7 ความสำคัญของซอฟต์แวร์ซ่อมบำรุงที่ควรมีติดไว้ในโรงพยาบาล

ซอฟต์แวร์ซ่อมบำรุง โรงพยาบาล
ภาพ ภาพ 7 ความสำคัญของซอฟต์แวร์ซ่อมบำรุงอาคารที่ควรมีติดไว้ในโรงพยาบาล

งานซ่อมบำรุง ในโรงพยาบาล

ซ่อมบำรุงอาคาร
งานซ่อมบำรุงนั้นเรียกได้ว่ามีบทบาทและความจำเป็นสำหรับภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก ซึ่งโรงพยาบาลเองถือเป็นภาคอุตสาหกรรมที่ให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชน ซึ่งสถานการณ์ในปัจจุบันนี้ คงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในทุกโรงพยาบาลได้มีจำนวนภาระงานที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่กำลังระบาดอย่างหนักและไม่มีทีท่าว่าจะจบลง จึงทำให้โรงพยาบาลต้องมีการรับมือ และเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับผู้ป่วยที่เข้ามาใช้บริการของโรงพยาบาล ทั้งการที่โรงพยาบาลต้องจัดเตรียมพื้นที่สำหรับการรักษา ที่จะต้องพร้อมต่อการใช้งานอยู่ตลอดเวลา

ในส่วนของงานซ่อมบำรุงนั้น เรียกได้าว่าเป็นส่วนที่กว้างมากในโรงพยาบาลทั้งการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า หรือแม้กระทั่งการซ่อมบำรุงเครื่องมือทางการแพทย์ ให้มีความพร้อมการใช้งานและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ถ้าไม่มีการซ่อมบำรุงก็อาจจะทำให้ประสิทธิภาพของเครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้รักษาผู้ป่วยนั้นมีประสิทธิภาพไม่มากพอ แน่นอนว่าโรงพยาบาลอาจจะมีการสำรองไฟฟ้าเมื่อระบบไฟฟ้าเกิดการขัดข้องอาจทำให้มีอันตรายถึงชีวิตผู้ป่วยได้ แน่นอนว่าทุกโรงพยาบาลมีระบบกระแสไฟฟ้ารองรับกรณีฉุกเฉินอยู่แล้ว แต่กรณีไม่คาดฝันนั้นก็สามารถเกิดขึ้นได้ เช่น เรื่องสำรองไฟฟ้าไม่ได้รับงานซ่อมบำรุงที่ดี ก็อาจจะทำให้เครื่องมือทางการแพทย์ที่ต้องใช้ระบบไฟฟ้านั้นไม่สามารถนำมาใช้ช่วยชีวิตผู้ป่วยได้ จึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมให้เครื่องมือทางการแพทย์นั้นพร้อมสำหรับการรักษา

แล้วระบบ CMMS หรือ Computerized Maintenance Management System ซึ่งเป็นระบบบริหาร และจัดการงานซ่อมบำรุงด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ทำไมถึงมีความจำเป็นที่ควรมีติดไว้ในโรงพยาบาล?

ดังนั้นเราจะของอธิบายถึงระบบ CMMS ว่ามีหน้าที่การทำงานที่สำคัญอย่างไรบ้างกับโรงพยาบาล ซึ่งระบบ CMMS หรือ Computerized Maintenance Management System ซึ่งถ้าแปลตรงตัวเลยคือ ระบบบริหารและจัดการงานซ่อมบำรุงด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เป็นระบบ Software ที่ออกแบบมาเพื่อเก็บฐานข้อมูลงานซ่อมทั้งหมดในภายในองค์กร ตั้งแต่ขั้นตอนการออกงานแจ้งซ่อม (Maintenance Notification หรือ MN) ที่มีความสำคัญกับโรงพยาบาลตรงที่เป็นระบบที่จัดเก็บข้อมูลการจัดการ และบริหารงานซ่อมทั้งหมด ดังนั้นระบบนี้จึงช่วยช่างซ่อมทำงานซ่อมอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย Factorium เราเป็นผู้พัฒนาระบบ CMMS ที่สามารถใช้งานผ่านมือถือมาในรูปแบบของแอพพลิเคชั่นที่สะดวกต่อการใช้งาน

