ดูแลเครื่องจักรในหน้าร้อนอย่างไร? ให้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

เครื่องจักรโรงงาน ระบบจัดการงานซ่อมบำรุง CMMS แอปซ่อมบำรุง โปรแกรมซ่อมบำรุง ซ่อมโรงงาน ซ่อมเครื่องจักร แผน PM Computerized Maintenance Management Systemระบบจัดการงานซ่อมบำรุง CMMSฟ แอปซ่อมบำรุง โปรแกรมซ่อมบำรุง ซ่อมโรงงาน ซ่อมเครื่องจักร แผน PM Computerized Maintenance Management System Sottware ระบบซ่อมบำรุงออนไลน์ AI มอเตอร์เครื่องจักร ตลับลูกปืน ดูแลเครื่องจักร เครื่องจักรในหน้าร้อน

การเตรียมความพร้อมรับมือกับ เครื่องจักรในหน้าร้อน ของโรงงานอุตสาหกรรมเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งประกอบด้วย การตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ การเตรียมอะไหล่ที่จำเป็นไว้ล่วงหน้า และการฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้และทักษะในการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ลดความเสียหาย และดำเนินการผลิตต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง

อาการและสาเหตุของ เครื่องจักรในหน้าร้อน คืออะไร?

เครื่องจักรหน้าในร้อนมักเกิดจากการสึกหรอของชิ้นส่วนภายใน ทำให้เกิดการเสียดสีและความร้อนสูง หรืออาจเกิดจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง เช่น การใช้งานเกินกำลัง หรือการขาดการบำรุงรักษาที่เหมาะสม

ปัญหา เครื่องจักรในหน้าร้อน ที่พบบ่อย

ปัญหาเครื่องจักรในหน้าร้อนที่พบบ่อย

ปัญหาความร้อนสูง: อุณหภูมิที่สูงขึ้นในช่วงหน้าร้อนสามารถทำให้เครื่องจักรมีความร้อนสูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้ชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องจักรเสียหายหรือทำงานได้ไม่ปกติ

อุณหภูมิที่สูงขึ้นในช่วงหน้าร้อนอาจส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ กับเครื่องจักร เช่น:

 • การลดลงของประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรในหน้าร้อน เนื่องจากชิ้นส่วนต่างๆ ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ
 • ความเสียหายของชิ้นส่วนภายในเครื่องจักร เช่น การสึกหรอหรือการเสื่อมสภาพเร็วขึ้น
 • ปัญหาการหล่อลื่นที่ไม่เพียงพอ ส่งผลให้ชิ้นส่วนเกิดความร้อนสูงขึ้น
 • การเกิดความเสียหายของระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ภายในเครื่องจักร

ปัญหาการหล่อลื่น: เมื่อเครื่องจักรต้องทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีความร้อนสูง น้ำมันหล่อลื่นก็อาจจะสูญเสียคุณสมบัติการหล่อลื่นไปได้ ซึ่งจะส่งผลให้ชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวสีกันมากขึ้น และอาจเกิดความเสียหายตามมาได้

นอกจากนี้เมื่อน้ำมันหล่อลื่นถูกความร้อนสูง จะทำให้น้ำมันเสื่อมสภาพลงไป โดยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี เช่น การสลายตัวของสารเติมแต่ง หรือการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน ซึ่งจะทำให้น้ำมันหล่อลื่นสูญเสียคุณสมบัติการหล่อลื่น ความหนืด และความสามารถในการป้องกันการสึกหรอ

ผลกระทบที่ตามมาของ เครื่องจักรในหน้าร้อน

เมื่อน้ำมันหล่อลื่นสูญเสียคุณสมบัติ จะส่งผลให้ชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวขัดสีกันมากขึ้น ทำให้เกิดความร้อนและการสึกหรอของชิ้นส่วนเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจนำไปสู่ความเสียหายของเครื่องจักรในที่สุด

ปัญหาการระบายความร้อน: ในช่วงหน้าร้อน อุณหภูมิโดยรอบจะสูงขึ้น ทำให้ระบบระบายความร้อนของเครื่องจักรไม่สามารถระบายความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากอุณหภูมิของอากาศรอบๆ เครื่องจักรก็สูงตามไปด้วย ส่งผลให้ความร้อนสะสมในเครื่องจักรมากขึ้น และอาจส่งผลให้เครื่องจักรเกิดความเสียหายหรือไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อเครื่องจักรมีความร้อนสะสมมากขึ้น จะส่งผลกระทบต่อการทำงานของเครื่องจักรในหลายด้าน

