ทางรอดของโรงงานอุตสาหกรรม : ระบบซ่อมบำรุงออนไลน์.. ดีกว่าการติดตามงานแบบแมนนวลอย่างไร?

ระบบจัดการงานซ่อมบำรุง CMMS แอปซ่อมบำรุง โปรแกรมซ่อมบำรุง ซ่อมโรงงาน ซ่อมเครื่องจักร แผน PM Computerized Maintenance Management System

การบำรุงรักษาเครื่องมือ ด้วย ระบบซ่อมบำรุงออนไลน์ เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะช่วยส่งเสริมการผลิตเพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในยุคที่ดิจิทัลครองเมืองอย่างในปัจจุบันนี้ เพราะการติดตามงานแบบแมนนวลอาจทำให้เกิดความผิดพลาดในกระบวนการบำรุงรักษาได้ เนื่องจากข้อมูลที่ส่งถึงผู้รับผิดชอบอาจหายไปหรือไม่ถูกต้อง ทำให้เกิดความล่าช้าในการแก้ไขปัญหา ซึ่งอาจส่งผลต่อการผลิตและส่งมอบสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า โดยมีคุณภาพที่ต่ำลง

นอกจากนี้ การบันทึกการบำรุงรักษาโดยใช้กระดาษนั้นยังไม่สามารถให้ข้อมูลที่ครบถ้วนในการบำรุงรักษาเครื่องมือได้อย่างถูกต้องแม่นยำ เนื่องจากข้อมูลบางส่วนอาจหายไปหรือไม่ได้รับการบันทึก ทำให้เกิดความสับสนและขาดความชัดเจนในการดำเนินการ ทำให้การบำรุงรักษาเครื่องมือไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และป้องกันการสูญเสียข้อมูลที่สำคัญ

ทดลองใช้งานฟรี! 3 เดือน

รู้หรือไม่ว่า? การติดตามงานแบบแมนนวล ทำให้เกิดปัญหา Human Error

ภาพ : การติดตามงานแบบเดิมทำให้เกิดการผิดพลาดได้

ความผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์นั้น เป็นเรื่องที่พบเจอได้อยู่เสมอ หนึ่งในสาเหตุที่เกิดความผิดพลาดในงานซ่อมบำรุงภายในโรงงาน การจดบันทึกข้อมูลลงกระดาษ โดยมีความเสี่ยงที่ข้อมูลอาจถูกบันทึกผิดพลาด หรือไม่ได้บันทึกข้อมูลที่สำคัญอย่างถูกต้อง ทำให้เกิดความสับสนในการดำเนินงาน และอาจส่งผลให้เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆทำงานผิดพลาด

อีกปัญหาหนึ่งที่ส่งผลต่อความผิดพลาดต่องานซ่อมบำรุงภายในโรงงาน คือการส่งต่อข้อมูลระหว่างแผนกหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่มีการสื่อสารอย่างชัดเจน จนทำให้ข้อมูลที่ถูกส่งไป ไม่ถูกต้อง ทำให้เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆทำงานผิดพลาด และส่งผลต่อประสิทธิภาพในการดำเนินงานของโรงงาน

การป้องกันความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากมนุษย์ในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรนั้น สามารถทำได้โดยการใช้เทคโนโลยีและระบบซ่อมบำรุงออนไลน์ หรือการใช้ระบบที่มีแจ้งเตือนที่สามารถแจ้งไปยังช่างซ่องบำรุงได้ทันทีเมื่อเกิดความผิดพลาด นอกจากนี้การฝึกฝนและการสอนเทคนิคหรือการเทคโนโลยีในการซ่อมบำรุงที่ถูกต้องให้แก่พนักงานเป็นสิ่งที่สำคัญ เพื่อให้พนักงานมีความรู้และทักษะในการจัดการกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที

นอกจากนี้ ระบบซ่อมบำรุงออนไลน์ ช่วยให้องค์กรของคุณลดงานใช้งานกระดาษได้ทันที!

ภาพ : การทำงานบนกระดาษควรลดลง

เทคโนโลยีก้าวกระโดดไปข้างหน้า การใช้กระดาษในการทำงานเริ่มลดลง เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเพิ่มประสิทธิภาพในการบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องจักร ระบบซ่อมบำรุงออนไลน์เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด เพราะไม่ต้องพิมพ์เอกสารหรือแบบฟอร์มต่าง ๆ ลงกระดาษ ทั้งยังช่วยประหยัดเวลาในการค้นหาข้อมูล เนื่องจากข้อมูลทั้งหมดถูกจัดเก็บในระบบออนไลน์ ทำให้สามารถเข้าถึงได้ทุกเมื่อและที่ใดก็ได้

