AI ในอุตสาหกรรม นำมาใช้ประโยชน์ในกระบวนการผลิตอย่างไรได้บ้าง?

เครื่องจักรโรงงาน ระบบจัดการงานซ่อมบำรุง CMMS แอปซ่อมบำรุง โปรแกรมซ่อมบำรุง ซ่อมโรงงาน ซ่อมเครื่องจักร แผน PM Computerized Maintenance Management Systemระบบจัดการงานซ่อมบำรุง CMMSฟ แอปซ่อมบำรุง โปรแกรมซ่อมบำรุง ซ่อมโรงงาน ซ่อมเครื่องจักร แผน PM Computerized Maintenance Management System Sottware ระบบซ่อมบำรุงออนไลน์ AI

AI ในอุตสาหกรรม ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถของอุตสาหกรรมให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน ท่ามกลางเทคโนโลยีก้าวหน้าอย่าง AI (Artificial Intelligence) กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว

การประยุกต์ใช้ AI ในอุตสาหกรรม

การประยุกต์ใช้ AI ในอุตสาหกรรม

AI ในอุตสาหกรรม เป็นเทคโนโลยีที่สามารถจำลองและจัดการกับข้อมูลได้อย่างประณีต ซึ่งทำให้มีการใช้งานและการประมวลผลข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการเรียนรู้และปรับปรุงตนเองได้อย่างต่อเนื่อง

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ AI ในอุตสาหกรรมได้แก่

1. การผลิตและการจัดการโรงงาน

AI สามารถช่วยในกระบวนการผลิตและการจัดการโรงงานได้หลากหลายด้าน เช่น การใช้ระบบรถยนต์อัตโนมัติในการขนส่งวัตถุดิบ การใช้หุ่นยนต์ในกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มความเร็วและความแม่นยำในการทำงาน รวมถึงการใช้ AI ในการจัดการคลังสินค้าและสต็อกสินค้า เพื่อความสะดวกและประสิทธิภาพในการจัดการ

2. การสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์

AI เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการช่วยในกระบวนการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์และสร้างแบบจำลองทดลอง (prototype) ที่มีความแม่นยำและประสิทธิภาพสูง ทำให้สามารถลดเวลาและค่าใช้จ่ายในกระบวนการวิจัยและพัฒนาได้

3. การบริการลูกค้า

AI สามารถช่วยในการปรับปรุงคุณภาพการบริการลูกค้าได้ โดยใช้ Chatbot หรือระบบที่สามารถตอบคำถามและให้คำแนะนำต่างๆ ให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ทำให้สามารถลดเวลาในการตอบสนองและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ

AI ในอุตสาหกรรมสามารถช่วยลดต้นทุนได้ จริงหรือ?

ช่วยลดต้นทุนได้จริงหรือ?

สามารถช่วยลดต้นทุนได้โดยการประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ พัฒนากระบวนการการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน ปรับปรุงความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ และปรับปรุงคุณภาพและความถูกต้องของผลิตภัณฑ์

ยกตัวอย่างเช่น บริษัท ไทยรับเบอร์ริต้า (Thai RUBBERtire Co., Ltd) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตยางรถยนต์ชื่อดังในประเทศไทย เป็นบริษัทที่มีการใช้หุ่นยนต์ในกระบวนการผลิตของตน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความถูกต้องของการผลิต หุ่นยนต์ที่ใช้งานในบริษัทนี้ได้รับการโปรแกรมให้ทำงานอย่างแม่นยำและเร็วขึ้น ทำให้สามารถผลิตยางรถยนต์ให้มีคุณภาพสูง และลดการขาดตกบกพร่องในกระบวนการผลิต

เพราะการประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมไม่เพียงแค่ช่วยลดความเสี่ยงในการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพ แต่ยังช่วยลดต้นทุนในการผลิตอีกด้วย หุ่นยนต์สามารถทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่จำเป็นต้องมีการพักผ่อน และสามารถทำงานในสภาวะที่อันตรายได้ เช่น ในสภาวะที่มีความร้อนสูง หรือสภาวะที่มีสารเคมีอันตราย

ไม่เพียงแค่ประเทศไทยเท่านั้น ที่เริ่มนำ AI เข้ามาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต

หลายประเทศเริ่มใช้ AI

ยังมีบริษัทหลายแห่งในโลก ที่ใช้เทคโนโลยี AI ร่วมกับอุตสาหกรรมการผลิต เช่น

 • Toyota: ใช้ AI เพื่อพัฒนาระบบรถยนต์อัจฉริยะและกระบวนการผลิตในโรงงาน
 • Siemens: ใช้ AI เพื่อควบคุมและปรับปรุงกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมอุตสาหกรรม 4.0
 • IBM: ให้บริการโซลูชัน AI ในหลายอุตสาหกรรม เช่น การขนส่งและโลจิสติกส์
 • Amazon: ใช้ AI ในการจัดการคลังสินค้าและกระบวนการส่งสินค้า
 • Google: ใช้ AI เพื่อปรับปรุงการผลิตและการบริการในหลายภาคส่วน เช่น การผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
 • General Electric (GE): ใช้ AI เพื่อควบคุมและปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงงาน
 • Nvidia: ให้บริการเทคโนโลยี AI ในการควบคุมและจัดการกระบวนการผลิตในหลายภาคส่วน

