศร้อนๆแบบนี้ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับน้ำดื่มอย่างไรบ้าง?

“ความสะอาดของน้ำ” จึงกลายเป็นความต้องการผู้บริโภค ที่มีอัตราความต้องการพุ่งสูงมากในประเทศไทย ด้วยสภาพอากาศที่ร้อนจัด 38 องศา – 39 องศา ส่งผลให้ความต้องการเครื่องดื่มที่สะอาด เพื่อช่วยดับกระหายคลายร้อนเพิ่มสูงขึ้น 

แน่นอนว่าอุณภูมิที่ร้อนมากขนาดนั้น หากมีการเก็บรักษาที่ไม่ดี อาจเกิดการปนเปื้อนและการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์อย่างรวดเร็ว

3 อาการป่วยที่อาจเกิดขึ้น

สำหรับชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษที่พบบ่อยในหน้าร้อน ได้แก่ เชื้อซัลโมเนลลา วิบริโอ อีโคไล และสแตฟฟิโลคอคคัสออเรียส ที่เป็นสาเหตุสำคัญทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน และโรคอุจจาระร่วง

โดยการเลือกซื้อน้ำดื่มควรเลือกภาชนะบรรจุที่สะอาด ปิดสนิท ไม่รั่วซึม หรือมีรอยสกปรก ไม่มีร่องรอยการเปิดใช้ ลักษณะของน้ำที่บรรจุอยู่ต้องใสสะอาด ไม่มีตะกอน ไม่มีสี กลิ่น รสที่ผิดปกติ  

ซึ่งปัญหาตะกอน กลิ่นเหม็น หรือรสชาติที่ผิดปกตินั้น อาจทำให้น้ำดื่มไม่ได้คุณภาพ เกิดความเสียหายต่อร่างกายของผู้บริโภค ต้องเริ่มควบคุมคุณภาพตั้งแต่โรงงานผลิต 

แต่จะดีกว่าไหม? หากโรงงานสามารถควบคุมสิ่งผิดปกติ หรือการทำงานของเครื่องจักรที่แปลกไปด้วยระบบซ่อมบำรุงออนไลน์ FACTORIUM CMMS หรือ E-Maintenance  ที่ช่วยให้คุณตรวจสอบความสะอาดได้อย่างแม่นยำ

โดยเทคโนโลยีใบงานแจ้งซ่อมออนไลน์ที่สามารถแจ้งซ่อมเครื่องจักร ได้ผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยนายช่างและผู้แจ้งซ่อมสามารถสื่อสารกันผ่านใบงานได้ทันที และการสนทนาเหล่านั้นจะคงอยู่ถาวรเกิน 7 วัน หมดปัญหาเรื่องแชทหายแน่นอนค่ะ  

จากความต้องการบริโภคน้ำสะอาด ทำให้อุตสาหกรรมน้ำดื่มในไทยยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ. 2564 ความต้องการบริโภคน้ำสะอาด เฉลี่ยอยู่ที่ 5-8 % ต่อปี 

โดยผู้บริโภคยังมุ่งเน้นไปที่ความปลอดภัยของน้ำดื่มที่มีการรับรองมาตรฐานจาก อย. (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา) GMP Codex HACCP ที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในทุกๆไลฟ์ไสตล์ได้

3 เครื่องหมาย.. ที่มั่นใจได้ว่าน้ำดื่มสะอาดแน่นอน!

1. อย. เป็นสัญลักษณ์ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประเทศไทยออกให้ว่าเป็นน้ำดื่มที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องและยังคงดำเนินกิจการอยู่ ผู้ผลิตยังผ่านการพิจารณาด้านคุณภาพ ความปลอดภัย ควบคุมการผลิตตามหลักเกณฑ์สาธารณสุข

2. GMP Codex มาจากหน่วยงานมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ เป็นมาตรฐานที่บ่งบอกว่าสถานที่ผลิตน้ำดื่มได้ทำตามเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร  ซึ่งเป็นข้อกำหนดพื้นฐานที่ผู้ผลิตน้ำดื่มและอาหารต้องปฏิบัติตามเพื่อให้สามารถผลิตน้ำดื่มได้อย่างปลอดภัยและน่าเชื่อถือ โดยเน้นไปทางด้านควบคุมสภาพแวดล้อมของสถานที่ผลิต

