หยุด! เครื่องจักรเสียให้อยู่หมัด ช่วยเพิ่ม Productivity ให้โรงงานได้จริงหรือ?

ระบบจัดการงานซ่อมบำรุง CMMSฟ แอปซ่อมบำรุง โปรแกรมซ่อมบำรุง ซ่อมโรงงาน ซ่อมเครื่องจักร แผน PM Computerized Maintenance Management Systemระบบจัดการงานซ่อมบำรุง CMMSฟ แอปซ่อมบำรุง โปรแกรมซ่อมบำรุง ซ่อมโรงงาน ซ่อมเครื่องจักร แผน PM Computerized Maintenance Management System

ปัจจุบันประเทศไทยมีการใช้ เครื่องจักร ในโรงงานมากขึ้น เพราะการใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรในการผลิตได้เพิ่มประสิทธิภาพและลดเวลาในการผลิตไปอย่างมาก หลายๆ ธุรกิจในประเทศไทยมักมีการลงทุนในเครื่องจักรที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและความแม่นยำในการผลิตสินค้า การใช้เทคโนโลยีอย่าง ระบบซ่อมบำรุงออนไลน์ เข้ามาช่วยในการควบคุมและตรวจสอบกระบวนการผลิต ยิ่งทำให้การผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คลิก!เพื่อทดลองใช้งานฟรี 3 เดือน

ารผลิตอย่างมีประสิทธิภาพของ โรงงาน สามารถทำได้โดยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ เช่น การใช้ระบบอัตโนมัติในกระบวนการผลิต เทคโนโลยีการผลิตอัจฉริยะ (smart manufacturing) ที่ช่วยให้สามารถควบคุมและตรวจสอบกระบวนการผลิตได้อย่างแม่นยำ

การใช้ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล (data analytics) เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตในทุกระดับ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีที่ช่วยในการบำรุงรักษาเครื่องจักรเพื่อลดเวลาที่เครื่องจักรหยุดทำงาน นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานเพื่อให้เข้าใจและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เข้ามาใช้ในการผลิตอีกด้วย ทั้งนี้การวางแผนและการจัดการทรัพยากรให้เหมาะสมก็เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้โรงงานมีประสิทธิภาพในการผลิตได้อย่างดีเยี่ยม

ดูแลเครื่องจักรด้วยวิธีแบบเดิมๆส่งผลที่คาดไม่ถึงต่อการผลิตได้เพราะ?

ภาพที่ 1 : การบันทึกข้อมูลลงกระดาษ

การดูแลเครื่องจักรด้วยการจดลงกระดาษอาจส่งผลเสียต่อการผลิตในโรงงานได้หลายประการ เช่น การใช้กระดาษในการบันทึกข้อมูลการดูแลรักษา เครื่องจักร อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการ เนื่องจากการจดลงกระดาษอาจมีขั้นตอนที่ซับซ้อนและต้องใช้เวลามากในการบันทึกและตรวจสอบข้อมูล

นอกจากนี้ การซ่อมเครื่องจักรช้ายังอาจส่งผลต่อการผลิตอย่างมหาศาล เพราะการที่เครื่องจักรต้องถูกซ่อมบำรุงหรือหยุดทำงานนานๆ จะส่งผลให้การผลิตช้าลงหรือหยุดชั่วคราว ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อการประสิทธิภาพในการผลิตและส่งมอบสินค้าตามกำหนดเวลาให้กับลูกค้าได้

คุณเป็นคนหนึ่งหรือไม่? ที่ต้องการให้องค์กรของคุณก้าวทันโลก

ต้องลองเปิดใจให้ระบบซ่อมบำรุงออนไลน์ เพราะนี่จะเป็นวิธีหนึ่งที่ดี ที่ช่วยให้องค์กรของคุณก้าวทันโลกในยุคดิจิตอลผันผวนได้ โดยระบบนี้ช่วยในการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ใน โรงงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกสบาย ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและการดูแลรักษาได้ทุกที่ทุกเวลา ลดความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาอุปกรณ์ในโรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางแผนและทำการบำรุงรักษาได้อย่างทันท่วงที