ระบบซ่อมบำรุงออนไลน์ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องจักร ด้วยการแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาที่ต้องทำการบำรุงรักษา และสามารถจัดเก็บประวัติการซ่อมบำรุงไว้ในระบบ ทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบประวัติและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อใช้งานระบบซ่อมบำรุงออนไลน์โดยเต็มประสิทธิภาพ

โดยคุณสามารถเใช้งานผ่านอุปกรณ์ที่มีเการชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน โดยสามารถเพิ่มรายการอุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่ต้องการบำรุงรักษา และกำหนดรอบการทำ PM ให้กับแต่ละรายการ เมื่อถึงเวลาที่ต้องทำการบำรุงรักษา ระบบจะแจ้งเตือนคุณผ่านทาง Line หรือแอปพลิเคชันที่ติดตั้งไว้ในอุปกรณ์ของคุณ

เพราะ IoT กลายเป็นส่วนสำคัญในการติดตามอาการเสียของเครื่องจักรได้อย่างไร?

ภาพ : IoT กลายเป็นส่วนสำคัญในการทำงานของระบบซ่อมบำรุงออนไลน์

การติดตามและบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรได้รับการพัฒนาอย่างมหาศาลด้วยเทคโนโลยี IoT (Internet of Things) ที่เชื่อมต่อเครื่องจักรต่าง ๆ เข้ากับเซิร์ฟเวอร์ภายในบริษัทหรือระบบคลาวด์ ได้กลายเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบำรุงรักษาเครื่องจักรภายในโรงงาน โดยเฉพาะองค์กรที่มีจำนวนอุปกรณ์หรือเครื่องจักรมาก ทำให้การวิเคราะห์และการแจ้งเตือนปัญหาเกิดขึ้นได้ทันที และช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

หนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยให้การบำรุงรักษาเครื่องจักรภายในโรงงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือระบบซ่อมบำรุงออนไลน์ FACTORIUM CMMS ซึ่งเป็นผู้ช่วยสำคัญสำหรับองค์กรที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการซ่อมบำรุงและการบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องจักร

FACTORIUM CMMS เป็นระบบซ่อมบำรุงออนไลน์ ที่ช่วยให้องค์กรสามารถวิเคราะห์อาการเสียของเครื่องจักรได้อย่างถูกต้อง และแจ้งเตือนเมื่อเกิดปัญหา ทำให้ทีมช่างสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันทีก่อนที่จะเกิดความเสียหายที่ร้ายแรงขึ้น ระบบนี้ช่วยลดความเสียหายให้กับองค์กรได้อย่างมาก เพราะเราเชื่อว่าในยุคอุตสาหกรรม 4.0 นั้น การลดความสูญเสียให้กลายเป็น “Zero Breakdown” นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญ

โดยปกติแล้ว การบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานมักจะเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและยุ่งเหยิง แต่ด้วย FACTORIUM CMMS ทีมช่างสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบได้อย่างมืออาชีพ ระบบนี้ช่วยให้ทีมช่างสามารถตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์และเครื่องจักรได้ทันที และเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น ระบบจะแจ้งเตือนทีมช่างทันทีผ่านทางระบบซ่อมบำรุงออนไลน์ ทำให้ทีมช่างสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

ทดลองใช้งานฟรี! 3 เดือน

การบำรุงรักษาแบบใด บ่งบอกถึงความล้าสมัย?

ลักษณะที่ 1 : เครื่องจักรหยุดทำงานกระทันหันเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในอุตสาหกรรม โดยเฉพาะเมื่อเครื่องจักรต้องหยุดทำงานเพื่อการซ่อมบำรุง หรือเกิดเหตุฉุกเฉิน การหยุดทำงานกะทันหันอาจส่งผลกระทบต่อการผลิตและประสิทธิภาพของโรงงานได้

เพราะ การใช้ระบบบำรุงรักษาที่ล้าสมัยอาจทำให้เครื่องจักรไม่ได้รับการดูแลอย่างเพียงพอ จนอาจเกิดความเสียหายที่ไม่จำเป็นได้ รวมถึงระยะเวลาในการซ่อมบำรุงที่อาจยืดเยื้อ ส่งผลให้โรงงานต้องหยุดทำงานเป็นเวลานาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการผลิตและความพึงพอใจของลูกค้า

ลักษณะที่ 2 : ไม่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเครื่องจักรที่ถูกต้อง การวิเคราะห์ข้อมูลช่วยให้ผู้ดูแลเครื่องจักรสามารถรับรู้รูปแบบการทำงานของเครื่องจักรได้อย่างละเอียดและถูกต้อง นอกจากนี้ยังช่วยในการคาดการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการดำเนินงาน

ลักษณะที่ 3 : ขาดความเรียลไทม์ บางครั้งการตรวจสอบและซ่อมบำรุงอาจล่าช้า ทำให้เกิดขาดความเรียลไทม์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการผลิต เช่น