ภาพ Factorium CMMS Application ผู้ช่วยงานซ่อมบำรุงโรงพยาบาล

ต้องเข้าใจก่อนว่าในการซ่อมบำรุงอาคาร ในโรงพยาบาล นั้นเป็นสิ่งที่ค่อนข้างใช้เวลามาก และการที่ใช้ระบบแบบเดิมนั้นอาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการรักษาผู้ป่วยที่เข้ามาใช้บริการ
เนื่องจาก การที่เครื่องมือในการรักษาที่จำเป็นต้องใช้ระบบไฟฟ้านั้นจะต้องควบคุมให้พร้อมต่อการใช้งานอยู่ตลอดเวลา เพราะในโรงพยาบาลนั้นอาจจะพบเจอเหตุฉุกเฉินแน่นอนว่าทุกโรงพยาบาลมีระบบกระแสไฟฟ้ารองรับกรณีฉุกเฉินอยู่แล้ว แต่กรณีไม่คาดฝันนั้นก็สามารถเกิดขึ้นได้ เช่น เรื่องสำรองไฟฟ้าไม่ได้รับงานซ่อมบำรุงที่ดี เพราะฉนั้นงานซ่อมบำรุงถือเป็นหนึ่งหัวใจหลักในช่วงวิกฤตนี้ที่จะต้องมีการรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิดให้รอดพ้นจากอาการตั้งแต่ธรรมดาจนถึงโคม่าได้ จึงจำเป็นที่จะต้องใช้ระบบซ่อมบำรุงที่รวดเร็ว สามารถเข้าแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบอาคารให้มีความพร้อมและลดขั้นตอนที่ซับซ้อน

ภาพ ซ่อมบำรุงอาคารในโรงพยาบาล

งานซ่อมบำรุงและ ซ่อมบำรุงอาคาร คือหลักสำคัญของ ทุกภาคอุตสาหกรรม

โรงพยาบาลถือเป็นภาคอุตสาหกรรมที่ให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชน เพราะฉนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการดูแลผู้ป่วย นอกจากบุคลากรทาการแพทย์จะมีความสำคัญแล้ว สิ่งที่สำคัญต่อมาก็คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลผู้ป่วย เช่น ระบบไฟฟ้า ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมาก เนื่องจากเป็นสิ่งที่ให้พลังงานอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อรักษาผู้ป่วย เมื่อระบบไฟฟ้าเกิดการขัดข้องอาจทำให้มีอันตรายถึงชีวิตผู้ป่วยได้ แต่ในกรณีไม่คาดฝันนั้นก็สามารถเกิดขึ้นได้ เช่น เรื่องสำรองไฟฟ้าไม่ได้รับงานซ่อมบำรุงที่ดี เพราะฉนั้นงานซ่อมบำรุงถือเป็นหนึ่งหัวใจหลักในช่วงวิกฤตครั้งนี้ที่จะต้องมีการรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิดจึงมีความจำเป็นต้องมีการใช้เครื่องมือทางการแพทย์ที่ต้องเตรีมความพร้อม
ในกรณีที่ผู้ป่วยอาการหนักอยู่ในขั้นวิกฤต
ที่เกิดเชื้อลงปอดทำให้ ปอดบวมน้ำมาก เนื้อปอดเสียหายมาก แพทย์จำเป็นจะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจและใส่ท่อช่วยหายใจเพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจนในเนื้อปอด ทำให้ปริมาณออกซิเจนในเลือดสูงพอที่จะรักษาปริมาณออกซิเจนในเลือดที่ไปเลี้ยงอวัยวะต่าง ๆ ได้ แต่ในบางกรณีที่เครื่องช่วยหายใจไม่สามารถช่วยชีวิตไว้ได้ก็จำเป็นจะต้องใช้อุปกรณ์พิเศษที่เรียกว่า ECMO (Extracorporeal Membrane Oxygenation) เครื่องช่วยพยุงการทำงานของหัวใจและปอด

ภาพ การทำงานของเครื่อง ECMO ขอบคุณภาพจาก Freepik

ซึ่งทำงานโดยนำเลือดจากร่างกายคนไข้มาฟอก แล้วเติมออกซิเจนเข้าไปก่อนที่จะคืนกลับเข้าไปในร่างกายของคนไข้อีกครั้ง ช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิตให้กับคนไข้ ถ้าโรงพยาบาลไม่มีระบบซ่อมบำรุงอาคารที่มีประสิทธิภาพก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงในเรื่องของการใช้เครื่องมือทางการแพทย์ และอาจจะทำให้เกิดผลกระทบในเรื่องของการรักษาชีวิตของผู้ป่วย ซึ่งแน่นอนว่าในสถานการณ์ในปัจจุบันนี้โรงพยาบาลจำเป็นที่จะต้องรองรับผู้ป่วยติดเชื้อซึ่งการดูแลนั้นแตกต่างกันไปตามอาการ รวมไปถึงดูแลผู้ป่วยในกรณีอื่นๆ ดังนั้นการมีระบบซ่อมบำรุงอาคารไว้จึงเป็นการเตรียมความพร้อมให้อุปกรณ์ที่ใช้ภายในมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดี

