จัดเก็บข้อมูลออนไลน์อย่างไร? ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อโจรกรรมทางโลกไซเบอร์

ระบบจัดการงานซ่อมบำรุง CMMSฟ แอปซ่อมบำรุง โปรแกรมซ่อมบำรุง ซ่อมโรงงาน ซ่อมเครื่องจักร แผน PM Computerized Maintenance Management Systemระบบจัดการงานซ่อมบำรุง CMMSฟ แอปซ่อมบำรุง โปรแกรมซ่อมบำรุง ซ่อมโรงงาน ซ่อมเครื่องจักร แผน PM Computerized Maintenance Management System

การสูญหายของข้อมูลถือเป็นหนึ่งในปัญหาที่สำคัญและส่งผลกระทบมากสำหรับหลายองค์กรในปัจจุบัน เพราะการสูญหายของข้อมูลอาจเกิดจากการโจมตีด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์, ความผิดพลาดจากระบบ, หรือการบริหารจัดการที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งสามารถทำให้ข้อมูลสำคัญหายไปหรือไม่สามารถเข้าถึงได้

ภัยคุกคามทางโลกไซเบอร์คืออะไร?

ภาพที่ 1 : ภัยคุกคามทางโลก Cyber

การโจรกรรมข้อมูลทางโลกไซเบอร์ หมายถึง การใช้เทคโนโลยีออนไลน์เพื่อเข้าถึงข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาตของผู้อื่น โดยทำให้เกิดการละเมิดความเป็นส่วนตัว การถูกโจรกรรมข้อมูลทางไซเบอร์สามารถทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่บุคคลหรือองค์กร โดยการขโมยข้อมูลที่มีค่า เช่น ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลการเงิน ข้อมูลธุรกิจ หรือข้อมูลที่เกี่ยวกับความลับขององค์กร

ภัยคุกคามโลกไซเบอร์ยังมีลักษณะที่หลากหลาย เช่น การโจมตีด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี (IT), การโจมตีด้านความปลอดภัยของระบบควบคุมอุตสาหกรรม, การกระทำของกลุ่มแฮ็กเกอร์, การโจมตีด้านความปลอดภัยของระบบการเงิน, การดักจับข้อมูลทางการแพทย์, หรือการปลอมแปลงข้อมูลสื่อสารระหว่างประเทศ

ทั้งหมดนี้สามารถทำให้เกิดความเสียหายทั้งทางเศรษฐกิจ ความเชื่อมั่น และความปลอดภัย รวมถึงการสูญเสียข้อมูลลูกค้า, ข้อมูลธุรกิจ, หรือข้อมูลสำคัญอื่นๆ ที่ทำให้เสียหายต่อการดำเนินธุรกิจ ลดความไว้วางใจจากลูกค้า และส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กรอีกด้วย ดังนั้นการป้องกันและการจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการสูญหายของข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญที่องค์กรต้องใส่ใจและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

เครื่องมืออะไรบ้าง? ที่จะช่วยให้คุณปลอดภัยมากขึ้นในโลกไซเบอร์

ภาพที่ 2 : เครื่องมือที่ช่วยให้ปลอดภัยทางโลกไซเบอร์
  • ระบบความปลอดภัย Network Security ป้องกันไม่ให้บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงข้อมูลได้ ซึ่งการบุกรุกนี้อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลขององค์กรและอุตสาหกรรมต่างๆ และ Network Security จะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้งานว่าข้อมูลทั้งหมดจะถูกปกป้องได้เป็นอย่างดี
  • ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส (Antivirus Software) ที่จะช่วยตรวจจับและป้องกันไวรัสและภัยคุกคามทางไซเบอร์
  • เครื่องมือการเข้ารหัสข้อมูล (Encryption Tools) ช่วยเข้ารหัสข้อมูลที่สำคัญเพื่อป้องกันการเข้าถึงจากบุคคลที่ไม่พึงประสงค์
  • การอัปเดตความปลอดภัย (Security Updates) รักษาโปรแกรมและระบบปฏิบัติการในรูปแบบล่าสุดเสมอ เพื่อป้องกันช่องโหว่ความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น
  • คลาวด์ (Cloud security) บริการจากคลาวด์มีการสำรองข้อมูลอัตโนมัติและเป็นระบบอยู่เสมอ เพื่อป้องกันข้อมูลไม่หายหรือสูญหายในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิกฤต เช่น ภัยธรรมชาติหรือการเสียหายจากเครื่องมือที่ใช้บันทึกข้อมูล