  • เครื่องจักรทำงานช้าลง เนื่องจากปัญหาที่ไม่ได้รับการแก้ไขทันที
  • เครื่องจักรส่งเสียงดัง ทำให้สภาพแวดล้อมและพนักงานได้รับมลภาวะทางเสียงที่ผิดปกติ
  • เครื่องจักรมีความเสียหายที่รุนแรงขึ้น

ความเรียลไทม์ในการบำรุงภายในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้องค์กรสามารถวิเคราะห์อาการเสียของเครื่องจักรได้อย่างถูกต้อง และแจ้งเตือนทันทีเมื่อเกิดปัญหา นอกจากนี้ยังมีประโยชน์อื่นๆ ที่สำคัญดังนี้

  1. เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต: การรักษาความเรียลไทม์ช่วยลดเวลาหยุดเครื่องจักรและประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักร
  2. ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง: การตรวจสอบและซ่อมบำรุงที่ถูกต้องช่วยลดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักร และลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง
  3. เพิ่มอายุการใช้งานของเครื่องจักร: การบำรุงรักษาที่ถูกต้องช่วยส่งเสริมให้เครื่องจักรมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น

ดีไหมกว่าไหม? ถ้า ระบบซ่อมบำรุงออนไลน์ ช่วยส่งเสริมให้องค์กรของคุณไปสู่เป้าหมายได้ไวขึ้น

ภาพ : ระบบซ่อมบำรุงพาองค์กรไปสู่เป้าหมายได้ไวขึ้น

ระบบซ่อมบำรุงออนไลน์ที่ดี ไม่จำเป็นต้องใช้ยาก FACTORIUM จึงให้ความสำคัญไปที่การใช้งานของลูกค้า และมีทีมออกแบบรวมถึงติดตามประสบการณ์การใช้งานของลูกค้า โดยร่วมพัฒนาการใช้งานาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดกลับไป ทุกครั้งที่มีการใช้งาน 

ที่สำคัญเรายังออกแบบการใช้งานระบบซ่อมบำรุงออนไลน์ ให้เหมาะสมต่อทุกเพศ ทุกวัย ทุกช่วงอายุ เรียกได้ว่า FACTORIUM CMMS คือระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้เป็น User Friendly ทำงานได้จริง ใช้ได้จริง และใช้งานง่าย! ร่วมกับวิศวะมากกว่า 300+++ บริษัท

โดยยืนยันได้จากกลุ่มลูกค้าทั้งหมดของเรา เช่น บริษัท PQS (บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด) ที่ต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าระบบของเราใช้งานง่าย สามารถใช้งานได้กับทุกเพศทุกวัย อีกทั้งยังช่วยยกระดับการทำงานให้มีความทันสมัยเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย กว่า 90% ยังมีการต่ออายุการใช้งานต่อเนื่องทุกปี ขณะที่ฐานลูกค้าใหม่ทั้งจากการออกบูธ การแนะนำปากต่อปาก หรือเพื่อนแนะนำเพื่อนก็เติบโต 60-80 องค์กรในทุกๆปี

ด้วยเหตุนี้ FACTORIUM CMMS จึงเป็นตัวจริงเรื่องงานซ่อมบำรุง

ภาพ : ตัวจริงเรื่องงานซ่อมบำรุง

เพราะการบริการลูกค้าเป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีและพึงพอใจตั้งแต่ต้นจนจบ การให้บริการที่ดี ไม่เพียงแต่หมายถึงการขายสินค้าหรือบริการเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการให้คำปรึกษา การช่วยเหลือ และการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ตรงตามความต้องการอีกด้วย

ที่ FACTORIUM CMMS เรามีทีม Technical Support คอยดูแล ให้คำปรึกษาการใช้งานตลอด 7 วัน 8 ชั่วโมงทำการ ผ่านช่องทาง Facebook หรือ Line Official ที่พร้อมตอบลูกค้าอย่างรวดเร็ว ส่งปุ๊ป! ตอบปั๊ป! ไม่ให้ลูกค้าต้องเสียเวลานาน เพราะทุกวินาทีของท่านมีค่ามากสำหรับเรา นอกจากนี้ FACTORIUM CMMS ยังเป็นทีมงานคนไทย สื่อสารง่าย พูดคุยกันได้ชัดเจน แก้ปัญหาครบ จบที่ Technical Support

โดยคุณสามารถทดลองใช้งานระบบซ่อมบำรุงออนไลน์ เพียงแค่กดค้นหา FACTORIUM CMMS ผ่านทาง IOS และ Android หรือกดที่ Link https://free.systemstone.com/?lang=th&event=FacebookPost&eventDetail=cmmssmanualfactory เพื่อใช้งานได้ทันทีเลยค่ะ

ทดลองใช้งานฟรี! 3 เดือน

Website: https://factorium.tech/
Facebook: https://www.facebook.com/factorium.tech
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCAHWs01GOZJ2_8gehIsdGpw