เพิ่มขีดความสามารถให้ อุตสาหกรรมการผลิต ด้วยระบบซ่อมบำรุงออนไลน์ทำได้จริงหรือ?

เครื่องจักรโรงงาน ระบบจัดการงานซ่อมบำรุง CMMS แอปซ่อมบำรุง โปรแกรมซ่อมบำรุง ซ่อมโรงงาน ซ่อมเครื่องจักร แผน PM Computerized Maintenance Management Systemระบบจัดการงานซ่อมบำรุง CMMSฟ แอปซ่อมบำรุง โปรแกรมซ่อมบำรุง ซ่อมโรงงาน ซ่อมเครื่องจักร แผน PM Computerized Maintenance Management System Sottware ระบบซ่อมบำรุงออนไลน์ AI มอเตอร์เครื่องจักร ตลับลูกปืน ดูแลเครื่องจักร อุตสาหกรรมการผลิต

อุตสาหกรรมการผลิต เป็นหนึ่งในภาคส่วนที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้องค์กรสามารถเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ทำไมการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานจึงมีความสำคัญสำหรับ อุตสาหกรรมการผลิต ?

เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนเป็นสิ่งที่ต้องเพิ่มความยืดหยุ่น

การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานจะช่วยให้องค์กรสามารถเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาและเติบโตของอุตสาหกรรมการผลิต

แนวทางที่สำคัญ ได้แก่ การปรับปรุงกระบวนการผลิต การลดของเสีย การเพิ่มความยืดหยุ่นในการผลิต การพัฒนาทักษะและความสามารถของพนักงาน และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงาน

ความสำคัญของการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในอุตสาหกรรมการผลิต มีอะไรบ้าง?

การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในอุตสาหกรรมการผลิตมีความสำคัญหลายประการ ดังนี้:

 • 1. เพิ่มผลผลิต – การปรับปรุงกระบวนการผลิต ลดของเสีย และเพิ่มความยืดหยุ่นในการผลิต จะช่วยให้องค์กรสามารถเพิ่มปริมาณการผลิตได้มากขึ้น
 • 2. ลดต้นทุน – การลดของเสีย การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการปรับปรุงกระบวนการผลิต จะช่วยให้องค์กรสามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้
 • 3. เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน – เมื่อองค์กรสามารถเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนได้ จะช่วยให้องค์กรสามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • 4. ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น – การเพิ่มความยืดหยุ่นในการผลิต จะช่วยให้องค์กรสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและตรงตามความต้องการ
 • 5. เพิ่มความพึงพอใจของพนักงาน – การปรับปรุงกระบวนการทำงานและสภาพแวดล้อมการทำงาน จะช่วยให้พนักงานมีความสุขและมีความผูกพันต่อองค์กรมากขึ้น

จะก้าวสู่ อุตสาหกรรมการผลิต ที่มีประสิทธิภาพได้อย่างไร?

จะก้าวสู่ อุตสาหกรรมการผลิต ที่มีประสิทธิภาพได้อย่างไร?

อุตสาหกรรมการผลิต ได้ก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำในการผลิต ลดต้นทุน และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

หนึ่งในเทคโนโลยีสำคัญที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมการผลิต 4.0 คือ การเชื่อมต่อระหว่างเครื่องจักร (Industrial Internet of Things – IIoT) ซึ่งช่วยให้สามารถเก็บข้อมูลและติดตามสถานะของเครื่องจักรได้อย่างต่อเนื่อง นำไปสู่การวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence – AI) และ การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) ก็เป็นอีกเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต เช่น การพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า การวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ และการตรวจจับข้อบกพร่องในกระบวนการผลิต

รวมถึง ระบบซ่อมบำรุงออนไลน์ FACTORIUM CMMS เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะ ช่วยลดความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของการผลิต ด้วยการติดตามสถานะเครื่องจักรแบบเรียลไทม์และการวางแผนการซ่อมบำรุงล่วงหน้า