ขณะที่การสูญหายของข้อมูล.. จากการทำงานมนุษย์สามารถเกิดขึ้นได้จากปัจจัยเหล่านี้

ภาพที่ 3 : ข้อมูลสูญหายอาจเกิดจากมนุษย์ได้

Human Error หรือความผิดพลาด ความละเลยที่เกิดขึ้นจากบุคคล ซึ่งเป็นผลมาจากการกระทำของมนุษย์ อาจเกิดจากการขาดความระมัดระวัง ความสับสน ความไม่รอบคอบ หรือความผิดพลาดจากการตัดสินใจที่ไม่ถูกต้องที่อาจส่งผลทำให้เกิดความเสียหาย ความเสี่ยง หรือผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดในการดำเนินงานหรือกิจกรรมต่างๆ ในทางปฏิบัติแล้ว Human Error เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยต่างๆ และมักเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ที่เกิดอาจเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นในงานหรือชีวิตประจำวัน

ทั้งนี้ในส่วนของการซ่อมบำรุงในโรงงาน Human Error อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ ส่งผลให้การทำงานขัดข้อง ลดประสิทธิภาพ หรือเกิดอุบัติเหตุที่ทำให้เสียหายทางสุขภาพหรือความปลอดภัย

จัดการมูลง่ายๆ และปลอดภัยด้วย FACTORUM CMMS ระบบซ่อมบำรุงออนไลน์

Cloud มีความปลอดภัยสูงระดับโลก เนื่องจากมีการใช้เทคโนโลยีและมาตรฐานความปลอดภัยที่สูงสุดในการจัดเก็บข้อมูล ไม่เพียงเท่านี้ Cloud ยังได้มีการสำรองข้อมูลไว้บนหลายเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งอาจตั้งอยู่ในสถานที่ที่แตกต่างกัน การทำแบบนี้ช่วยลดความเสี่ยงในกรณีที่เกิดปัญหาหรือความเสียหายกับเซิร์ฟเวอร์หนึ่ง เนื่องจากข้อมูลยังคงสามารถเข้าถึงได้จากเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ ที่มีข้อมูลสำรองนั้นอยู่ นอกจากนี้ การสำรองข้อมูลไว้หลายที่ยังช่วยเพิ่มความเชื่อถือในการเก็บข้อมูล เนื่องจากมีการป้องกันและรักษาข้อมูลไว้ในที่หลายแห่ง ทำให้ข้อมูลมีความปลอดภัยและเสถียรมากยิ่งขึ้น

เพราะความปลอดภัยของข้อมูลในองค์กร และความการบำรุงรักษาเครื่องจักร เป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก FACTORIUM CMMS ระบบซ่อมบำรุงออนไลน์เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะช่วยให้การทำงานของคุณง่ายขึ้น เพราะสามารถวางแผนและติดตามงานซ่อมบำรุงได้อย่างเป็นระบบ และมีการแจ้งเตือนเมื่อมีปัญหากับเครื่องจักร ที่สำคัญยังสามารถแจ้งซ่อมออนไลน์ได้ทันทีผ่านมือถือเครื่องเดียว ใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา เพื่อป้องกันอาการเสียของเครื่องจักร

ทดลองใช้งานฟรี! 3 เดือน

ที่สำคัญ FACTORIUM CMMS ยังมีการทำ Pentest อย่างสม่ำเสมอ

เพื่อการทดสอบในเรื่องของ Security หาช่องโหว่ หรือจุดอ่อนของระบบเพื่อป้องกันได้อย่างทันท่วงที ปิดทุกช่องโหว่ ปิดช่องโหว่ที่ทำให้ Hacker สามารถเจาะระบบ หรือ ขโมยข้อมูลผู้ใช้งานได้ มั่นใจได้ว่าข้อมูลของคุณจะอยู่ตรงถ้วนและไม่สูญหายอย่างแน่นอน

เช่นเดียวกับ Human Error ปัญหานี้จะหมดไป เพียงแค่เปลี่ยนจากการใช้กระดาษ (Paperless) สู่ระบบซ่อมบำรุงออนไลน์ ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานและบริหารจัดการการซ่อมบำรุงได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้การทำงานบนช่องทางออนไลน์เพื่อบันทึกและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการซ่อมบำรุง การตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ และตารางการบำรุงรักษาโดยไม่ต้องใช้กระดาษเป็นองค์ประกอบหลัก ทำให้สามารถลดการใช้กระดาษลง และข้อผิดพลาดจากมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบจัดการงานซ่อมบำรุง CMMSฟ แอปซ่อมบำรุง โปรแกรมซ่อมบำรุง ซ่อมโรงงาน ซ่อมเครื่องจักร แผน PM Computerized Maintenance Management System
ภาพที่ 3 : ทดลองใช้งานฟรี 3 เดือน

เดือนสุดท้ายของปี หากพี่ๆสนใจใช้งาน ระบบซ่อมบำรุงออนไลน์จาก FACTORIUM CMMS สามารถสมัครการใช้งานได้ที่ : >>>คลิก<<<<หลังจากนั้นรบกวนพี่ๆ กดเลือกที่บทความออนไลน์นะคะ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้เขียนพัฒนาฝีมือที่ดีต่อไป ขอบพระคุณค่า

ทดลองใช้งานฟรี! 3 เดือน