ระบบซ่อมบำรุง FACTORIUM CMMS

ระบบ CMMS : Computerized Maintenance Management System หรือ E-Maintenance ที่หลายๆคนคงคุ้นกันเป็นอย่างดีซึ่งคือระบบบริหารและจัดการงานซ่อมบำรุงด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หรือ ระบบบริหารจัดการซ่อมบำรุงออนไลน์ E-Maintenance นั้นเหมาะสำหรับทุกภาคอุตสาหกรรมซึ่งควรมีติดไว้ในโรงงาน โดยที่ทาง Factorium ของเราได้ออกแบบและพัฒนาระบบบริหารงานซ่อมบำรุงที่ได้ออกแบบมาเพื่อเก็บฐานข้อมูลงานซ่อมทั้งหมดในองค์กร ในธุรกิจอุตสาหกรรมมีการใช้งานเพื่อควบคุมต้นทุนในการผลิตและเพิ่มประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรและ ระบบไฟฟ้าที่ในโรงพยาบาลจำเป็นที่จะต้องทำให้เครื่องมือทางการแพทย์มีความขัดข้องให้น้อยที่สุด

ระบบซ่อมบำรุงของ Factorium CMMS นั้นเปรียบเสมือนผู้ช่วยสำหรับโรงงานอุตสาหรรม ภาคธุรกิจ งานบริหารงานซ่อมบำรุงและการวางแผนงาน PM (Preventive Maintenance) เป็นสิ่งสำคัญ เราจึงพัฒนาระบบ CMMS หรือ E-Maintenance ซึ่งพัฒนาระบบซอฟต์แวร์โดยผู้เชี่ยวชาญ ด้านมาตรฐานอุตสาหกรรมและทีมวิศวกรคอมพิวเตอร์ ซึ่งอยู่ในรูปแบบ CMMS Application เพื่อให้ได้ซอฟต์แวร์ซ่อมบำรุงที่ครอบคลุมและสะดวกต่อการใช้งาน ที่สามารถทำงานผ่านมือถือ ช่วยให้การทำงานโรงพยาบาลที่มีภาระงานงานมากสามารถสั่งการผ่านระบบ เราจะขอพาทุกท่านไปดูหน้าที่หลักๆของ Factorium CMMS ในงานซ่อมบำรุงอาคารในโรงพยาบาล ว่าจะเป็นผู้ช่วยสำคัญของโรงพยาบาลอย่างไรบ้าง

ภาพ หน้าที่ของ CMMS ในงานซ่อมบำรุงอาคาร

8 หน้าที่หลักของ Factourim CMMS ในงานซ่อมบำรุงอาคารในโรงพยาบาล
1. ทำการดูแล ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรภายในโรงพยาบาลทุกชนิดให้มีสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
2. ประสานงานช่างภายนอกในกรณีที่มีการจัดจ้างมา และบันทึกการทำงานและเวลาทำงานตามจริง รวมทั้งการเปลี่ยน ก๊าซทางการแพทย์
3. ปฏิบัติงานบํารุงรักษาและจดบันทึกผล การปฏิบัติงานบํารุงรักษาอุปกรณ์ ตามที่กำหนด หรือการทำ PM นั้นเอง
4. ดําเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของอุปกรณ์ทั่วไป หรือส่วนประกอบทั่วไปในระบบไฟฟ้า
5. ติดตั้งอุปกรณ์พื้นฐานในระบบไฟฟ้า
6. ศึกษางานบํารุงรักษาต่างๆ รวมไปถึงระบบไฟฟ้า ให้เข้าใจอย่างและแม่นยำ
7. จัดการสภาพสิ่งแวดล้อม อาคาร สถานที่ ดูแลซ่อมแซ่มให้สะอาด ปลอดภัย แก่ผู้ปฎิบัติงานและผู้มาใช้บริการ และให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน อยู่เสมอ เช่น ระบบน้ำประปา ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ รวมถึงสิ่งที่อาจทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยภายในอาคาร
8. เขียนใบรายงานการซ่อม เอกสารประกอบงานซ่อมและเอกสารใช้จ่ายต่างๆ ให้ครบถ้วนเพื่อส่งให้ Admin ภายในวันที่กำหนด

