ไขกุญแจลับ! ความปลอดภัยในโรงงานสร้างได้ ด้วยระบบจัดการความปลอดภัยในโรงงาน

ระบบจัดการงานซ่อมบำรุง CMMS แอปซ่อมบำรุง โปรแกรมซ่อมบำรุง ซ่อมโรงงาน ซ่อมเครื่องจักร แผน PM Computerized Maintenance Management System

ความปลอดภัยในโรงงาน เป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม เนื่องจากโรงงานเป็นสถานที่ที่มีการดำเนินงานและใช้เครื่องจักรที่หลากหลาย ซึ่งอาจเกิดอันตรายได้ หากไม่มีการรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตามวิธีการทำงานที่ปลอดภัยมีความสำคัญอย่างยิ่งในการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในโรงงาน

ความสำคัญของ ความปลอดภัยในโรงงาน คืออะไร?

คือการที่พนักงานในโรงงานเป็นกลุ่มคนที่ต้องเผชิญกับอันตรายในการทำงานตลอดเวลา ดังนั้น ความปลอดภัยในโรงงาน จึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการทำงาน โดยให้ความสำคัญไปที่จัดทำแผนการดูแลความปลอดภัย เช่น การให้คำแนะนำในการใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์ การจัดหาอุปกรณ์ป้องกันสำหรับพนักงาน

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่จป.วิชาชีพ ยังมีหน้าที่ในการฝึกอบรมและสอนพนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัย ที่ต้องให้ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการป้องกันอุบัติเหตุ และการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้ในโรงงาน

สาเหตุจากการทำงานที่ไม่ปลอดภัย มีอะไรบ้าง?

ภาพ : สาเหตุการทำงานที่ไม่ปลอดภัย

1. ขาดการฝึกอบรมและความรู้: หนึ่งในสาเหตุที่สำคัญที่สุดของการกระทำที่ไม่ปลอดภัยในโรงงานคือขาดการฝึกอบรมและความรู้ที่เพียงพอในเรื่องความปลอดภัย พนักงานที่ไม่รับรู้ถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงานจะมีโอกาสที่จะกระทำการที่ไม่ปลอดภัยได้มากขึ้น

2. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสม: การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมสามารถทำให้เกิดการกระทำที่ไม่ปลอดภัยได้ เช่น การใช้เครื่องจักรที่ไม่ได้รับการตรวจสอบหรือบำรุงรักษาอย่างเพียงพอ หรือการใช้เครื่องมือที่ไม่ถูกต้องตามข้อกำหนด

3. สภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย: สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม สามารถทำให้เกิดการกระทำที่ไม่ปลอดภัยในโรงงานได้ เช่น โรงงานที่มีความร้อนมากเกินไป หรือมีเสียงรบกวนที่สูงเกินไป ซึ่งอาจทำให้พนักงานรับผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัย

ปัญหาหลักๆ ที่เจ้าหน้าที่ จป. ต้องเจอระหว่างทำงาน คือ..

  • เห็นว่าเรื่องเซฟตี้ไม่ใช่เรื่องสำคัญ
  • การอบรมไม่ใช่เรื่องที่จำเป็น
  • ใช้เวลาอบรบที่นานเกินไปและยุ่งยาก
  • มีผู้รับเหมาเข้ามามากกว่าจำนวน จป.
  • งานเอกสารที่ล่าช้าระหว่าง จป. และผู้รับเหมา อาจทำให้ต้องใช้เวลาเป็นวันๆในการอนุมัติเข้าพื้นที่ทำงาน

สิ่งที่ต้องคำนึงถึงเสมอในการปฏิบัติงานในโรงงานคือความปลอดภัย โดยเฉพาะการผลิตในภาคอุตสาหกรรม ที่มีความเสี่ยงที่จะได้รับค่อนข้างสูง หากป้องกันไม่รัดกุมไม่เพียงพออาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งผู้ปฏิบัติงาน วัตถุดิบและเครื่องจักรในการผลิต

โดยอาจารย์ปราโมทย์ โอภาสมงคลชัย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญและเจ้าของเพจพฤติกรรมความปลอดภัยสร้างได้ The Safety Coach ได้กล่าวไว้ว่า ปัจจุบันรับรู้ได้เลยว่า กระแสของการสร้างผู้นำด้านความปลอดภัย กำลังได้รับการนิยมเป็นอย่างมาก ด้วยความเชื่อที่ว่า “ถ้าผู้นำไม่เปลี่ยน ผู้ตามก็ไม่เปลี่ยน”

การสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยสามารถทำได้หลายวิธี โดยคนส่วนใหญ่จะนึกถึง การอบรมเป็นอันดับแรก แต่ถ้าอบรมไปแล้วไม่ลงมือทำ ก็คงไม่เกิดประโยชน์อะไร ดังนั้น การลงมือทำจึงเป็นหัวใจที่สำคัญที่สุด

“คำพูดนับร้อยนับพัน ก็ไม่มีค่าเท่ากับการลงมือทำ” และที่แน่นอนมากกว่านั้นคือ “การเป็นตัวอย่างที่ดี มีค่ามากกว่าคำพูด ” ผู้นำด้านความปลอดภัยที่ดี ต้องเป็นตัวอย่างที่ดี

เพราะ ความปลอดภัยในโรงงาน เป็นเรื่องสำคัญ

1.การให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของพนักงานในโรงงานจะช่วยลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในสถานที่ทำงาน การมีระบบและมาตรการที่เหมาะสมสำหรับการป้องกันอุบัติเหตุจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

2. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพราะพนักงานที่รู้ว่าตัวเองได้รับการป้องกันและความปลอดภัยอย่างเหมาะสมจะทำงานได้รวดเร็วและมีผลิตภาพที่ดีกว่า โดยไม่ต้องกังวลถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

3. การให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของพนักงานในโรงงานจะช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในที่ทำงาน พนักงานที่รู้สึกปลอดภัยและได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมจะมีความพึงพอใจในการทำงานและมีสมาธิในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง

โดยระบบจัดการ ความปลอดภัยในโรงงาน จป.พลัส Safe ได้ทุกการทำงาน

เพื่อให้การทำงานในโรงงานเป็นไปได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ จป.พลัส เป็นระบบจัดการ ความปลอดภัยในโรงงงาน ที่มีความครอบคลุมและเข้าใจง่าย ระบบนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย ตรวจสอบความเสี่ยง และดำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

จป.พลัสมีคุณสมบัติที่หลากหลาย เช่น การบันทึกข้อมูลอุบัติเหตุ การจัดการและติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหา รวมถึงการสร้างรายงานและกราฟที่ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจข้อมูลอย่างง่ายดายด้วยความครอบคลุมและความสะดวกในการใช้งาน ระบบจัดการความปลอดภัยในโรงงาน จป.พลัส เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับองค์กรที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการทำงาน

ซึ่งระบบ จป.พลัส แบ่งออกเป็น 3 Module ย่อย ดังนี้

ภาพ : จป.พลัสแบ่งเป็น 3 module

1.ระบบจัดการใบอนุญาตเข้าทำงาน (EWS) ระบบที่จะช่วยผู้ว่าจ้างสามารถบริหารงานได้อย่างเป็นระบบ ไม่ว่าจะมีงานที่ต้องดูแลผู้รับเหมามากแค่ไหนก็สามารถจัดการได้ง่าย ครอบคลุมทุกขั้นตอน ตั้งแต่ การคัดเลือกผู้รับเหมาและการอบรมเข้าพื้นที่ การสร้างใบอนุญาตเข้าทำงาน (Work Permit) การอนุมัติงานจากผู้ว่าจ้าง (Owner) การคัดกรองเข้าทำงาน ณ จุดตรวจรปภ. จนถึงการประเมินผู้เหมาในทุกช่วงระหว่างทำงาน

  • EWS เป็นอีกหนึ่งระบบที่เหมาะกับเจ้าหน้าที่ จป. เพราะแต่ละวันมีการเข้าออกของผู้รับเหมาเป็นจำนวนมาก อาจส่งผลให้หน้างาน หรือการอนุมัติผู้รับเหมาเข้าพื้นที่ภายในโรงงานเกิดความล่าช้า เสียเวลาทั้ง จป. เสียเวลาทั้งผู้รับหมา