ภาพที่ 2 : ข้อเสียของการไม่ใช้ระบบซ่อมบำรุงออนไลน์

ซึ่งข้อเสียจากการไม่ใช้ระบบซ่อมบำรุงออนไลน์นั้น อาจมีผลกระทบต่อการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมได้ในหลายด้าน อาทิ เช่น

 1. การบำรุงรักษาแบบที่ไม่มีระบบออนไลน์อาจทำให้กระบวนการการบำรุงรักษาเป็นไปได้ช้าลง เนื่องจากข้อมูลและขั้นตอนการทำงานต่างๆ อาจต้องได้รับการบันทึกและจัดเก็บด้วยวิธีที่ไม่สะดวกหรือมีความซับซ้อน
 2. การที่ไม่มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาตามระบบอาจส่งผลให้เครื่องจักรเสี่ยงต่อการเสียหายหรือปัญหาที่อาจทำให้เครื่องจักรต้องหยุดทำงานเพื่อการซ่อมแซมที่ไม่คาดคิดได้
 3. การบำรุงรักษาที่ไม่มีระบบอาจทำให้มีความไม่มั่นคงในคุณภาพของการผลิต เนื่องจากสามารถเกิดปัญหาหรือความผิดพลาดได้ตามเวลา

โดย FACTORIUM CMMS เป็นระบบซ่อมบำรุงออนไลน์ ที่สร้างขึ้นเพื่อตอบโจทย์และพัฒนาสำหรับผู้ใช้ในประเทศไทย และถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับความต้องการและสภาพการใช้งานของโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย เพื่อช่วยในการจัดการและดูแลเครื่องจักรอย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกสบาย เน้นไปที่ความสำคัญของการใช้งานที่ง่ายต่อการเข้าถึงของทุกองค์กรในประเทศไทย

คลิก!เพื่อทดลองใช้งานฟรี 3 เดือน

ที่สำคัญ FACTORIUM CMMS ยังออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถนำมาใช้ได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญมาก่อน เพราะมีการจัดเรียงข้อมูลและการใช้งานที่เป็นมิตรและไม่ซับซ้อน เพื่อให้ผู้ใช้สามารถทำความเข้าใจและนำไปใช้ได้ทันที

การเพิ่ม Productivity ให้กับองค์กรทำได้จริงหรือ?

ในยุคที่เทคโนโลยีก้าวล้ำไปอย่างรวดเร็ว การเพิ่ม Productivity และประสิทธิภาพในการทำงานมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในธุรกิจที่มีการดูแลเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง การใช้ระบบซ่อมบำรุงออนไลน์ เช่น FACTORIUM CMMS มี Perceptive ที่ชัดเจนในการเพิ่มประสิทธิภาพและการทำงานของธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น

ภาพที่ 3 : ระบบซ่อมบำรุงออนไลน์จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้เครื่องจักร

นอกจากนี้ Productivity ยังส่งผลดีต่อผู้บริหารระดับสูงอีกด้วย นั่นก็เพราะ การเพิ่ม Productivity จะช่วยให้ผู้บริหารมีโอกาสในการสร้างยอดขายและกำไรที่สูงขึ้น เนื่องจากการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต ทำให้บริษัทสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและแข่งขันกับตลาดต่างๆได้อย่างเข้มแข็ง

อีกทั้งยังส่งผลให้บริษัทมีฐานลูกค้าที่มั่นคงและพึงพอใจมากขึ้น เนื่องจากสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ

แล้ว Productivity มีผลสำคัญกับพนักงานหรือไม่..

