มัดรวมทุกเหตุผลที่ควร PM เครื่องจักร อย่างสม่ำเสมอ!

เครื่องจักรโรงงาน ระบบจัดการงานซ่อมบำรุง CMMS แอปซ่อมบำรุง โปรแกรมซ่อมบำรุง ซ่อมโรงงาน ซ่อมเครื่องจักร แผน PM Computerized Maintenance Management Systemระบบจัดการงานซ่อมบำรุง CMMSฟ แอปซ่อมบำรุง โปรแกรมซ่อมบำรุง ซ่อมโรงงาน ซ่อมเครื่องจักร แผน PM Computerized Maintenance Management System Sottware ระบบซ่อมบำรุงออนไลน์ AI มอเตอร์เครื่องจักร ตลับลูกปืน ดูแลเครื่องจักร

PM เครื่องจักร อย่างมีประสิทธิภาพนับเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรของคุณสามารถรักษาความสามารถในการแข่งขันและบรรลุเป้าหมายได้อย่างสูงสุด เพราะการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) เป็นหนึ่งในรูปแบบการดูแลสภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์ภายในโรงงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยการตรวจสอบ ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ต่างๆ ตามเวลาที่มีการกำหนดเอาไว้ล่วงหน้า เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องจักรเกิดการเสียหายหรือขัดข้องในระหว่างการใช้งาน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตและต้นทุนโดยรวม

นี่คือ.. 7 เหตุผลที่จะทำให้คุณเข้าใจถึงความสำคัญของการทำ PM เครื่องจักรอย่างแจ่มชัด

7 เหตุผลที่ต้องให้ความสำคัญ
 • ป้องกันความเสียหายและเพิ่มอายุการใช้งานของเครื่องจักร
 • เพิ่มประสิทธิภาพและความพร้อมใช้งานของเครื่องจักร
 • การลงทุนในการทำ PM จะช่วยลดค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
 • ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร
 • ปรับปรุงคุณภาพและความสม่ำเสมอของผลผลิต
 • สร้างความปลอดภัยให้กับพนักงาน
 • ช่วยเพิ่มมูลค่าของธุรกิจ สร้างความน่าเชื่อถือและมีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของลูกค้า

แล้วจะ PM เครื่องจักร อย่างไรให้ได้ผลลัพธ์ 100%?

ทำอย่างไรให้ PM เครื่องจักรได้ 100%

หนึ่งในประโยชน์หลักของการทำ PM คือการป้องกันไม่ให้เครื่องจักรและอุปกรณ์เกิดความเสียหายหรือเกิดปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อการผลิต การตรวจเช็คและบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอช่วยให้เราสามารถระบุปัญหาได้ก่อนที่จะลุกลามจนเป็นความเสียหายที่ใหญ่โต นี่เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าอย่างแท้จริง เพราะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอะไหล่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ที่สำคัญการทำ PM ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักร และยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆ ด้วย การตรวจเช็คและทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้เครื่องจักรทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียพลังงาน และยังช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆ อีกด้วย ซึ่งในระยะยาวจะช่วยให้ค่าใช้จ่ายในการลงทุนได้ ดังนี้

1. ทำแผนการ PM อย่างเป็นระบบ

จัดทำตารางเวลาการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงเครื่องจักรแต่ละชนิดอย่างละเอียดและสม่ำเสมอ โดยกำหนดรอบระยะเวลาตามข้อมูลจากผู้ผลิตหรือประสบการณ์ที่ผ่านมา เพื่อให้มั่นใจว่าทุกเครื่องจักรได้รับการดูแลตามแผนที่วางไว้ พร้อมจัดเตรียมทรัพยากรที่จำเป็น เช่น อะไหล่ เครื่องมือ และบุคลากรที่มีความชำนาญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น

2. จัดทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ

คัดเลือกและฝึกอบรมทีมงานซ่อมบำรุงให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่จำเป็นในการดูแลเครื่องจักรแต่ละประเภท เพื่อให้สามารถตรวจสอบ วิเคราะห์ปัญหา และซ่อมแซมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เตรียมอะไหล่และเครื่องมือที่จำเป็น

จัดเตรียมอะไหล่ที่อาจต้องเปลี่ยนตามแผน PM และเครื่องมือที่จำเป็นในการซ่อมบำรุงให้พร้อมใช้งานเสมอ เพื่อลดเวลาที่ต้องหยุดเครื่องจักรและเพิ่มความต่อเนื่องในกระบวนการผลิต

4. บันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงอย่างละเอียด

จดบันทึกข้อมูลการตรวจสอบ ซ่อมแซม และเปลี่ยนอะไหล่ของเครื่องจักรแต่ละเครื่องอย่างละเอียด เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการบำรุงรักษาในอนาคต และสามารถติดตามประวัติการใช้งานของเครื่องจักรได้อย่างชัดเจน

ประโยชน์ของการ PM เครื่องจักร ดีอย่างไร?

ประโยชน์ของการ PM ดีอย่างไร?

การ PM เครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอและเป็นระบบ นอกจากจะช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรแล้ว ยังส่งผลดีในหลายด้าน อาทิ

 • ลดความเสี่ยงในการเกิดเหตุขัดข้องของเครื่องจักรระหว่างการผลิต
 • ช่วยให้การผลิตมีความต่อเนื่องและคล่องตัวมากขึ้น
 • ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงในระยะยาว
 • ยกระดับคุณภาพและความน่าเชื่อถือของสินค้าและบริการ
 • เพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยการส่งมอบสินค้าตรงตามกำหนด

ด้วยประโยชน์ที่หลากหลายเช่นนี้ จึงไม่น่าแปลกใจที่การ PM เครื่องจักรถือเป็นแนวปฏิบัติที่สำคัญสำหรับโรงงานผลิตและองค์กรอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ต้องการรักษาความได้เปรียบในการแข่งขัน

หากไม่ได้ PM เครื่องจักรอย่างต่อเนื่อง จะเป็นส่งผลกระทบอย่างไร?

หากไม่ได้ PM จะมีผลกระทบกับเครื่องจักร

การ PM (Preventive Maintenance) เครื่องจักรอย่างต่อเนื่องนั้นมีความสำคัญอย่างมาก เพราะจะช่วยให้เครื่องจักรของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและอายุการใช้งานยาวนานขึ้น แต่หากคุณไม่ได้ PM เครื่องจักรอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง?

1.เครื่องจักรอาจเสื่อมสภาพเร็วขึ้น

หากไม่ได้ PM เครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ ชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องจักรจะเสื่อมสภาพเร็วขึ้น ทำให้อายุการใช้งานของเครื่องจักรลดลง และอาจต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่บ่อยครั้ง ซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุนการซ่อมบำรุงสูงขึ้น

2. ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรจะลดลง

เมื่อไม่ได้ PM เครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ ชิ้นส่วนต่างๆ จะสึกหรอและเสื่อมสภาพ ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรลดลง ส่งผลให้ผลผลิตลดลงและคุณภาพของสินค้าอาจไม่ได้มาตรฐาน

3. ความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาและการหยุดชะงักของเครื่องจักรจะเพิ่มขึ้น

หากไม่ได้ PM เครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ ความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาและการหยุดชะงักของเครื่องจักรจะเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้การผลิตหยุดชะงัก และอาจส่งผลกระทบต่อการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า

4. ต้นทุนการซ่อมบำรุงจะสูงขึ้น

หากไม่ได้ PM เครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ ชิ้นส่วนต่างๆ จะเสื่อมสภาพเร็วขึ้น ทำให้ต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่บ่อยครั้ง ซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุนการซ่อมบำรุงสูงขึ้น นอกจากนี้ หากเครื่องจักรเกิดปัญหาและหยุดชะงัก จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและเสียโอกาสทางธุรกิจอีกด้วย

ควรทำ PM เครื่องจักรบ่อยแค่ไหน?