ภาพ Factorium CMMS ที่โรงพยาบาลควรมี

7 หลักความสำคัญของ Factorium CMMS ที่โรงพยาบาลควรมี

1. สามารถทำงานและอนุมัติงานได้รวดเร็ว
เมื่อทีมงานในแผนกอื่นๆ พบจุดชำรุดหรือเสียหายภายในโรงพยาบาล สามารถแจ้งเรื่องงานซ่อมได้ทันทีและมีการอนุมัติและจ่ายงานซ่อมได้ทันทีโดยไม่ต้องรอเอกสาร

2. มีระบบส่งงานซ่อมภายนอก
และมีระบบรับงานซ่อมจากภายนอกเพื่อยื่นยันการซ่อมสามารถบันทึกไฟล์เอกสารเข้าระบบได้ทันทีผ่านโทรศัพท์มือถือ เพื่อความสะดวกและลดอาการลืมในการอัพเดทข้อมูลซ่อม

3. มีระบบการจัดแจงการทำงานที่ดี
สามารถแบ่งพื้นที่ของอุปกรณ์ที่ต้องซ่อมบำรุงและการทำงานของช่างซ่อมบำรุงได้ เพื่อไม่ให้มีการทำงานที่ทับซ้อนและมีความแม่นยำในการปฏิบัติการมากยิ่งขึ้น การแบ่งเป็นโซนและอุปกรณ์ภายในโซนนั้นทีอะไรบ้าง เช่น โซน BIOMEDICAL ENGNEERING มีอุปกรณ์ในโซนคือ Monitor/Controller, Oxygen,Nitrous Oxide Analyzer, Air Tank (ถังลม) เป็นต้น

4. มีระบบบันทึกข้อมูล
เมื่อทำการซ่อมเสร็จทุกครั้งจะมีการจัดเก็บข้อมูลให้แบบอัตโนมัติสามารถบันทึกข้อมูลงานซ่อมบำรุงได้ง่ายและสะดวก

5. มีระบบการจ่ายงาน
มีระบบการจ่ายงานที่ชัดเจนสามารถจ่ายงานผ่านมือถือได้ทันทีพร้อมกับสามารถทำการตรวจเช็คข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ (Real time) ซึ่งสามารถทำให้ประหยัดเวลา

6. มีระบบการแจ้งเตือน
มีการติดตามสถานะการทำงานเพื่อลดปัญหางานตกหล่นและล่าช้ามีระบบการแจ้งเตือนแบบ Realtime เพื่อให้การประสานงานทันท่วงที

7. มีระบบสรุปการทำงาน
มีการโชว์ข้อมูลต่างๆผ่าน Dashboard แสดงผลอย่างชัดเจนสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้

ภาพ การซ่อมบำรุงอาคารโรงพยาบาล

ภาคอุตสาหกรรมซึ่งโรงพยาบาลถือเป็นภาคอุตสาหกรรมที่สำคัญในการบริการทางการแพทย์ หากโรงพยาบาลขาดระบบบริหารงานซ่อมบำรุงอาคาร ที่มีประสิทธิภาพไปก็จะทำให้
การดำเนินการรักษานั้นหยุดชะงักลง และสิ่งที่ตามต่อมาเชื่อได้ว่าผลกระทบนั้นจะแผ่ขยายออกเป็นวงกว้าง ดังนั้นการมีระบบซ่อมบำรุงอาคารที่ที่มีประสิทธิภาพ จะสามารถช่วยให้อุตสาหกรรมทั้งขนาดเล็กไปจนถึงภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ที่จะมาช่วยให้ลดภาระงานส่งผลทำให้องค์กรสามารถมีเวลาที่จะบริหารงานส่วนอื่น  ๆ ซึ่งการมีเวลาในการบริหารส่วนอื่น ๆ เพิ่มนี้ก็จะสามารถทำให้องค์กรมีการเจริญเติบโตที่สูงขึ้น เพราะงานในภาคอุตสาหกรรมนั้นมีหลายส่วนที่อาจจะใช้เวลาในการบริหารที่นาน จะดีกว่าหรือไม่ถ้ามีสิ่งที่เข้ามาช่วยให้อุตสาหกรรมนั้นประหยัดเวลา และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถอ่านบทความอย่างละเอียดได้ที่ ความสำคัญของระบบ CMMS ในงานซ่อมบำรุง – Factorium

Website: https://factorium.tech/
Facebook: https://www.facebook.com/factorium.tech
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCAHWs01GOZJ2_8gehIsdGpw