แนวทางการนำเทคโนโลยีมาใช้ใน อุตสาหกรรมการผลิต 4.0

การนำเทคโนโลยีมาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต 4.0 อย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องมีการวางแผนและการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งอาจรวมถึง:

 • การวิเคราะห์และระบุความต้องการของกระบวนการผลิตที่จะนำเทคโนโลยีมาใช้
 • การจัดทำแผนการนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างเป็นขั้นตอน
 • การพัฒนาทักษะของพนักงานให้สอดคล้องกับการใช้เทคโนโลยีใหม่
 • การติดตามและปรับปรุงการใช้เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตามการบริหารจัดการเครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงงานจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น ระบบซ่อมบำรุงออนไลน์ FACTORIUM CMMS เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากการเติบโตและความไว้วางใจที่ได้รับจากลูกค้า ทำให้ FACTORIUM CMMS ระบบซ่อมบำรุงออนไลน์ ไม่หยุดพัฒนา

ในโลกของการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมการผลิตแล้ว ระบบซ่อมบำรุงออนไลน์ จาก FACTORIUM CMMS ได้กลายเป็นเครื่องมือที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้ใช้งาน

ความไว้วางใจจากลูกค้าที่ส่งผลต่อการพัฒนา FACTORIUM CMMS

ความไว้วางใจจากลูกค้าที่ส่งผลต่อการพัฒนา FACTORIUM CMMS

จากการที่ FACTORIUM CMMS ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าในอุตสาหกรรมการผลิต ทำให้เรามุ่งมั่นพัฒนาระบบให้มีความสมบูรณ์และครอบคลุมการใช้งานมากขึ้น ไม่เพียงแค่ในอุตสาหกรรมการผลิตเท่านั้น แต่ยังขยายไปสู่อุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีความต้องการใช้งานระบบบำรุงรักษาเช่นกัน เช่น

 • ซ่อมบำรุงอาคาร – ระบบ FACTORIUM CMMS สามารถจัดการและติดตามงานซ่อมบำรุงอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ซ่อมบำรุงมหาวิทยาลัย – ระบบ FACTORIUM CMMS ช่วยให้การบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงในมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างราบรื่น
 • ซ่อมบำรุงสวนน้ำ – ระบบ FACTORIUM CMMS สามารถช่วยจัดการและติดตามงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในสวนน้ำได้เป็นอย่างดี
 • อุตสาหกรรมกล่องบรรจุภัณฑ์, กระดาษ, พลาสติก, ขวดแก้ว – FACTORIUM CMMS จะช่วยสร้างความมั่นใจให้โรงงานของคุณได้ทันที เพราะเราสามารถตรวจสอบเครื่องจักร วางแผนงาน PM และเรียกดูข้อมูลการซ่อมบำรุงต่างๆจากช่างเพื่อตรวจสอบได้ทันที
 • อุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า, พลังงาน, ประปา – สามารถวางแผนงานซ่อมบำรุงมอเตอร์ และอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

ระบบ FACTORIUM CMMS ที่ตอบโจทย์มากกว่า 1 อุตสาหกรรม

ด้วยความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับแต่งระบบให้เข้ากับความต้องการของลูกค้า ทำให้ FACTORIUM CMMS กลายเป็นระบบที่ตอบโจทย์ได้มากกว่า 1 อุตสาหกรรม นอกจากอุตสาหกรรมการผลิตแล้ว ยังสามารถนำไปใช้ในงานซ่อมบำรุงอาคาร มหาวิทยาลัย และสวนน้ำ ซึ่งต้องการระบบที่สามารถจัดการและติดตามงานซ่อมบำรุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความไว้วางใจและการตอบรับที่ดีจากลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม ทำให้ FACTORIUM CMMS ไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาและปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้นเรื่อยๆ

มากกว่าการทำงาน PM 100%  ระบบซ่อมบำรุง Factorium CMMS ยังร่วมพัฒนากับทีมวิศวกรมากกว่า 300 บริษัท

