เปลี่ยนเป็นองค์กรไร้กระดาษในยุคสภาวะโลกเดือด สู่ระบบซ่อมบำรุงแบบดิจิทัล ช่วยลดมลภาวะทำร้ายโลกได้

ระบบจัดการงานซ่อมบำรุง CMMSฟ แอปซ่อมบำรุง โปรแกรมซ่อมบำรุง ซ่อมโรงงาน ซ่อมเครื่องจักร แผน PM Computerized Maintenance Management Systemระบบจัดการงานซ่อมบำรุง CMMSฟ แอปซ่อมบำรุง โปรแกรมซ่อมบำรุง ซ่อมโรงงาน ซ่อมเครื่องจักร แผน PM Computerized Maintenance Management System

ภาวะโลกร้อนได้สิ้นสุดลงแล้ว จากนี้ทั่วโลกเข้าสู่ภาวะโลกเดือด

ภาวะโลกเดือด คืออะไร?

ภาพที่ 1 : โลกกำลังเข้าสู่ภาวะโลกเดือด

ภาวะโลกเดือด คือ สถานการณ์ที่โลกกำลังเผชิญหน้ากับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีความรุนแรงมากขึ้น โลกกำลังเข้าสู่ช่วงเวลาที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว มีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนของสภาพอากาศ ซึ่งในเดือนกรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมาเป็นเดือนที่ได้มีความร้อนมากที่สุดในรอบ 120,000 ปี อุณหภูมิเฉลี่ยแถบขั้วโลกเหนือสูงที่สุดในรอบ 170 ปี และมีการละลายของน้ำแข็งที่รวดเร็ว

ขณะที่ รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า หลังจากที่ UN ได้ออกมาเตือน ภาวะโลกร้อนได้สิ้นสุดลงแล้ว และกำลังย่างก้าวเข้าสู่ภาวะโลกเดือด โดยเลขาธิการสหประชาชาติ ได้พยายามเน้นย้ำความร่วมมือของโลกในการลดการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจก โดยปัจจัยที่ทำให้ปี 2565 มีอุณหภูมิสูงกว่าอดีต 1,000-10,000 ปี มาจาก 4 ปัจจัยหลัก คือ

 • 1) การกระทำของมนุษย์จากการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกสูงขึ้นต่อเนื่อง ทำให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 1.2 องศาเซลเซียส
 • 2) ปรากฎการณ์ El Nino ที่รุนแรง ทำให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นอีก 0.2 – 0.3 องศาเซลเซียส
 • 3) เป็นช่วงเวลาการปลดปล่อยพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์ ทำให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 0.05 องศาเซลเซียส
 • 4) การระเบิดของภูเขาไฟ Tonga-Hunga ทำให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 0.035 องศาเซลเซียส

อย่างไรก็ตามมันได้สร้างความรุนแรง และความเสียหายบนโลกใบนี้ เช่นเหตุการณ์คลื่นความร้อนในเอเชีย อเมริกา ยุโรป และแอฟริกา น้ำท่วมใหญ่ในอินเดีย เกาหลีใต้ จีน ฟิลิปปินส์ เป็นต้น

ภาวะโลกเดือดส่งผลกระทบอะไรต่อเราบ้าง?

ถ้าเอาที่เห็นผลทันตาและเห็นผลชัดเจนคงหนีไม่พ้นผลกระทบที่ส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์อย่าง อาการฮีทสโตรก (ภาวะที่ร่างกายไม่สามารถปรับตัว หรือควบคุมระดับความร้อนภายในร่างกายได้ ส่งผลให้อุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้น) และปัญหาทางสุขภาพอื่นๆตามมาที่สำคัญภาวะโลกเดือดมียังผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรง อุณหภูมิที่สูงขึ้น สามารถทำให้เกิดภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหว, พายุ, น้ำท่วม, และภัยแล้งที่มีผลกระทบต่อการเกษตร เป็นต้น

การเปลี่ยนแปลงเพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมสามารถเริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมภายในองค์กรเราเอง โดยสร้างองค์กร “ไร้กระดาษ” หรือ ลดการใช้ปริมาณกระดาษในองค์กร รวมถึงการตระหนักถึงเรื่อง Paperless ที่ยิ่งต้องให้สำคัญ

ลดใช้กระดาษ ลดปริมาณขยะ ลดการตัดต้นไม้ และการใช้พลังงานในการผลิตกระดาษนี้ให้น้อยลงได้ ดังนี้