นอกจากนี้ยังมีบริษัทอื่นๆ อีกมากที่ใช้เทคโนโลยี AI เพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตและบริการในอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมถึงบริษัทในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเองที่นำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ด้วย

ซึ่งในปี 2024 นี้เอง ได้มี 5 เทรนด์การใช้ AI ในอุตสาหกรรม ติดอันดับดังนี้..

5 เทรนด์ที่นิยมในปี 2024
 • Artificial Intelligence (AI) และ Machine Learning (ML) เป็น Generative AI ที่เข้ามาช่วยพัฒนาระบบของหุ่นยนต์ โดยช่วยลด Downtime ของการผลิตสินค้าที่อาจหยุดชะงักได้
 • Collaborative Robots (Cobots) เป็นเทคโนโลยี ที่ช่วยให้สามารถทำงานร่วมกับมนุษย์ได้โดยปลอดภัย อาจมีการใช้เซ็นเซอร์ หรือระบบตรวจจับเพื่อป้องกันการชนกับมนุษย์
 • Mobile Manipulators (MoMas) เป็นการผสมผสานเทคโนโลยีของแขนกลและหุ่นยนต์เข้าไว้ด้วยกัน ทำให้สามารถทำงาน ในสภาพแวดล้อมต่างๆ ร่วมกับมนุษย์ได้ดี
 • Digital Twins เทคโนโลยีนี้ช่วยให้โรงงานสามารถทดสอบ และช่วยคาดการณ์ผลลัพธ์ของการทำงานได้แม่นยำขึ้น
 • Humanoid Robots เป็นหุ่นยนต์ที่มีรูปร่างคล้ายคลึงกับมนุษย์ สามารถทำงานในสภาพแวดล้อมเดียวกับมนุษย์ได้ ทั้งในส่วนของโรงงานและสายการผลิตต่างๆ

ทั้งนี้การใช้งานระบบการทำงานอัตโนมัติด้วย AI ช่วยลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน เพราะ AI สามารถทำงานตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์โดยไม่ต้องพักผ่อน มีความแม่นยำและประสิทธิภาพสูง

ดังนั้น การนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในด้านอุตสาหกรรมมีผลดีต่อการเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจในระยะยาว รวมถึงช่วยเสริมสร้างความยั่งยืนของธุรกิจในยุคอุตสาหกรรม 4.0 อย่างแท้จริง

สุดท้ายนี้จะเห็นได้ว่า เทคโนโลยีอัจฉริยะ เป็นแนวคิดใหม่ที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน การจัดการแบบดั้งเดิมอาจไม่เพียงพอต่อความซับซ้อนและความต้องการของอุตสาหกรรมในยุคปัจจุบัน ด้วย Smart Facility Management เราสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน ลดการสูญเสียทรัพยากร และเพิ่มความปลอดภัยให้กับสถานที่ทำงาน

โดยเฉพาะในประเทศไทยที่ยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก ทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคที่อยู่อาศัย หรือธุรกิจอื่นๆ การใช้เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตเพื่อควบคุมและจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานจะช่วยลดต้นทุนในการดูแลรักษาและบำรุงรักษาอาคาร ลดการสูญเสียทรัพยากร และเพิ่มความปลอดภัยให้กับพนักงานและผู้ใช้งาน

สแกน Qr Code เพื่อใช้งานฟรี 3 เดือนได้ทันที

เรามีทีมออกแบบรวมถึงติดตามประสบการณ์การใช้งานของลูกค้า โดยร่วมพัฒนาการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดทุกครั้งที่มีการใช้งาน  (อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://factorium.tech/article-june-facility/) เพราะ เป้าหมายของเรา คือ การได้เป็นหนึ่งตัวช่วยสำคัญที่ทำให้ลูกค้าของเราสามารถวางแผนและทำงานด้าน Preventive Maintenance ได้ง่ายขึ้น ดีขึ้น 100% เครื่องจักรทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ลด Downtime ของเครื่องจักร ช่วยให้ทีมซ่อมบำรุงทำงานได้ง่าย Happy มากขึ้น กดเพื่อทดลองใช้งานฟรี! 3 เดือนได้เลยค่ะ

ทดลองใช้งานฟรี! 3 เดือน

Website: https://factorium.tech/
Facebook: https://www.facebook.com/factorium.tech
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCAHWs01GOZJ2_8gehIsdGpw