3. HACCP เป็นมาตรฐานระดับสากล โดยเน้นถึงการวิเคราะห์จุดเสี่ยงในกระบวนการผลิตน้ำดื่มและมาตรการป้องกันอันตรายที่ผู้บริโภคอาจได้รับ

เพิ่มความมั่นใจเรื่องความสะอาดของน้ำด้วย.. ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ ของ FACTORIUM CMMS 

1. มั่นใจได้ว่าน้ำที่คุณดื่มเข้าไปมีความสะอาด ปราศจากเชื้อก่อโรค อย่างเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ
2. ปราศจากสารปนเปื้อน เช่น โลหะหนัก เศษพลาสติก ที่อาจเจือปนมาในน้ำดื่มได้ 
3. ช่วยให้มีการตรวจสอบได้ตรงตามเวลาที่กำหนด และมีการเตรียมความพร้อม ระบบจัดการสต็อคอะไหล่ที่ครบถ้วนอยู่เสมอ ทำให้ลดการ Breakdown ของเครื่องจักรในขั้นตอนการผลิตได้

จะเห็นได้ว่าน้ำดื่มต้องเน้นเรื่องความสะอาดและอนามัย โรงงานควรมีระบบแบบแผนในการแจ้งซ่อมเครื่องจักร การล้างและบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องบรรจุ เครื่องกรอง ระบบ UV และระบบ OZONE เป็นประจำอย่างต่อเนื่องตามชั่วโมงการใช้งาน เพื่อเป็นการประกันคุณภาพของน้ำดื่มก่อนที่จะส่งต่อให้ลูกค้าและผู้บริโภค

ให้ทุกๆชั่วโมงการทำงานของเครื่องจักรบรรจุน้ำ ดูแลด้วยด้วยโปรแกรม FACTORIUM CMMS ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ ที่มีฟังก์ชั่นจัดการสต็อคอะไหล่ กรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนซ่อม และแจ้งเตือนทุกๆการซ่อมผ่านมือถือให้กับผู้ใช้งานได้ทันที

คลิก!เพื่อทดลองใช้งานฟรี 3 เดือน

หากสาเหตุเหล่านี้… เกิดขึ้นกับโรงงานอุตสาหกรรมน้ำดื่ม อาจทำให้เครื่องจักรพังได้!

เพราะเครื่องจักรมีการทำงานต่อเนื่องและยาวนาน ย่อมมีอาการพังและเสียหายได้ หากจขาดคุณสมบัติ 5 ข้อนี้ไป.. อาจทำให้เครื่องจักรพัง เสียหาย การผลิตและส่งออกน้ำย่อมล่าช้าตามไปด้วย

สิ่งที่อุตสาหกรรมควรเลี่ยง

1. ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขพื้นฐาน คือ การที่ผู้ควบคุมหรือใช้งานเครื่องละเลยการบำรุงรักษา

2. ไม่ปฏิบัติตตามมาตรฐานการใช้งาน คือ การปฏิบัติงานที่ลัดขั้นตอน ไม่เป็นไปตามที่กำหนด ข้ามชั้นตอนไปมา

3. เมื่อขัดข้องแล้วแก้ไขเฉพาะจุดไม่พิจารณาจุดอื่นๆ  โดยมุ่งเน้นที่การแก้ไขไปได้โดยปกติอย่างรวดเร็ว จนมองข้ามการการป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้น

4.ไม่เหมาะสมกับสภาพการใช้งานจริง  เครื่องที่ใช้งานออกแบบหรือซื้อมาแล้วไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. ไม่มีทักษะในการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องจักร อาจขาดทักษะการดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักร  ต้องเพิ่มทักษะการปรับปรุงเทคโนโลยีการบำรุงรักษาให้ทันสมัย

อย่าพลาด.. หากปล่อยเครื่องบรรจุน้ำดื่มมีปัญหา การผลิตน้ำต้องยุดชะงักอย่างแน่นอน ยิ่งการแข่งขันทางธุรกิจสูง ยิ่งต้องเตรียมความพร้อมให้กับเครื่องจักร และเครื่องบรรจุน้ำอยู่เสมอ 

ให้โปรแกรม FACTORIUM CMMS ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ ช่วยคุณเรื่องงานซ่อม ด้วยฟังก์ที่ครบครัน ใช้งานง่าย เข้าแก้ไขเครื่องบรรจุน้ำได้อย่างทันท่วงที ด้วยการแจ้งเตือนแบบ Realtime และติดตามงานซ่อมได้ แม้คุณจะอยู่ส่วนไหนของโลกก็ตาม