 • 1. ลดประสิทธิภาพการทำงาน – เครื่องจักรจะทำงานได้ช้าลง และอาจเกิดข้อผิดพลาดในการทำงาน
 • 2. เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดความเสียหาย – ความร้อนสะสมอาจทำให้ชิ้นส่วนของเครื่องจักรเสื่อมสภาพเร็วขึ้น และเกิดความเสียหายได้ง่ายขึ้น
 • 3. เพิ่มต้นทุนการดำเนินงาน – ต้องมีการซ่อมบำรุงหรือเปลี่ยนอะไหล่บ่อยขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อต้นทุนการผลิต

ดังนั้น การแก้ไขปัญหาการระบายความร้อนของเครื่องจักรจึงเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อให้เครื่องจักรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

วิธีรับมือกับปัญหา เครื่องจักรในหน้าร้อน

วิธีรับมือกับปัญหาเครื่องจักรในหน้าร้อน

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความร้อนสูงที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องจักรในช่วงฤดูร้อน มีแนวทางดังนี้:

 1. ติดตั้งระบบระบายความร้อนที่มีประสิทธิภาพ เช่น พัดลมระบายความร้อน หรือระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ เพื่อช่วยลดอุณหภูมิภายในเครื่องจักร
 2. ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ชิ้นส่วนต่างๆ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงจากความร้อนสูง
 3. ใช้น้ำมันหล่อลื่นที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพเร็วขึ้นของชิ้นส่วนภายในเครื่องจักร
 4. ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับและควบคุมอุณหภูมิ เพื่อให้สามารถตรวจสอบและควบคุมอุณหภูมิของเครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. ปรับสภาพแวดล้อมรอบเครื่องจักรให้เหมาะสม เช่น การใช้ฉนวนกันความร้อน หรือการปรับระบบระบายอากาศ

ควรดำเนินการอย่างไรเมื่อเครื่องจักรมีความร้อนสะสมสูง?

 • ลดภาระการทำงานของเครื่องจักร หรือหยุดการทำงานชั่วคราวเพื่อให้เครื่องจักรลดความร้อน
 • ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่ส่งผลให้เครื่องจักรมีความร้อนสะสม เช่น ระบบระบายความร้อนที่ไม่เพียงพอ
 • พิจารณาติดตั้งระบบตรวจสอบและควบคุมอุณหภูมิของเครื่องจักรอัตโนมัติ

วิธีป้องกันปัญหาการหล่อลื่นในขณะที่อากาศมีความร้อนสูง

วิธีป้องกันปัญหาเรื่องการหล่อลื่นในงันที่อากาศร้อนสูง
 • เลือกใช้น้ำมันหล่อลื่นที่มีคุณสมบัติทนความร้อนสูง เช่น น้ำมันสังเคราะห์ หรือน้ำมันที่มีจุดวาบไฟสูง
 • ติดตั้งระบบระบายความร้อนที่ดี เพื่อลดอุณหภูมิของน้ำมันหล่อลื่น
 • ทำการตรวจสอบและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่นตามระยะเวลาที่กำหนด
 • ใช้ระบบเฝ้าระวังและตรวจสอบสภาพน้ำมันหล่อลื่นอย่างสม่ำเสมอ

โรงงานอุตสาหกรรมควรเตรียมความพร้อมอย่างไร หากพบปัญหา เครื่องจักรในหน้าร้อน

เครื่องจักรโรงงาน ระบบจัดการงานซ่อมบำรุง CMMS แอปซ่อมบำรุง โปรแกรมซ่อมบำรุง ซ่อมโรงงาน ซ่อมเครื่องจักร แผน PM Computerized Maintenance Management Systemระบบจัดการงานซ่อมบำรุง CMMSฟ แอปซ่อมบำรุง โปรแกรมซ่อมบำรุง ซ่อมโรงงาน ซ่อมเครื่องจักร แผน PM Computerized Maintenance Management System Sottware ระบบซ่อมบำรุงออนไลน์ AI มอเตอร์เครื่องจักร ตลับลูกปืน ดูแลเครื่องจักร เครื่องจักรในหน้าร้อน
โรงงานอุตสาหกรรมควรรับมืออย่างไรดี?