นอกจากนี้ EWS ยังช่วยให้เจ้าหน้าที่ จป.สามารถตรวจสอบการเข้าออกของผู้รับเหมาออนไลน์ได้ ต่ออายุบัตรผู้รับเหมาออนไลน์ ตรวจสอบ Work Flow การทำงานทุกขั้นตอนของผู้รับเหมา รวมถึงอนุมัติการทำงานของผู้รับเหมาออนไลน์ได้ทันที ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนของ Site งาน ก็ตรวจสอบข้อมูลครบ จบ ที่ระบบ จป.พลัสได้ทันที

2.ระบบตรวจสอบพฤติกรรมความปลอดภัย (BBS) ระบบที่จะช่วยองค์กรการสร้างพฤติกรรมความปลอดภัย แนวทางในการลดการบาดเจ็บและลดความเสี่ยง สร้างวัฒนธรรมเชิงรุกในการป้องกันอุบัติเหตุ การสร้างค่านิยมของบุคคล ทัศนคติ ความเชื่อ ด้านความปลอดภัย เพื่อลดการสูญเสียต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน อันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรให้สามารถดำเนินงานต่อไปได้อย่างราบรื่น ไม่เกิดปัญหาความผิดพลาดในพื้นที่

  • BBS ถูกออกแบบมาเพื่อให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ จป. ใช้งานได้ง่าย (User-Friendly) ทุกเพศ ทุกวัย และทุกระดับการทำงาน เพียงแค่พี่ๆพนักงาน และเจ้าหน้าที่ จป. Log-in ระบบ จป.พลัส ผ่าน Webapp ก็สามารถใช้งาน และรายงานพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เข้ามา Action ตามความเหมาะสมได้ทันที
  • เมื่อพนักงานทำดีแล้วการชื่นชมเป็นเรื่องที่สำคัญ และมีประโยชน์มาก

3.ระบบตรวจสอบสภาพการณ์ (ESS) ตรวจสอบพื้นที่ต่างๆ ที่เสี่ยงต่อการเกิดสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปลอดภัยต่อพนักงานหรือสิ่งของต่างๆ รวมไปถึงการตรวจสอบให้อุปกรณ์ต่างๆ พร้อมใช้งานเสมอเพื่อมีเหตุไม่คาดฝัน ลดความเสี่ยงจากสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ เรียกดูข้อมูลได้ง่ายไม่ต้องวุ่นวายเรื่องงานเอกสาร

  • ESS มุ่งเน้นไปที่ลดความเสี่ยงจากสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย เป็น (User-Friendly) โดยสามารถ Log-in ระบบ จป.พลัส ผ่าน Webapp เพื่อรายงานสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัยไปยังเจ้าหน้าที่ จป. หรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาตรวจสอบและแก้ไขได้ทันเวลาก่อนเกิดอุบัติเหตุ และสถานการณ์ร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นได้

ซึ่ง ระบบจัดการ ความปลอดภัยในโรงงาน หรือ จป.พลัส (Jorpor Plus )ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการทำงานของ เจ้าหน้าที่ จป. โดยปกติแล้วตำแหน่งนี้มีความสำคัญกับอุตสาหกรรมโรงงานเป็นอย่างมาก เพราะเป็นผู้ดูแลระบความปลอดภัยทั้งหมดของโรงงาน นอกจากนี้การทำงานในบางครั้งอาจมีผู้รับเหมาเข้ามาอบรมหรือทำงานมากเงินกว่าที่ จป. จะดูแลไหว จนทำให้เสียเวลากับงานเอกสารไปเป็นเวลามาก ไม่มีเวลาบริหารงานส่วนอื่น

นอกจากนี้พนักงานในโรงงานทุกคนยังสามารถใช้งานได้เพราะระบบ จป.พลัส ถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานง่าย และเป็น User-Friendly เหมาะกับการใช้งานของพนักงานทุกคน และทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าใครก็ใช้งานได้ทันที!