ควรทำ PM บ่อยแค่ไหน?

การบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ เป็นสิ่งที่ธุรกิจจำเป็นต้องให้ความสำคัญ เพราะจะช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร และป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยควรดำเนินการทุก 3-6 เดือน เพื่อให้เครื่องจักรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงในระยะยาว เพราะการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้เครื่องจักรสามารถใช้งานได้นานขึ้น ลดความเสี่ยงของการเสื่อมสภาพก่อนวาระ และช่วยให้ธุรกิจสามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องจักรได้อย่างคุ้มค่า ลดความเสี่ยงของการเกิดปัญหาขัดข้อง และช่วยให้ผลผลิตมีคุณภาพสม่ำเสมอ

แน่นอนว่าการ PM เครื่องจักร เป็นเรื่องที่ต้องทำเสมอ แต่จะดีกว่าไหม? หากเปลี่ยนมาใช้ระบบซ่อมบำรุงออนไลน์ แทนการบำรุงรักษาเครื่องจักรแบบเดิม?

ในยุคที่เทคโนโลยีก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว การบำรุงรักษาเครื่องจักรก็ต้องปรับตัวให้ทันสมัยเช่นกัน เพื่อให้สามารถจัดการกับความท้าทายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบซ่อมบำรุงออนไลน์ FACTORIUM CMMS จึงเข้ามาเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ เพราะช่วยให้การบำรุงรักษาเครื่องจักรมีความคล่องตัว ทันเวลา และมีข้อมูลที่ครบถ้วนพร้อมใช้งาน

ด้วยระบบออนไลน์ ทำให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลการซ่อมบำรุงได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน เพียงแค่มีอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต คุณก็สามารถตรวจสอบประวัติการซ่อมบำรุง ค้นหาข้อมูลอะไหล่ที่ต้องใช้ หรือติดตามสถานะการทำงานของเครื่องจักรได้ทันที ซึ่งช่วยให้คุณสามารถวางแผนการบำรุงรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

อย่างไรก็ตามระบบ FACTORIUM CMMS ช่วยให้คุณติดตามงานซ่อมบำรุงได้อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การส่งคำขอซ่อม การจัดลำดับความสำคัญ การสั่งซื้ออะไหล่ ไปจนถึงการวัดผลประสิทธิภาพของการซ่อมบำรุง คุณสามารถรับรู้ความคืบหน้าของงานได้ตลอดเวลา และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากมากหากใช้ระบบการบำรุงรักษาแบบเดิม

ทดลองใช้งานฟรี! 3 เดือน

ระบบซ่อมบำรุงออนไลน์ FACTORIUM CMMS มีประโยชน์อย่างไรต่อการ PM เครื่องจักร

ระบบ FACTORIUM CMMS เป็นระบบจัดการและวางแผนการซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องจักรแบบออนไลน์ ที่ช่วยให้การดูแลรักษาเครื่องจักรเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีประโยชน์หลักๆ ดังนี้:

 • ช่วยให้สามารถวางแผนการซ่อมบำรุงได้อย่างมีระบบ ทำให้สามารถป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นล่วงหน้าได้
 • ช่วยให้ติดตามสถานะและประวัติการซ่อมบำรุงของเครื่องจักรได้ง่าย
 • ช่วยลดต้นทุนในการดำเนินงาน เนื่องจากสามารถวางแผนการซ่อมบำรุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักร และลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อน

แค่เปิดใจ ก็เปลี่ยนทุกอย่างได้ เพราะ FACTORIUM CMMS คือระบบซ่อมบำรุงออนไลน์ที่ช่วยให้สามารถวางแผนการซ่อมบำรุงมอเตอร์เครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบำรุงรักษา ลดต้นทุน และเพิ่มความน่าเชื่อถือและความพร้อมใช้งานของเครื่องจักร