แน่นอนว่ามีค่ะ เพราะ Productivity ที่สูง จะช่วยลดเวลาที่ต้องใช้ในการทำงาน ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้พนักงานมีเวลาว่างมากขึ้นสำหรับกิจกรรมที่ช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เมื่อทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วจะช่วยลดความเครียดและการกดดันในการทำงานของพนักงาน

ทำให้พนักงานรู้สึกมั่นคงและพร้อมที่จะทำงานได้อย่างมีความสุข ซึ่งส่งผลให้พนักงานมีแรงจูงใจในการทำงานมากขึ้น และยังสร้างสภาพแวดล้อมที่เติบโตและเป็นประโยชน์ต่อพนักงานได้อีกด้วย

หาก Productivity เครื่องจักรตกต่ำจะส่งผลต่อโรงงานอย่างมหาศาล

ภาพที่ 4 : อย่าปล่อยให้ Productivity ตกต่ำ

เมื่อ Productivity ลดลง มันส่งผลให้โรงงานขาดทุนไปอย่างมาก เพราะการที่เครื่องจักรหยุดทำงานหรือทำงานไม่ได้ในระยะเวลาที่กำหนด จะยิ่งทำให้การผลิตล้มเหลวหรือชะงัก และเกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการแก้ไข ดังนี้

 1. ทำให้โรงงานผลิตสินค้าหรือบริการได้น้อยลง เนื่องจากการใช้ทรัพยากรไม่เต็มที่หรือไม่มีประสิทธิภาพ เช่น เครื่องจักรที่ใช้งานไม่เต็มประสิทธิภาพ การทำงานที่ช้าลง หรือขัดข้องในกระบวนการผลิต
 2. ทำให้มีความเร่งรีบในการทำงาน ทำให้เกิดความผิดพลาดหรือความผิดปกติในกระบวนการผลิตมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการ
 3. ความผิดพลาดที่เกิดจาก Productivity ที่ตกต่ำอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายและสูญเสียในการผลิต เช่น สินค้าที่ไม่มีคุณภาพตามมาตรฐาน การสูญเสียวัตถุดิบ หรือสูญเสียเวลาในการแก้ไขปัญหา
 4. การลดลงของ Productivity อาจทำให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างไม่มีประสิทธิภาพ เช่น การใช้แรงงานเกินจำเป็น การใช้พลังงานหรือวัสดุที่ไม่เหมาะสม ซึ่งส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นและส่งผลต่อกำไรของโรงงาน

การลดลงของ Productivity ส่งผลกระทบที่สำคัญต่อโรงงานอุตสาหกรรมไม่เพียงแค่การผลิตเพียงอย่างเดียว แต่ยังส่งผลต่อคุณภาพ การเสี่ยงต่อความผิดพลาด

การเพิ่ม Productivity ให้เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นต้องเกิดการใช้ทรัพยากรและกระบวนการในการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและความเสี่ยงทางการเงิน

ดังนั้น จึงมีหลายวิธีที่โรงงานสามารถนำมาใช้เพื่อเพิ่ม Productivity ได้ เช่น

การเพิ่ม Productivity ให้เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นต้องเกิดการใช้ทรัพยากรและกระบวนการในการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ภาพที่ 5 : ควรเพิ่ม Productivity ให้เครื่องจักรในโรงงาน
 1. การนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต เช่น การใช้ระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์ในขั้นตอนการผลิต เพื่อลดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 2. การให้ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับงาน ช่วยเพิ่มความเชี่ยวชาญและประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน
 3. การวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพื่อลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น หรือแก้ไขปัญหาที่เป็นข้อบกพร่อง
 4. การใช้ข้อมูลและการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการ และตัดสินใจที่มีความสอดคล้องกับข้อมูลจริงๆ ที่มีอยู่
 5. การดูแลและบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ และลดการเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
 6. การวางแผนการทำงานและการจัดการทรัพยากรอย่างเหมาะสม เพื่อให้ทุกอย่างทำงานได้สมบูรณ์และเต็มประสิทธิภาพ

โดยจะส่งผลให้โรงงานสามารถผลิตสินค้าหรือบริการได้มากขึ้น และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในระดับที่ดีที่สุด ซึ่งช่วยเพิ่มกำไรและลดต้นทุนในการผลิต นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มคุณภาพของสินค้าหรือบริการที่ผลิตออกมาด้วย ทำให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างนั้นแล้ว Zero Breakdown มีผลดีต่อ Productivity จริงหรือ?