ระบบจัดการ ความปลอดภัยในโรงาน จป.พลัส ยังมุ่งเน้นให้ทุกองค์กร ทำงานบนกระดาษลดลงได้ 100%

ภาพ : จป.พลัสมุ่งเน้นให้ทุกองค์กรใช้กระดาษลดลง 100%

แต่เดิม เจ้าหน้าที่ในองค์กรหรือโรงงานมักจะต้องทำงานบนกระดาษเพื่อตรวจสอบและอนุมัติหน้างานต่างๆ ซึ่งส่งผลให้เกิดการใช้กระดาษในปริมาณมาก ไม่เพียงแต่เป็นการใช้ทรัพยากรที่โดยเปล่าประโยชน์เท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

โดยในปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ จป. สามารถลดการใช้กระดาษได้ โดยการใช้ระบบจัดการความปลอดภัยในโรงงาน ในการช่วยตรวจสอบและอนุมัติงาน ที่สามารถทำงานผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องพิมพ์เอกสารหรือกระดาษใดๆ ทำให้ประหยัดเวลาและทรัพยากร รวมถึงต้นทุนในการซื้อกรระดาษภายในองค์กรได้อีกด้วย

ที่สำคัญ ระบบจัดการความปลอดภัยในโรงงาน จป.พลัส ยังมีความปลอดภัยสูง เพราะมีการบันทึกข้อมูลบน Cloud และทำงานผ่านระบบออนไลน์ ส่งผลให้ไม่มีการสูญหายของข้อมูลหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องได้ ที่สำคัญคุณยังสามารถตรวจสอบและอนุมัติงานได้ทุกที่ทุกเวลาผ่าน Webapp หรือบน Mobile Application

นอกจากนี้เรายังร่วมพัฒนา ระบบ จป.พลัส กับลูกค้าอีกหลายองค์กร

ตัวอย่างเช่น ออกแบบและพัฒนาร่วมกันบริษัท SIG โดยคุณ ณัฐชานนท์ พูนผล Safety Supervisor แผนก EHS บริษัท SIG Combibloc Ltd. ได้กล่าวไว้ว่า ระบบ จป.พลัส “เปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง ให้เป็นพฤติกรรมความปลอดภัย อย่างเป็นระบบ ทำได้จริงด้วยระบบ BBS”

ด้านคุณ ปุณยวีร์ ภาสะพันธุ์ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน บริษัท Kubota ได้กล่าวถึง ระบบ จป. พลัส ว่า “การทำงานง่ายขึ้น ทำให้เราไม่ต้องเสียเวลาในการไปดูที่หน้างาน ทำให้เราจัดการเรื่องคนได้สะดวก”

พนักงานมีความปลอดภัยในโรงงาน ไร้อุบัติเหตุ จป.ทำงานได้รวดเร็ว

ท้ายนี้..การใช้ระบบจัดการความปลอดภัยในโรงงาน จป.พลัส พนักงานสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและไร้อุบัติเหตุ ระบบจัดการความปลอดภัยในโรงงานจะช่วยลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น การตรวจสอบและแก้ไขสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ การแจ้งเตือนพนักงานเมื่อพบความผิดปกติ ลดความเสี่ยงในการทำงาน พนักงานสามารถทำงานได้อย่างมีความมั่นใจ ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมามีคุณภาพและสามารถปรับปรุงกระบวนการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง

การบริการที่ดีต้อง Not Surprise งดสร้างความแปลกใจให้กับผู้ใช้งาน

ต้องไม่สร้างความแปลกประหลาดหรือตื่นตระหนกตกใจ เช่น การใช้งานที่พบว่าระบบติด Bug ระบบล่มข้อมูลส่วนตัวขององค์กรลูกค้ารั่วไหล มีความไม่ปลอดภัย หรือลูกค้าทักมาแล้ว.. เงียบหาย ไม่มีคนตอบ แน่นอนว่าที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น ระบบจัดการความปลอดภัยในโรงงาน จป.พลัส สามารถดูแลลูกค้าได้ครบถ้วนทุกข้อไม่ขาดตกบกพร่องรับประกันได้ว่าไม่มี Surprise ให้ลูกค้าต้องตื่นเต้นอย่างแน่นอน นอกจากนี้ ระบบจัดการความปลอดภัยในโรงงาน จป.พลัส ยังจัดเก็บข้อมูลไว้บน Cloud ที่มีความปลอดภัยอันดับต้นๆของโลก ปลอดภัย หายห่วง!

ลงทะเบียนเพื่อใช้งานได้ที่ https://factorium.tech/jorporplus/ เพื่อจัดการขั้นตอนต่างๆได้อย่างเป็นลำดับและสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดเวลา ลดการใช้เอกสารต่างๆ ให้โรงงานหรือธุรกิจของคุณราบรื่น 

Website: https://factorium.tech/
Facebook: https://www.facebook.com/factorium.tech
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCAHWs01GOZJ2_8gehIsdGpw