ในโรงงานอุตสาหกรรม การเตรียมความพร้อมรับมือกับปัญหาเครื่องจักรในหน้าร้อนเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้การผลิตสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีแนวทางในการเตรียมความพร้อมดังนี้

การตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ

การตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา เครื่องจักรหน้าในร้อน ซึ่งอาจเกิดจากการสึกหรอของชิ้นส่วน หรือการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง โดยควรมีการตรวจเช็คและเปลี่ยนอะไหล่ที่สึกหรอตามระยะเวลาที่กำหนด

การเตรียมอะไหล่ที่จำเป็นไว้ล่วงหน้า

ากเกิดปัญหา เครื่องจักรในหน้าร้อนขึ้น การมีอะไหล่ที่จำเป็นไว้ล่วงหน้าจะช่วยให้สามารถซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยลดความเสียหายและสามารถดำเนินการผลิตต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง

การฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้และทักษะในการแก้ไขปัญหา

นอกจากการเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์แล้ว การฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้และทักษะในการแก้ไขปัญหาเครื่องจักรก็เป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้พนักงานสามารถตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

สแกน Qr Code เพื่อใช้งานฟรี 3 เดือนได้ทันที

ทำไม FACTORIUM CMMS จึงเหมาะสำหรับการดูแลเครื่องจักรในช่วงฤดูร้อน?

ในช่วงฤดูร้อน เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ มักจะทำงานหนักมากขึ้น เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้เครื่องจักรเกิดความเสียหายหรือเกิดปัญหาการทำงานได้ง่าย ดังนั้น การดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องจักรจึงเป็นสิ่งสำคัญมากในช่วงนี้ FACTORIUM CMMS จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ เพราะเป็นระบบซ่อมบำรุงออนไลน์ที่ช่วยให้การดูแลรักษาเครื่องจักรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และยังช่วยลดต้นทุนในการดำเนินงานอีกด้วย

ระบบซ่อมบำรุงออนไลน์ FACTORIUM CMMS มีประโยชน์อย่างไร?

ระบบ FACTORIUM CMMS เป็นระบบจัดการและวางแผนการซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องจักรแบบออนไลน์ ที่ช่วยให้การดูแลรักษาเครื่องจักรเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีประโยชน์หลักๆ ดังนี้:

 • ช่วยให้สามารถวางแผนการซ่อมบำรุงได้อย่างมีระบบ ทำให้สามารถป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นล่วงหน้าได้
 • ช่วยให้ติดตามสถานะและประวัติการซ่อมบำรุงของเครื่องจักรได้ง่าย
 • ช่วยลดต้นทุนในการดำเนินงาน เนื่องจากสามารถวางแผนการซ่อมบำรุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักร และลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อน

แค่เปิดใจ ก็เปลี่ยนทุกอย่างได้ เพราะ FACTORIUM CMMS คือระบบซ่อมบำรุงออนไลน์ที่ช่วยให้สามารถวางแผนการซ่อมบำรุงมอเตอร์เครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบำรุงรักษา ลดต้นทุน และเพิ่มความน่าเชื่อถือและความพร้อมใช้งานของเครื่องจักร

เรามีทีมออกแบบรวมถึงติดตามประสบการณ์การใช้งานของลูกค้า โดยร่วมพัฒนาการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดทุกครั้งที่มีการใช้งาน  (อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://factorium.tech/article-june-facility/) เพราะ เป้าหมายของเรา คือ การได้เป็นหนึ่งตัวช่วยสำคัญที่ทำให้ลูกค้าของเราสามารถวางแผนและทำงานด้าน Preventive Maintenance ได้ง่ายขึ้น ดีขึ้น 100% เครื่องจักรทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ลด Downtime ของเครื่องจักร ช่วยให้ทีมซ่อมบำรุงทำงานได้ง่าย Happy มากขึ้น กดเพื่อทดลองใช้งานฟรี! 3 เดือนได้เลยค่ะ

Website: https://factorium.tech/
Facebook: https://www.facebook.com/factorium.tech
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCAHWs01GOZJ2_8gehIsdGpw