FACTORIUM CMMS ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของผู้ใช้งานในระบบของบริษัท

หลังจากใช้งานระบบมาแล้วมีการทำงานที่ดีขึ้น ทางบริษัทจึงได้จัดทำรางวัลที่มีชื่อว่า Best Maintenance Award ขึ้นมา เพื่อให้เป็นขวัญกำลังใจสำหรับที่วิศวกรซ่อมบำรุงและทีมช่างโดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. เพื่อประกาศให้วิศวกรซ่อมบำรุงและทีมช่างของบริษัทกลุ่มลูกค้า ทราบถึงการทำงานที่มีศักยภาพของตนเอง

2. เพื่อส่งเสริมให้วิศวกรซ่อมบำรุงและทีมช่างของบริษัทกลุ่มลูกค้ามีแรงบันดาลใจในการทำงาน ทำดีแล้วทำต่อไปและทำให้ดีกว่าเดิม

3. เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับกลุ่มโรงงานอื่น ๆ ที่กำลังงพัฒนาศักยาภาพตนเองอยู่ กระตุ้นให้ทราบว่าการทำ PM 100% มีความเป็นไปได้

บริษัทได้กำหนดเกณฑ์การให้รางวัล Best Maintenance Award จัดการคัดเลือกจากบริษัทที่มีศักยภาพในการทำงาน มีการปฎิบัติหน้าที่งานได้อย่างมืออาชีพ ทำงานซ่อมได้ตรงตามมาตรฐานปิดงานซ่อมครบตามกำหนด

และที่สำคัญมีการทำ Maintenance เครื่องจักรได้ตรงตามที่วางแผนไว้ 95% ขึ้นไปโดยต้องเป็นการทำ Maintenance ตรงตามเวลาที่กำหนดไว้ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นตัวชี้วัดถึงศกยภาพในการทำงานที่ดี ทางทีมงาน Factorium CMMS ได้คัดกรองจากผู้ใช้งานจริงจากกว่า 300 บริษัท ซึ่งมีบริษัทเข้าเกณฑ์การให้รางวัลจำนวนไม่มาก

มากกว่าการทำงาน PM 100%  ระบบซ่อมบำรุง Factorium CMMS ยังร่วมพัฒนากับทีมวิศวกรมากกว่า 300 บริษัท

เพื่อช่วยกันออกแบบการใช้งาน ระบบซ่อมบำรุง ให้เหมาะสมต่อทุกเพศ ทุกวัย ทุกช่วงอายุ เรียกได้ว่า FACTORIUM CMMS คือระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้เป็น User Friendly ทำงานได้จริง ใช้ได้จริง และใช้งานง่าย! ยืนยันได้จากกลุ่มลูกค้าทั้งหมดของเราต่างก็ยืนยัน และพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าระบบของเราใช้งานง่าย สามารถใช้งานได้กับทุกเพศทุกวัย ยกระดับการทำงานให้มีความทันสมัยเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย (อ่านเพิ่มเติมคลิก)

เรามีทีมออกแบบรวมถึงติดตามประสบการณ์การใช้งานของลูกค้า โดยร่วมพัฒนาการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดทุกครั้งที่มีการใช้งาน  (อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://factorium.tech/article-june-facility/) เพราะ เป้าหมายของเรา คือ การได้เป็นหนึ่งตัวช่วยสำคัญที่ทำให้ลูกค้าของเราสามารถวางแผนและทำงานด้าน Preventive Maintenance ได้ง่ายขึ้น ดีขึ้น 100% เครื่องจักรทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ลด Downtime ของเครื่องจักร ช่วยให้ทีมซ่อมบำรุงทำงานได้ง่าย Happy มากขึ้น กดเพื่อทดลองใช้งานฟรี! 3 เดือนได้เลยค่ะ

Website: https://factorium.tech/
Facebook: https://www.facebook.com/factorium.tech
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCAHWs01GOZJ2_8gehIsdGpw