Zero Breakdown คือ การไม่เกิดความเสียหายหรือการล่มเหลวใดๆ เกิดขึ้นกับเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ในโรงงาน ซึ่งหมายความว่าเครื่องจักรทำงานอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการเกิดปัญหาหรือความผิดปกติที่ทำให้ต้องหยุดงานหรือมีการล้มเหลวในการทำงาน

หากคุณสามารถทำให้โรงงานของคุณมีสถานะ Zero Breakdown ได้ ยิ่งส่งผลต่อโรงงานอุตสาหกรรมอย่างมากค่ะ เพราะมันจะสร้างความเสถียรและมั่นคงในการดำเนินงานของโรงงาน เพราะไม่มีการหยุดงานที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น

เมื่อโรงงานลดการเกิด Breakdown ลงได้ จะส่งผลต่อการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและบริการได้เป็นอย่างมาก เพราะโรงงานที่มี Zero Breakdown มีความน่าเชื่อถือและเสถียรภาพในการทำงานที่สูงขึ้น

อย่างไรก็ตามในยุคดิจิทัลที่ครองโลกอย่างทุกวันนี้ถ้าจะลด Zero Breakdown ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีต้อง.. ใช้ระบบซ่อมบำรุงออนไลน์

ภาพที่ 6 : เปิดใจให้ระบบซ่อมบำรุงออนไลน์

เพราะเป็นเครื่องมือที่ดี ใช้งานง่าย ในการดูแลและรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงาน โดยสามารถทำได้ทั้งในลักษณะการรับรายงานปัญหาและวางแผนการซ่อมบำรุงล่วงหน้า เพื่อให้การดูแลรักษาเครื่องจักรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ ช่วยป้องกันปัญหาในการผลิตที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

ที่สำคัญระบบซ่อมบำรุงออนไลน์จาก FACTORIUM CMMS ยังสามารถช่วยตรวจสอบการทำงานของช่างซ่อมบำรุงได้ โดยบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงออนไลน์ทันที ทั้งเวลาที่ใช้ในการซ่อม อะไหล่ที่ใช้ และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งช่วยให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถตรวจสอบสถานะและการดำเนินงานของช่างซ่อมบำรุงได้อีกด้วย

FACTORIUM CMMS สามารถทำงานผ่านมือถือได้ค่ะ เพราะเป็นระบบซ่อมบำรุงออนไลน์ที่ออกแบบมาให้สามารถใช้งานผ่านอุปกรณ์มือถือได้อย่างสะดวกและง่ายดาย โดยเฉพาะแดชบอร์ดที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมองเห็นภาพรวมของการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน และทราบข้อมูลที่สำคัญ เช่น สถานะการซ่อมบำรุงเครื่องจักร การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น หรือข้อมูลสถิติและการวิเคราะห์ผลการทำงานค่ะ

1 เดือนสุดท้ายของปี หากพี่ๆสนใจใช้งาน ระบบซ่อมบำรุงออนไลน์จาก FACTORIUM CMMS สามารถสมัครการใช้งานได้ที่ : >>>คลิก<<<<หลังจากนั้นรบกวนพี่ๆ กดเลือกที่บทความออนไลน์นะคะ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้เขียนพัฒนาฝีมือที่ดีต่อไป ขอบพระคุณค่ะ

หรือสนใจข้อมูลทดลองใช้งานอ่านเพิมเติมได้ที่ Link นี้ได้เลยค่ะ (คลิก)

Website: https://factorium.tech/
Facebook: https://www.facebook.com/factorium.tech
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCAHWs01GOZJ2_8gehIsdGpw