KPI ตัวจี๊ด อย่าให้ปี๊ดรับต้นปี ด้วย FACTORIUM CMMS ที่เอาอยู่ทุกงานซ่อมบำรุง!

ระบบจัดการงานซ่อมบำรุง CMMSฟ แอปซ่อมบำรุง โปรแกรมซ่อมบำรุง ซ่อมโรงงาน ซ่อมเครื่องจักร แผน PM Computerized Maintenance Management Systemระบบจัดการงานซ่อมบำรุง CMMSฟ แอปซ่อมบำรุง โปรแกรมซ่อมบำรุง ซ่อมโรงงาน ซ่อมเครื่องจักร แผน PM Computerized Maintenance Management System

ทำอย่างไร? เมื่อต้องการให้ KPI งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรลด Down Time ของเครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบซ่อมบำรุงออนไลน์ FACTORIUM CMMS

เพื่อนๆ พี่ๆ ทราบกันมาก่อนหรือไม่ว่า 1 ในตัวบ่งชี้วัดว่างานซ่อมบำรุงนั้นมีคุณภาพที่ดีหรือไม่ ดูได้จาก ดัชนีชี้วัดคุณภาพ (KPI; Key Performance Index) ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับในการกับดูแลองค์กรให้มีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา (Organization Compliance)

ไหนๆ ณ.ช่วงเวลานี้ก็เข้าสู่ช่วงท้ายปีแล้ว หากพี่ๆมีความต้องการที่จะส่งเสริม KPI ของทีมตัวเองให้ดียิ่งขึ้น เรามาดูและทำความรู้จักพร้อมกันดีกว่าค่ะ ว่าเจ้า KPI ตัวร้ายเนี่ย?!?! มันจะดีขึ้นได้อย่างไร แล้วต้องทำอย่างไรถึงจะดีขึ้นได้

ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าการที่พี่ๆจะเดินไปถึงเป้าหมายอย่างประสบผลสำเร็จได้ ต้องมีการกำหนดกลยุทธ์ในการซ่อมบำรุง (Maintenance Strategy) ซึ่งมันเป็นสิ่งสำคัญที่มีผลต่อประสิทธิภาพของโรงงานเป็นอย่างมาก ถ้าหากละเลยการซ่อมและการบำรุงรักษาที่ดี เครื่องจักรในโรงงานแล้ว อาจส่งผลให้มีการพังและเสียหายทุกวัน แค่คิดภาพก็..น่ากลัวแล้วใช่ไหมคะ พังทุกวันงานการไม่ต้องทำกันพอดี

แล้วพี่ๆ รู้ไหมว่า KPI หรือ Key Performance Index คืออะไร สำคัญกับเราอย่างไร?

ภาพที่ 1 : KPI คืออะไร?

Key Performance Index หรือ ดัชนีชี้วัดคุณภาพของงานซ่อมบำรุง (Maintenance KPIs) คือ ตัวบ่งชี้หรือตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมินและวัดประสิทธิภาพของงานซ่อมบำรุงรักษา เพื่อให้เกิดการเข้าใจและปรับปรุงการดำเนินงานซ่อมบำรุงให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพที่ดีขึ้น

ในการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานนั้น ดัชนีชี้วัดคุณภาพ (KPI) เปรียบเสมือนเครื่องมือที่ใช้วัดประสิทธิภาพของคน หน่วงงานหรือองค์กรนั้นๆ โดยเป็นตัวบ่งชี้ที่บอกถึงการทำงานของเราว่าดีหรือแย่อย่างไร เมื่อใดก็ตามที่งานซ่อมบำรุงมีประสิทธิภาพจะส่งผลให้เครื่องจักรภายในโรงงานทำงานได้อย่างไม่หยุดชะงัก ไม่ต้องซ่อมบ่อยๆ ทำให้โรงงานสามารถผลิตสินค้าได้ต่อเนื่องทันตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

ตัวแปรอะไร? ที่มักจะส่งผลต่อ KPI ในงานซ่อมบำรุง

ภาพที่ 2 ตัวแปรที่ส่งผลต่อ KPI

ตัวแปรสำคัญในงานซ่อมบำรุงเป็นปัจจัยที่มีผลสำคัญต่อประสิทธิภาพของการดำเนินงาน ดังนี้

  • การพังของเครื่องจักรที่ไม่พึงประสงค์ คือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเครื่องจักรหรืออุปกรณ์มีปัญหาหรือเสียหายทำให้ไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติ จนส่งผลให้ต้องชะลอการดำเนินงาน ซึ่งการพังของเครื่องจักรอาจเกิดการสะสมงความเสียหายจากการใช้งาน การสึกหรอ รวมถึงอาการเสียไม่ได้รับการแก้ไขทันที

เมื่อเครื่องจักรไม่ได้รับการแก้ไขในทันทีจะส่งผลให้เครื่องจักรไม่สามารถผลิตต่อได้ และต้องใช้ระยะเวลาในการซ่อม ในขณะที่เครื่องจักรหยุดผลิตหรือไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั้นเรียกว่า “Down Time” (Down Time หมายถึง ระยะเวลาที่เครื่องจักรหยุดทำงานหรือไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ)