5 เหตุผลหลัก.. ที่ควรเปิดใจกับโปรแกรม FACTOTIUM CMMS พร้อม ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์

หากโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตน้ำดื่มของคุณเป็นหนึ่งในโรงงานที่ใช้เครื่องจักรเพื่อส่งสินค้าที่มีคุณภาพให้ถึงมือผู้บริโภค เราเชื่อว่านี่คือ 5 เหตุผลหลักที่คุณต้องใช้โปรแกรมซ่อมบำรุง CMMS ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ หรือ eMaintenance เพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น

ทำไมต้องใช้ จัดการงานซ่อมบำรุง CMMS แอพซ่อมบำรุง โปรแกรมซ่อมบำรุง ซ่อมโรงงาน ซ่อมเครื่องจักร แผน PM Computerized Maintenance Management System
5 เหตุผลที่ควรใช้

1.  บริหารทีมงานง่ายขึ้น มอบหมาย ติดตามได้ทุกงาน ครบครัน ไร้งานตกหล่น หากคุณใช้โปรแกรม FACTORIUM CMMS แอปซ่อมบำรุงที่มีระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ โรงงานอุตสาหกรรมของคุณจะสามารถบริหารทีมงานได้ดีขึ้น เปลี่ยนจากงานเอกสารเป็นพื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ที่ทีมของคุณสามารถเข้าถึงได้

2. ส่งเสริมการสื่อสารระหว่างทีมที่ดี เช่น การสื่อสารของช่างกับผู้แจ้งซ่อมที่สามารถสื่อสารกันผ่านการแนบรูปภาพที่ชัดเจน และสามารถถ่ายคลิปวีดีโอพร้อมแคปชั่นลงใบงานซ่อมได้

3. จัดเก็บทุกข้อมูลงาน การสนทนาอยู่ถาวร โปรแกรม FACTORIUM CMMS แอปซ่อมบำรุงออนไลน์ สามารถคุยแชทในใบงานซ่อมได้ ข้อมูลครบไม่หาย ย้อนเจอทุกบทสนทนา หมดปัญหา 7 วันเปิดหาไฟล์งานไม่ได้

4. อัพเกรดทันสมัย โปรแกรม FACTORIUM CMMS แอปซ่อมบำรุงที่มีระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ พร้อมการอัพเกรดโปรแกรมทุกเดือนจาก Data ของผู้ใช้จริงเพื่อพัฒนาการใช้งานที่ไร้ขีดจำกัด

5. แจ้งเตือนทันใจ! หมดปัญหาลืมงาน หมดปัญหาเครื่องจักรมีปัญหาแจ้งซ่อมไม่ทัน อยู่มุมไหนของโลกก็ทันทุกงานซ่อม ด้วยการแจ้งเตือนแบบ Realtime ผ่านโทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียวเท่านั้น

คลิก!เพื่อทดลองใช้งานฟรี 3 เดือน
ทดลองใช้ฟรี

การก้าวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 นั้นเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม ที่ช่วยให้สามารถรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของเครื่องจักร โดยโปรแกรม CMMS (computerized maintenance management system) หรือ E-Maintenance คือ ระบบบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงแบบออนไลน์ที่นำระบบซอฟต์แวร์มาพัฒนาเพื่อให้สามารถเข้าถึงเครื่องจักร/เครื่องมือ อุปกรณ์การใช้งานต่างๆ เพื่อะจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบโดย E-Maintenance เหมาะสำหรับทุกภาคอุตสาหกรรม

ทำให้อุตสาหกรรมการผลิตทำงานได้รวดเร็ว ยืดหยุ่น และสามารถผลิตสินค้าที่ดียสู่มือผู้บริโภคได้อย่างมีปลอดภัยและมีประสิทธิภาพได้ “ให้แอปซ่อมบำรุง FACTORIUM CMMS ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ ก้าวไปพร้อมคุณ ให้ทุกการแจ้งซ่อมเป็นเรื่องง่าย”

คลิก!เพื่อทดลองใช้งานฟรี 3 เดือน

Website: https://factorium.tech/
Facebook: https://www.facebook.com/factorium.tech
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCAHWs01GOZJ2_8gehIsdGpw