ยกระดับการทำงานเดิมๆ จาก ระบบ Manual เป็น ระบบซ่อมบำรุงออนไลน์

เพื่อช่วยกันออกแบบการใช้งาน ระบบซ่อมบำรุง ให้เหมาะสมต่อทุกเพศ ทุกวัย ทุกช่วงอายุ เรียกได้ว่า FACTORIUM CMMS คือระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้เป็น User Friendly ทำงานได้จริง ใช้ได้จริง และใช้งานง่าย! ยืนยันได้จากกลุ่มลูกค้าทั้งหมดของเราต่างก็ยืนยัน และพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าระบบของเราใช้งานง่าย สามารถใช้งานได้กับทุกเพศทุกวัย ยกระดับการทำงานให้มีความทันสมัยเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย (อ่านเพิ่มเติมคลิก)

ช่วยยกระดับการทำงานเดิมๆ จาก ระบบ Manual เป็น ระบบซ่อมบำรุง ทำงานออนไลน์ได้รวดเร็วและทันสมัยมากยิ่งขึ้น

เพราะความผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์นั้น เป็นเรื่องที่พบเจอได้อยู่เสมอ หนึ่งในสาเหตุที่เกิดความผิดพลาดในงานซ่อมบำรุงภายในโรงงาน คือ การจดบันทึกข้อมูลลงกระดาษ ที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของตัวเลข หรือข้อมูลขณะทำงาน จนอาจส่งผลให้เกิดความสับสนในการดำเนินงาน และอาจส่งผลให้เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆทำงานผิดพลาด

อีกปัญหาหนึ่งที่ส่งผลต่อความผิดพลาดต่องานซ่อมบำรุงภายในโรงงาน คือการส่งต่อข้อมูลระหว่างแผนกหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่มีการสื่อสารอย่างชัดเจน จนทำให้ข้อมูลที่ถูกส่งไปไม่ถูกต้อง ทำให้เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆทำงานผิดพลาด และส่งผลต่อประสิทธิภาพในการดำเนินงานของโรงงาน

การป้องกันความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากมนุษย์ในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรนั้น สามารถทำได้โดยการใช้เทคโนโลยีและระบบซ่อมบำรุง จาก Factorium CMMS หรือการใช้ระบบที่มีแจ้งเตือนที่สามารถแจ้งไปยังช่างซ่องบำรุงได้ทันทีเมื่อเกิดความผิดพลาด นอกจากนี้การฝึกฝนและการสอนเทคนิคหรือการเทคโนโลยีในการซ่อมบำรุงที่ถูกต้องให้แก่พนักงานเป็นสิ่งที่สำคัญ เพื่อให้พนักงานมีความรู้และทักษะในการจัดการกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที

ทดลองใช้งานฟรี! 3 เดือน

Factorium CMMS ตัวจริงเรื่องงานซ่อมบำรุง

เราเป็นผู้ช่วยคนสำคัญสำหรับองค์กรที่ต้องการจะเพิ่มประสิทธิภาพในการซ่อมบำรุงและการบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องจักร โดยเฉพาะองค์กรที่มีอุปกรณ์หรือเครื่องจักรมากมาย ที่ต้องกาารเพิ่มความถูกต้องในการวิเคราะห์อาการเสียของเครื่องจักร และแจ้งเตือนเมื่อเกิดปัญหา ทำให้แก้ไขปัญหาได้ทันทีก่อนที่จะเกิดความเสียหาย

ท้ายนี้ คุณสามารถทดลองใช้งานได้ทันที เพียงแค่ “คลิก ” โดยสามารถใช้งานได้ผ่านทาง IOS และ Android ค่ะ  ต้อนรับ 2 เดือนสุดท้ายของปี ใช้งานฟรี 3 เดือน! จากระบบ Factorium CMMS ระบบซ่อมบำรุงออนไลน์ของไทย ใครไม่ใช้ถือว่า Out! เพราะแจ้งซ่อมออนไลน์ได้ทันที เมื่อกดสมัครแล้วอย่าลืมเลือกรู้จักการสมัครนี้จากบทความด้วยนะคะ