อย่างไรก็ตามเห็นอย่างงี้เจ้า Down Time เนี่ยจี๊ดมาก ทำเจ็บมาหลายคนแล้วค่ะ เพราะเป็นตัวแปรสำคัญที่มีผลต่อ KPI มาก เนื่องจากมีผลต่อประสิทธิภาพและสมรรถนะในการดำเนินงาน การลดระยะเวลา Down Time จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเครื่องจักรและลดความสูญเสียทางด้านการผลิต เมื่อมีการบำรุงรักษาที่ดีจะสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในโรงงานได้มากขึ้น

  • อีกตัวแปรสำคัญต่อมาคือ การบริหารจัดการประเภทใบงานซ่อม การซ่อมเครื่องจักรที่ชำรุดต้องน้อยที่สุด ซึ่งค่านี้จะไปสัมพันธ์กับจำนวนแผนงานบำรุงจึงจำเป็นที่จะต้องช่วยกันวางแผนงาน PM ให้ดี เพื่อลดความเสียหายและประหยัดทรัพยากรในการซ่อมแซม
  • ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของเครื่องจักร ควรมีรายละเอียดของเครื่องจักรให้ครบถ้วน เพื่อให้สามารถนำมาวิเคราะห์ถึงอายุการใช้งานและวางแผน PM ได้ก่อนที่เครื่องจะจักรเสียหาย
  • ค่าใช้จ่ายในงานซ่อมและการบำรุงรักษาเครื่องจักร การบริหารงบประมาณการซ่อมที่ตัวเลขลดลงจะบ่งบอกประสิทธิภาพการใช้งบประมาณได้ว่าดำเนินการถูกต้องตามกลยุทธ์หรือไม่
  • ความพร้อมของทีมงานซ่อมบำรุง การตอบสนองที่ดีของช่างซ่อมบำรุง จะช่วยลดระยะเวลา Domw Time ได้ และเวลาที่ใช้ในการซ่อมจะบ่งบอกถึงความพร้อมของทีมช่างซ่อมได้เช่นกัน

เตรียมความพร้อมรับมือเครื่องจักรแบบนี้ KPI อยู่หมัดแน่นอน!

ภาพที่ 3 : รับมืออยู่หมัดด้วย FACTORIUM CMMS

เพราะงบประมาณในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรมีมูลค่าสูงมากเมื่อเทียบกับงบประมาณในงานอื่น ซึ่งเครื่องจักรมีความซับซ้อนและความสำคัญในการผลิต และอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบำรุงมักมีราคาสูง ทำให้งบประมาณในการดำเนินงานนี้มีมูลค่าที่สูงมากขึ้น การดูแลและซ่อมบำรุงเครื่องจักรเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้เครื่องจักรทำงานอย่างเสถียรและมีประสิทธิภาพ การบำรุงรักษาที่ดีสามารถลดความเสียหายและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้การใช้ระบบซ่อมบำรุงออนไลน์อย่าง FACTORIUM CMMS ยังเป็นระบบซ่อมบำรุงที่มีประสิทธิภาพที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะมีคุณสมบัติที่ช่วยในการวางแผนการซ่อมบำรุงล่วงหน้า หรือ Preventive Maintenance, บันทึกประวัติการซ่อม, การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงกระบวนการซ่อมบำรุง ทำให้โรงงานสามารถจัดการซ่อมบำรุงเครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความมั่นใจในการดำเนินงาน

ทดลองใช้งานฟรี! 3 เดือน

ให้ FACTORIUM CMMS เสริมศักยภาพ KPI ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นด้วย..

  1. บันทึกข้อมูลที่ถูกต้อง: ระบบช่วยบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงอย่างทันท่วงทีและถูกต้อง เช่น ประวัติการซ่อม, การจัดการอะไหล่, และเวลาที่ใช้ในการดำเนินการ
  2. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการปรับปรุง: ระบบช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบำรุง ซึ่งช่วยในการปรับปรุงกระบวนการและเพิ่มประสิทธิภาพของงานซ่อมบำรุง
  3. ติดตามและประเมิน KPI: FACTORIUM CMMS ช่วยในการติดตามและประเมิน KPI ต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ระยะเวลาการซ่อม, ความถี่ของปัญหา, หรือประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณ
  4. การวางแผนและการสร้างรายงาน: ช่วยในการวางแผนและสร้างรายงานที่ชัดเจนเกี่ยวกับการซ่อมบำรุง ซึ่งช่วยให้ทีมงานสามารถปรับปรุงและดำเนินการตาม KPI ที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระบบจัดการงานซ่อมบำรุง CMMSฟ แอปซ่อมบำรุง โปรแกรมซ่อมบำรุง ซ่อมโรงงาน ซ่อมเครื่องจักร แผน PM Computerized Maintenance Management System
ภาพที่ 4 : ทดลองใช้งานฟรี 3 เดือน

เดือนสุดท้ายของปี หากพี่ๆสนใจใช้งาน ระบบซ่อมบำรุงออนไลน์ จาก FACTORIUM CMMS สามารถสมัครการใช้งานได้ที่ : >>>คลิก<<<<หลังจากนั้นรบกวนพี่ๆ กดเลือกที่บทความออนไลน์นะคะ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้เขียนพัฒนาฝีมือที่ดีต่อไป ขอบพระคุณค่า

ทดลองใช้งานฟรี! 3 เดือน

Website: https://factorium.tech/
Facebook: https://www.facebook.com/factorium.tech
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCAHWs01GOZJ2_8gehIsdGpw