 • 1) ใช้เทคโนโลยีและสื่ออื่นๆ เพื่อลดการใช้กระดาษ เช่น การใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์แทนการพิมพ์เอกสารที่ไม่จำเป็น การใช้อีเมลแทนการใช้กระดาษในการส่งเอกสาร หรือการใช้แพลตฟอร์มการทำงานออนไลน์สำหรับการจัดการงานต่างๆ เพราะ การเปลี่ยนจากกระดาษมาสู่ระบบดิจิทัล ถือเป็นกระบวนการหนึ่งที่หลายองค์กรต้องปรับเปลี่ยนเพื่อลดการใช้กระดาษในชีวิตประจำวัน ย้ายการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลไปสู่รูปแบบที่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น
 • 2) ส่งเสริมนโยบายการใช้กระดาษที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร โดยการส่งเสริมการใช้กระดาษรีไซเคิลหรือการลดใช้กระดาษในการดำเนินงานประจำวัน
 • 3) ฝึกอบรมพนักงานเพื่อเสริมสร้างความตระหนักในการใช้กระดาษอย่างมีสติและมีวิจารณญาณ เพื่อให้ทุกคนเข้าใจถึงความสำคัญของการลดใช้กระดาษ

เพราะ การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย เช่น ลดปริมาณการใช้กระดาษภายในองค์กรนั้น แม้จะเป็นก้าวเล็กๆ แต่ก็ที่สำคัญต่อโลกมาก เพราะสามารถช่วยลดผลกระทบอันมหาศาลที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อโลกของเราได้เป็นอย่างดี

ตัวอย่างเช่น การใช้ระบบ Cloud Storage ก็เป็นหนึ่งในวิธีที่ช่วยให้การเปลี่ยนจากการใช้งานเอกสารแบบกระดาษสู่รูปแบบ Paperless ได้ง่ายขึ้น เนื่องจากสามารถเก็บเอกสารและข้อมูลทั้งหมดไว้บน Cloud ซึ่งสามารถเข้าถึงและใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านอินเทอร์เน็ต โดยทำให้ข้อมูลมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และมีการสำรองข้อมูลอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย สรุปได้ว่าการใช้ Cloud Storage จึง เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยให้การทำงานเป็นแบบ Paperless ได้มีประสิทธิภาพ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์และการจัดเก็บเอกสารที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจได้อีกด้วย

นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้แอปพลิเคชันและโปรแกรมต่างๆ เพื่อการจัดการงานเอกสารโดยที่ไม่ต้องใช้กระดาษสักใบ เช่น การใช้แพลตฟอร์มการทำงานออนไลน์ เทคโนโลยีเหล่านี้สามารถช่วยลดการใช้กระดาษได้มากๆ และเป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีในการรักษาสิ่งแวดล้อม

คุณเองก็สามารถเปลี่ยนระบบซ่อมบำรุงบนกระดาษ สู่ระบบซ่อมบำรุงบนดิจิทัลได้

ภาพที่ 2 : เปลี่ยนจากกระดาษเป็นระบบซ่อมบำรุงออนไลน์

เปลี่ยนได้ด้วย ระบบซ่อมบำรุงออนไลน์ ที่มุ่งเน้นการนำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อช่วยในการลดการใช้กระดาษอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความสามารถของ FACTORIUM CMMS ทำให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานและบริหารจัดการการซ่อมบำรุงองค์กรได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้การทำงานบนช่องทางออนไลน์เพื่อบันทึกและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการซ่อมบำรุง การตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ และตารางการบำรุงรักษาโดยไม่ต้องใช้กระดาษเป็นองค์ประกอบหลัก ทำให้สามารถลดการใช้กระดาษลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่สำคัญเรายังสามารถทำงานบนอุปกรณ์สื่อสารออนไลน์ได้ทันที ชัดเจนแล้วว่าการนำระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการเครื่องจักรและข้อมูลจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดความยุ่งยากในการดำเนินงานขององค์กรได้อย่างยั่งยืน

ไม่ใช่แค่ FACTORIUM CMMS ระบบซ่อมบำรุงออนไลน์ที่เปลี่ยน แต่.. ยังมีอีกหลายองค์กร และอุตสาหกรรมชั้นนำต่างๆ ที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้กระดาษมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรกรรม อุตสาหกรรมกล่องบรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี

รวมถึงฝ่ายวิศวกรกว่า 300+ บริษัทท และช่างสายงานซ่อมบำรุง ที่ได้เปลี่ยนการทำงานบนกระดาษ มาสู่ระบบซ่อมบำรุงออนไลน์ เพราะงานซ่อมบำรุงกับงานนวัตกรรมเป็นงานที่ต่อเนื่องกัน จะต้องมีการ Improve ทำให้ดียิ่งขึ้นเพื่อเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เป็นอยู่ เพราะเราเชื่อว่า ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 นั้น ทุกการผลิตของภาคอุตสาหกรรม สามารถลดความสูญเสียให้กลายเป็น “Zero Breakdown” ได้ง่ายๆ พร้อมกับการลดใช้ปริมาณกระดาษจำนวนมหาศาลลงได้ทันที เพียงแค่คุณลองเปิดใจ หาตัวช่วย พร้อม Package ราคาเหมาะที่สมต่อการใช้งาน

“คุณอาจไม่รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงด้วยซ้ำ ช่วยในความสะดวกสบายในการจัดการงานมีเวลา บริหารงานส่วนอื่นให้ชีวิตดีขึ้นทำงานผ่านมือถือเพียงเครื่องเดียวด้วยระบบที่ทันสมัยใช้งานง่ายข้ามขีดจำกัดเพื่อสิ่งที่ดีกว่า”

FACTORIUM CMMS ระบบซ่อมบำรุงออนไลน์ ดีกว่าการใช้กระดาษ เพราะ?

ระบบจัดการงานซ่อมบำรุง CMMSฟ แอปซ่อมบำรุง โปรแกรมซ่อมบำรุง ซ่อมโรงงาน ซ่อมเครื่องจักร แผน PM Computerized Maintenance Management System
ภาพที่ 3 : ทดลองใช้งานฟรี 3 เดือน
 • 1) FACTORIUM CMMS ช่วยลดการใช้กระดาษที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลและการดำเนินงานซ่อมบำรุง ทำให้ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ต้นไม้ที่ใช้ในการผลิตกระดาษ
 • 2) FACTORIUM CMMS ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อกระดาษและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกระดาษ เช่น การพิมพ์เอกสาร และการจัดเก็บข้อมูล
 • 3) FACTORUM CMMS ช่วยให้การทำงานดำเนินไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยไม่ต้องใช้กระดาษในการบันทึกและจัดเก็บข้อมูล
 • 4) การใช้ FACTORIUM CMMS ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลการซ่อมบำรุงและสถานะของอุปกรณ์ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบออนไลน์ โดยไม่ต้องพกเอกสารที่ใช้ในการบันทึกข้อมูล
 • 5) การใช้ FACTORIUM CMMS ช่วยลดการผลิตขยะและปริมาณการใช้กระดาษที่ไม่จำเป็น ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้มากขึ้น

เรามีหน้าที่ช่วยให้องค์กรและอุตสาหกรรมสามารถดำเนินการซ่อมบำรุงออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันและช่องทางออนไลน์บนเครื่องมือต่างๆได้อย่างหลากหลาย รวมถึงความปลอดภัยทางด้านข้อมูล ที่จะถูกจัดเก็บและบันทึกไว้ได้อย่างปลอดภัย โดยที่ไม่ต้องกลัวกระดาษสูญหาย หรือสภาวะ Human Error ที่อาจจะเกิดขึ้นกับพนักงานภายในโรงงานได้ เปลี่ยน เพื่อรักษ์โลก เปลี่ยนเพื่อรักษาข้อมูลให้อยู่ครบถ้วนด้วย FACTORIUM CMMS

Click เพื่อทดลองใช้ฟรี! 3 เดือน

1 เดือนสุดท้ายของปี หากพี่ๆสนใจใช้งาน ระบบซ่อมบำรุงออนไลน์จาก FACTORIUM CMMS สามารถสมัครการใช้งานได้ที่ : >>>คลิก<<<<หลังจากนั้นรบกวนพี่ๆ กดเลือกที่บทความออนไลน์นะคะ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้เขียนพัฒนาฝีมือที่ดีต่อไป ขอบพระคุณค่า

Website: https://factorium.tech/
Facebook: https://www.facebook.com/factorium.tech
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCAHWs01GOZJ2_8gehIsdGpw